Drept Comunitar

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Drept Comunitar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. Enumerati institutiile U.E., inclusiv organismele auxiliare

2. Consiliul Europei, Consiliul European si Consiliul U.E.

3. Curtea de Conturi

4. Mediatorul European

5. Controlorul European pentru protectia datelor

6. Banca Centrala Europeana

7. Enumerati politicile U.E.

8. Politica de mediu a U.E.

9. Politica Monetara a U.E.

10. Romania si U.E.

11. Definitie "aquis comunitar"

Curtea Europeana de Conturi

La initiativa lui Heinrich Aigner – presedintele Comitetului pentru Control Bugetar al Parlamentului European – care, in 1973 a sustinut necesitatea existentei unei institutii independente si supranationale de control financiar, Curtea de Conturi a fost creata prin Tratatul de la Bruxelles din 22 iulie 1975, dar a inceput sa lucreze efectiv din

octombrie 1977. Curtea de Conturi a inlocuit doua organisme deja existente la nivelul Comunitatilor, Biroul de Audit al Comunitatilor Europene – infiintat prin Tratatele de la Roma, si Biroul de Auditare Financiara al Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului.

Curtea de Conturi dobandeste statutul de institutie comunitara in urma Tratatului de la Maastricht, in 1993, pana la acea data ea avand statut de organ complementar comunitar cu caracter tehnic. Rolul Curtii a fost confirmat si consolidat incepand cu 1 mai 1999, odata cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Amsterdam, aceasta devenind responsabila de efectuarea auditului managementului financiar, avand un rol important in lupta impotriva fraudei, precum si posibilitatea de a recurge la Curtea de Justitie pentru a-si apara prerogativele vizavi de celelalte institutii ale Uniunii Europene. Tratatul de la Nisa, 1 februarie 2003, a confirmat principiul caruia, in cadrul Curtii va exista cate un reprezentat pentru fiecare stat membru al Uniunii. Alte prevederi i-au permis Curtii sa opteze pentru organizarea in camere - in vederea adoptarii anumitor categorii de rapoarte, si de asemenea a intarit importanta cooperarii intre Curtea Europeana de Conturi si institutiile nationale similare ale statelor membre.

Pe langa Curtea Europeana de Conturi mai exista un organism care protejeaza interesele financiare ale Uniunii, Oficiul European de Lupta contra Fraudei (OLAF) – care este o structura a Comisiei Europene, si pentru coordonarea careia este responsabil comisarul pentru buget.

Curtea de Conturi are un numar de 27 de membri, cate un reprezentant din fiecare stat membru, alesi de catre Consiliul Uniunii Europene prin vot in unanimitate, in urma consultarii Parlamentului European. Mandatul membrilor este de 6 ani, cu posibilitatea de reinnoire. Membri Curtii de Conturi isi desfasoara activitatea in deplina independenta, neacceptand nici un fel de instructiuni de la nici un guvern sau alt organism. Presedintele

Curtii de Conturi este ales din randul membrilor acesteia pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului si el are rolul de a reprezenta Curtea de Conturi pe plan extern, precum si de a asigura buna functionare a activitatilor Curtii. Mandatul membrilor Curtii de Conturi poate inceta in momentul in care se ajunge la termen, in caz de deces, prin demisie voluntara sau demisie din oficiu – in caz de nerespectare a obligatiilor ce-i revin.

Curtea de Conturi este competenta sa verifice conturile totalitatii veniturilor si cheltuielilor Uniunii, executia bugetului Uniunii Europene, alaturi de Parlamentul European si de Consiliu. Curtea verifica financiar institutiile Uniunii Europene, agentiile, fundatiile, institutele si a altor organisme care apartin de Uniune, avand un dublu scop, pe de o parte de a imbunatati gestionarea resurselor financiare si informarea cetatenilor Uniunii Europene cu privire la utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile cu responsabilitati de gestiune. Curtea de Conturi isi exercita controlul pe domenii si asupra institutiilor si statelor membre, in masura in care acestea au beneficiat si au folosit fonduri comunitare, cum ar fi: ajutor, servicii de vama, organisme de interventie agricola, in acest fel apreciindu-se faptul ca atributiile Curtii au fost considerabil consolidate, in raport cu cele ale precedentei Comisii de control.

Curtea de Conturi intocmeste un Raport anual dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar, raport care este transmis celorlate institutii si publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. Curtea de Conturi isi poate organiza independent modul in care sa isi desfasoare activitatea de audit, precum si publicarea rapoartelor.

Curtea de Conturi, in cazul in care auditorii descopera nereguli, anunta organismele comunitare competente spre a lua masurile necesare, ea neavand prerogative jurisdictionale.

Membrii Curtii Europene de Conturi au un aparat operational format din peste 600 de angajati, dintre care aproximativ 300 sunt auditori. Sediul Curtii de Conturi de afla la Luxemburg.

Mediatorul European

Institutia Ombudsman-ului European sau Mediatorului European a fost infiintata prin Tratatul de la Maastricht in 1992. Primul Mediator European a fost ales insa abia in 1995, in persoana domnului Jacob Soderman, din Finlanda.

Mandatul Mediatorului European se intinde pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de a fi reinnoit. Mediatorul este investit in functie de catre Parlamentul European, el putand fi demis doar de Curtea de Justitie, la cererea Parlamentului, in cazul in care nu-si mai indeplineste atributiile ce-i revin, sau in cazul in care a savarsit anumite fapte care-i sunt interzise prin natura functiei.

Actualul Presedinte al Curtii Europene de Conturi a fost ales in ianuarie 2005, si este Hubert Weber, din

Austia.

Pe toata durata mandatului, Mediatorului ii este interzis exercitarea oricarei functii sau alte activitati remunerate sau nu. Rolul principal al Mediatorului European este acela de a primi reclamatii cu privire la proasta administrare in activitatea institutiilor sau organismelor comunitare, de la orice persoana fizica sau juridica care isi are resedinta sau sediul in unul din statele membre ale Uniunii Europene.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Comunitar.doc