Drept Civil

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Definitie : Acel contract prin care una din parti numita vanzator trasmite celeilalte parti numita cumparator dreptul de proprietate asupra unui bun (bunuri) sau alte drepturi reale ori drepturi de creeanta, in schimbul unei sume de bani numita pret

Caractere

- Sinalagmatic

- Cu titlu oneros

- Comutativ

- Consensual

- Translativ de prorpietate

Conditii de validitate

- Consintamantul

( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice )

- Capacitatea de a contracta

(aptitudinea unei persoane de a incheia personal sau prin reprezentare contracte civile)

- Obiectul

(bundul vandut, pretul platit)

- Cauza licita

(sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

Efecte

Obligatiile vaznatorului

- Obligatia de predare a bunului

- Obligatia de a-l garanta pe cumparator pentru evictiune si contra viicilor bunului vandut

Obligatiile cumparatorului

- Obligatia de a lua bunul in primire

- Obligatia de a plati pretul bunului cumparat

- Obligatia de a plati cheltuielile legate de incheierea contractului

Acel contract prin care partile numite copermutanti isi transmit fiecare proprietatea asupra unui bun (bunuri) in schimbul unui bun (bunuri) sau al altor drepturi reale sau de creanta

- Sinalagmatic

- Cu titlu oneros

- Comutativ

- Consensual

- Translativ de prorpietate

- Numit

- Consintamantul

( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice )

- Capacitatea de a contracta

(aptitudinea unei persoane de a incheia personal sau prin reprezentare contracte civile)

- Obiectul (bunurile schimbate)

- Cauza licita

(sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

Obligatiile Copermutantiilor

Un contract prin care o parte numita donator instraineaza cu titlu gratuit si irevocabil un bun (bunuri) sau un drept (drepturi) real sau de creeanta, din patrimonial sau altei parti numita donatar, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb de la acesta

- Unilateral

- Cu titlu gratuit

- Solemn

- Irevocabil

- Translativ de prorpietate

- Intuitu personae

- Numit

- Consintamantul

( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice )

- Capacitatea de a contracta

(aptitudinea unei persoane de a incheia personal sau prin reprezentare contracte civile)

- Obiectul ( un singur element si anume obiectul obligatiei donatorului, bunul, bunurile, dreptul, drepturile)

- Cauza licita

(sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

Obligatiile Donatorului

- Obligatia de predare

- Obligatia de garantie

(cand a promis garantarea)

Obligatiile Donatarului

- Obligatia de recunostiinta fata de donator

Este contractul prin care o parte numita locator se obliga sa-i asigure alte-i parti numite locatar, folosinta temporara fie ea totala sau partiala a unui bun in schimbul unei sume de bani sau alte prestatii, numita chirie

- Sinalagmatic

- Cu titlu oneros

- Comutativ

- Consensual

- Executare succesiva

- Nu este Translativ de prorpietate => se trasmite doar folosinta temporara a bunului

- Consintamantul

( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice )

- Capacitatea de a contracta (Contractul de locatiune este un act de administrare deci este de ajuns capacitatea de exercitiu restransa DE REGULA)

- Obiectul ( bunul dat in locatiune si pretul locatiunii –chiria- )

-Cauza licita

(sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

Obligatiile Locatorului

- Obligatia de a preda bunul in folosinta

- Obligatia de a mentine bunul in stare corespunzatoare de folosinta

- Obligatia de garantie contra evictiiunii si obligatia de garantie pentru viciile bunului vandut.

Obligatiile locatarului

- Obligatia de a folosi bunul ca un bun proprietar si conform destinatiei sale

- Obligatia de a plati chiria

- Obligatia de a restitui bunul la incetarea contractului

- Obligatia de a raspunde pentru incendiu

- Oblgatia de a-l apara pe locator impotriva uzurparilor

Acel contract prin care locatorul- proprietar se oblige sa asigure chiriasului, folosinta temporara , totala sau partiala a unei locuinte, in schimbul unei sume de bani numite chirie

- Sinalagmatic

- Cu titlu oneros

- Comutativ

- Executare succesiva

- Trasmite dreptul de folosinta

- Consensual

- Se incheie pe durata determinate

- Consintamantul

( sa provina de la o persoana cu discernamnt, sa fie exteriorizat, sa fie neviciat, sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice )

- Capacitatea de a contracta

(aptitudinea unei persoane de a incheia personal sau prin reprezentare contracte civile)

- Obiectul (locuinta inchiriata si chiria platita)

- Cauza licita

(sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala)

Obligatiile Locatorului

- Obligatia de a preda bunul in folosinta

- Obligatia de a mentine bunul in stare corespunzatoare de folosinta

- Obligatia de garantie contra evictiiunii si obligatia de garantie pentru viciile bunului vandut.

Obligatia chiriasului

- Obligatia de a folosi bunul ca un bun proprietar si conform destinatiei sale

- Obligatia de a plati chiria

- Obligatia de a restitui bunul la incetarea contractului

- Obligatia de a raspunde pentru incendiu

- Oblgatia de a-l apara pe locator impotriva uzurparilor

- Obligatia de a plati chiria

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil.doc