Drept Grile

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Drept Grile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1) Trăsăturile actului administrativ sunt:

a. este forma juridică principală de activitate a administraţiei publice

b. reprezintă o manifestare de voinţă expresă, bilaterală şi supusă unui regim de putere publică

c. nu produce efecte juridice, adică nu dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice de drept administrativ

ANS: A

2) Sunt caracteristici ale actului administrativ:

a. actul administrativ este, în principiu, irevocabil

b. actul administrativ este adoptat/emis de către o autoritate publică în vederea organizării executării legii şi executării în concret a acesteia

c. actul administrativ trebuie învestit cu formulă executorie

ANS: B

3) Principiul legalităţii actului administrativ presupune următoarele:

a. actul administrativ să respecte doar condiţiile de oportunitate existente în momentul emiterii/adoptării acestuia

b. actul administrativ să fie emis/adoptat în limitele competenţei legale a autorităţii publice ierarhic superioare

c. calitatea actului administrativ de a corespunde Constituţiei şi legii în baza şi în executarea căreia a fost emis

ANS: C

4) Principiile care stau la baza procedurii administrativ-jurisdicţionale sunt:

a. principiul contradictorialităţii şi principiul asigurării dreptului la apărare

b. principiul subordonării activităţii administrativ-jurisdicţionale celei judiciare

c. principiul disponibilităţii

ANS: A

5) Reclamantul poate introduce acţiunea în contencios administrativ la:

a. instanţa de la sediul autorităţii publice pârâte

b. la alegere între instanţa de la domiciliul/sediul reclamantului şi cea de la sediul autorităţii publice

c. mai întâi la instanţa de la sediul autorităţii publice pârâte şi ulterior la domiciliul reclamantului

ANS: B

6) Sistemul dualist de jurisdicţie în materia contenciosului administrativ este reglementat în:

a. Franţa, Belgia, Italia, Germania

b. România şi Spania

c. Finlanda şi Anglia

ANS: A

7) Temeiul constituţional al contenciosului administrativ este:

a. numai art. 52 din Constitutie, republicata

b. numai art. 126 alin.(6) din Constitutie, republicata

c. art. 52 şi art. 126 alin. (6) din Constitutie, republicata

ANS: C

8) Contenciosul administrativ se referă la:

a. totalitatea litigiilor dintre autorităţile publice şi particulari, soluţionate de instanţe judecătoreşti specializate

b. activitatea de control exercitata asupra autorităţilor executive

c. ori procedura prealabila solutionata pe calea recursului gratios sau ierarhic

ANS: A

9) Ministerul Public participă în litigiile de contencios administrativ în următoarele situaţii:

a. sesizează instanţa de contencios administrativ competentă, când apreciază că prin emiterea unui act administrativ normativ se vatămă un interes legitim public

b. în orice fază a procesului la soluţionarea cererilor în contencios administrativ, având ca obiect anularea unui act administrativ individual

c. când instanţa de contencios administrativ dispune, din oficiu, introducerea în cauză a Ministerului Public, pentru apărarea unor drepturi şi interese legitime private

ANS: A

10) In cazul actiunilor promovate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici procedura prealabilă este:

a. facultativa

b. obligatorie

c. poate fi urmată concomitent cu acţiunea în contencios administrativ

ANS: A

11) Pot fi persoane vătămate, în sensul legii contenciosului administrativ şi:

a. un grup de persoane fizice, cu personalitate juridică, titular al unor drepturi şi interese publice

b. organisme sociale care invocă o vătămare, printr-un act administrativ, a unui interes legitim public

c. un grup de persoane fizice, fără personalitate juridică, titular al unor drepturi şi interese legitime publice

ANS: B

12) Noţiunea de „autoritate publică”, reprezintă potrivit dispoziţiilor legii contenciosului administrativ:

a. orice organ de stat sau al unităţilor-administrativ teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea interesului public general

b. orice formaţiune politică reprezentată în Parlamentul României

c. persoane fizice, care au statut de utilitate publică sau prestează un serviciu public, în regim de putere publică

ANS: A

13) Forma scrisă a actului administrativ este necesară pentru:

a. publicarea în Monitorul Oficial al României

b. executarea şi respectarea întocmai de către cei cărora li se adresează

c. posibilitatea revocării de către organul emitent sau cel ierarhic superior

ANS: B

14) Dreptul de tutela administrativă se exercită prin:

a. Prefect

b. Guvern

c. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Grile.doc