Drept Fiscal

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Drept Fiscal.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

MULTIPLE CHOICE

1. Care rãspuns reprezintã element specific al notiunii de impozit ?

a. caracterul bilateral

b. caracterul rambursabil

c. naturã de platã generalã

ANS: C

2. Indicati categoriile de impozite si taxe în cazul clasificãrii în functie de forma în care se obtin de cãtre

stat:

a. impozite în naturã

b. impozite personale

c. impozite sau taxe pe consumatie

ANS: A

3. Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru

contribuabili ?

a. sistemul impunerii separate a veniturilor

b. sistemul impunerii globale

c. sistemul mixt (dual) de impunere

d. sistemul impunerii moderne

ANS: A

4. În raport de obiectul impunerii, avem urmãtoarele categorii de impozite :

a. . impozite pecuniare

b. impozite sau taxe pe cheltuieli

c. impozite si taxe pe consumatie

ANS: B

5. Stabilirea impozitului pe reprezentantele firmelor strãine înfiintate în România se face :

a. . pe baza comisioanelor încasate de reprezentantã

b. pe baza normei de venit stabilitã pe tipuri de reprezentante

c. ca echivalent în lei a sumei de 4000 Euro, stabilitã pentru un an fiscal

d. ca echivalent în lei a sumei de 1000 EUR

ANS: C

6. Impozitul pe venit este datorat de urmãtoarele persoane :

a. .persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit

b. persoanele fizice nerezidente care desfãsoarã activitãti dependente în România

c. persoane fizice nerezidente pentru alte venituri decât cele obtinute dintr-o activitate independentã

fãrã existenta unui sediu permanent în România

ANS: B

2

7. Indicati categoria de venituri pentru care se datoreazã impozitul pe veniturile obtinute din România

de

nerezidenti :

a. venituri din salarii primite pentru activitãti efectuate în strãinãtate

b. venituri din cedarea folosintei bunurilor situate în strãinãtate

c. redevente de la un rezident

ANS: C

8. Precizati care este principiu (criteriu) care se aplicã în legislatia fiscalã românã în

ceea ce priveste asezarea impozitelor si taxelor ?

a. natura impozitului sau taxei

b. teritorialitatea

c. obiectul impozitelor si taxelor

ANS: B

9. Veniturile reprezentând redevente provenind dintr-un stat contractant si plãtite unui rezident al

celuilalt stat contractant din conventiile fiscale încheiate de România sunt impuse :

a. numai în statul de sursã

b. numai în statul de rezidentã

c. în ambele state contractante, în anumite limite

ANS: C

10. Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent utilizatã în

conventiile bilaterale încheiate de România ?

a. metoda scutirii progresive

b. metoda creditãrii ordinare

c. metoda creditãrii totale

ANS: B

11. Care sunt ipostaze din care pot fi abordate impozitele?

a. ca instrumente de orientare a economiei, prin obiectivele stabilite de cãtre puterea publicã

b. ca instrument de solidaritate si înfrãtire

c. ca instrument al promovãrii proprietãtii private

ANS: A

12. Indicati deosebirea dintre impozite si taxe:

a. sursa din care se face plata

b. termenele de platã

c. caracterul rambursabil

ANS: B

13. La ce efect conduce în final fiscalitatea excesivã?

a. la restructurarea economiei românesti

b. la realizarea obiectivelor politice si sociale

c. la decapitalizarea agentilor economici

d. la sãrãcirea populatiei

ANS: C

3

14. Ce greutãti creeazã frecventele modificãri si completãri ale legislatiei fiscale?

a. în cunoasterea corectã si aplicarea unitarã a legislatiei fiscale

b. numai nesigurantã pentru agentii economici

c. numai stare de neîncredere pentru investitorii interni

ANS: A

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Fiscal.pdf

Alte informatii

intrebarile si raspunsurile la drept fiscal, anul 2, facultatea de drept, spiru haret