Drept Consular

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Drept Consular.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

MULTIPLE CHOICE

1) Dreptul diplomatic si consular reprezintã :

1 Un capitol al dreptului international public

2 O ramurã aparte a dreptului international

3 Un sistem mixt, de drept intern si drept international

ANS: 1

2) Care sunt izvoarele dreptului diplomatic si consular

1 Uzantele locale

2 Tratatele internaþionale, cutuma si dreptul intern al statelor în cauzã

3 Rezolutiile organizatiilor internationale

ANS: 2

3) Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al dreptului diplomatic

1 Conventia privind relatiile consulare din 1963

2 Carta ONU din 1945

3 Conventia privind relatiile diplomatice din 1961

ANS: 3

4) Ce înseamnã aplicarea reciprocitãtii în domeniul dreptului diplomatic si consular

1 Posibilitatea de a aplica un regim restrictiv numai fatã de misiunile unor state, chiar dacã acestea nu aplicã restrictii misiunii sale

2 Posibilitatea ca douã state sã-si acorde un regim mai favorabil decât cel general, aplicat celorlalte state

3 Posibilitatea de a reduce la minimum privilegiile si imunitãtile misiunilor unor state, pe criterii politice

ANS: 2

5) Care sunt organele centrale de stat competente sã reprezinte statul român în relatiile externe

1 Seful statului

2 Curtea Constitutionalã

3 Parlamentul

ANS: 1

6) Care este temeiul acordãrii de privilegii si imunitãti diplomatice persoanelor care reprezintã statul în relatii internationale

1 Vointa statului primitor

2 Calitatea de organ de stat care actioneazã pe teritoriul si în domeniul suveranitãtii altui stat

3 Functiile îndeplinite

ANS: 2

7) Seful statului român are competenta de :

1 A încheia tratate cu aplicare imediatã privind situatia cetãtenilor emigrati în alte state

2 A angaja statul prin încheierea unui tratat, afarã de cazul când constitutia impune si alte conditii

3 A dispune acordarea cetãteniei române

ANS: 2

8) Ce tratate sunt în mod obligatoriu supuse ratificãrii Parlamentului României

1 Cele cu privire la prevenirea poluãrii apelor de granitã

2 Cele cu privire la teritoriu si frontierele tãrii

3 Cele privind lupta împotriva criminalitãtii

ANS: 2

9) Ce atributii revin Guvernului României privind încheierea de tratate internationale

1 Aprobã acordurile interguvernamentale semnate la nivel de guverne

2 Transmite ambasadelor instructiuni pentru negocieri

3 Încheie acorduri cu unitãti teritoriale din alte state

ANS: 1

10) Seful statului se bucurã de imunitate de jurisdictie în alte state pentru :

1 Acte de coruptie sau alte infractiuni de drept comun

2 Actele oficiale îndeplinite în timpul mandatului sãu

3 Crime de rãzboi comise din ordinul sãu

ANS: 2

11) Ce obligatii are un stat fatã de seful altui stat aflat în vizitã oficialã

1 Sã protejeze persoana sa împotriva oricãrei violente

2 Sã-i ofere emisiuni la televiziunile locale

3 Sã interzicã orice critici la adresa lui

ANS: 1

12) Seful guvernului si ministrul de externe se bucurã pe teritoriul altui stat de

1 Imunitate de jurisdictie pentru o succesiune pe care o primeste în statul strãin

2 Scutirea de impozite pentru activitãti comerciale private

3 Imunitate de jursdictie penalã completã

ANS: 3

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Consular.doc