Drept Bancar - Republica Moldova

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Drept Bancar - Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 21 fisiere doc de 122 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Sistemul bancar al Republicii Moldova.

1.1. Identificaţi persoanele cărora Banca Naţională a Moldovei le poate deschide conturi sau acorda credite şi în ce condiţii.

Conform art.45 din Legea cu privire la BNM Banca Naţională poate deschide conturi băncilor care funcţionează în Moldova şi accepta depozite de la ele în condiţiile stabilite de ea, ce prevăd plata dobînzilor şi stabilirea comisioanelor.Conform art. 18 BNM poate acorda băncilor credite în condiţii stabilite periodic de Banca Naţională şi garantate prin:

a) hîrtiile de valoare emise de Guvern, ce constituie o parte a emisiunii publice cu scadenţa nu mai mare de un an de la data achiziţionării lor de către Banca Naţională;

b) hîrtiile de valoare emise de Banca Naţională;

c) cambii simple sau trate, emise şi făcute cu bună credinţă în scopuri comerciale, industriale sau agricole, conţinînd două sau mai multe giruri din care cel puţin unul să aparţină unei bănci şi să fie cu scadenţa nu mai mare de 9 luni de la data achiziţionării lor de către Banca Naţională;

d) titlurile emise cu privire la bunuri sau mărfuri pe deplin asigurate împotriva riscului sau pierderii la nivelul stabilit de Banca Naţională;

e) depozitele şi alte conturi la Banca Naţională sau la o altă instituţie financiră acceptată de bancă, reprezentînd orice fel de active pe care Banca Naţională le poate cumpăra, vinde şi negocia.

Aceste creditele se pot acorda sub formă de avansuri, împrumuturi, cumpărări, vînzări, scontări şi rescontări ale instrumentelor negociabile, pe bază competitivă sau necompetitivă.BNM poate acorda credite neasigurate, dar numai în cazuri excepionale, cînd aceasta este necesar pentru protejarea integrităţii sistemului bancar.

În conformitate cu art.10 al Legii, BNM poate să deschidă conturi în registrele sale numai în numele statului şi al organelor statului. BNM nu deschide conturi organelor administraţiei publice locale, întreprinderilor, inclusiv celor de stat. Totodată,conform art.41 Banca Naţională nu va acorda împrumuturi şi garanţii sub orice formă statului sau organelor acestuia, inclusiv prin procurarea pe piaţa primară a hîrtiilor de valoare de stat.

În baza art.71 al.2 lit d) BNM ca excepţie poate să acorde credite oricărui salariat al său în baza regulamentului aprobat de Consiliul de administraţie.

1.2. Generalizaţi atribuţiile de bază ale Băncii Naţionale a Moldovei.

În baza art.5 atributiile de baza ale BNM pot fi clasificate dupa domeniu in:

I. ca autoritate publica:

-elaborarea şi implementarea politicii monetare şi valutare a statului(art.51)

- reprezinta statul in organizatiile financiar valutare internationale (art.7)

- raporteaza annual Parlamentului despre evaluarea starii economice si financiare a statului(art.69)

- efectuiaza analizele starii economice si financiare a statului si prezinta concluziile sale Guvernului

- e responsabila pt mentinerea balantei de plati a Moldovei

- are functia de emisiune a monedei nationale (art.57)

II. ca banca a statului

- gestionarea mijloacelor statului in conturile special deschise

- functia de agent fiscal a statului – deservirea hirtiilor de valoare dematerializate ale statului (art.37,40)

1.marketingul hirtiilor de valoare emise de stat

2. plata sumei de baza a hirtiilor de valoare

3. alte domenii

- nu acorda credite statului , organelor acestuia

Fisiere in arhiva (21):

 • (1)Sistemul bancar al Republicii Moldova.doc
 • (2)Sistemul bancar al Republicii Moldova.doc
 • (3)Sistemul bancar al Republicii Moldova.doc
 • Cambia.doc
 • Caracteristica generala a operatiunilor bancare active.doc
 • Cecul.doc
 • Contractul de cont curent bancar.doc
 • Controlul privind intrarea si iesirea din Republica Moldova a mijloacelor valutare.doc
 • Conturile bancare.doc
 • Efectele contractului de credit bancar.doc
 • Functionarea caselor de schimb valutar.doc
 • Notiuni generale de dr bancar.doc
 • Notiuni generale privind contractul de credit bancar.doc
 • Notiuni generale privind valutele.doc
 • Ordinul de plata.doc
 • platile prin AD.doc
 • Platile prin card bancar.doc
 • Platile prin incasou documentar.doc
 • Raporturile juridice bancare.doc
 • shpore.doc
 • subiectele sortate.doc

Alte informatii

Subiectele si raspunsurile la examenul de drept bancar al Republicii Moldova