Drept Penal Special

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Drept Penal Special.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

art.246: Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor

E prev art.246 Cpen si consta “in fapta functionarului public sau functionar, care cu stiinta in exercitarea atributii lor sale de serviciu nu indepli neste un act ori indeplineste in mod defectuos si prin aceas ta cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale unei persoane.”

Obiectul juridic special il cons ta in relatiile sociale privitoare la asigurarea bunului mers al unitatilor prev in art.145 Cpen ori a altor persoane juridice la buna desfasurare si realizare a activitatii de serviciu care impli ca executarea indatoririlor de serviciu in mod cinstit si corect precum si relatiile sociale pri vind apararea drepturilor si inte reselor oricaror persoane impo triva functionarilor publici sau functionarilor.

Obiectul material. Infractiunea e lipsita de obiect material.

Subiectul activ acesta e califi cat fiind un functionar public sau functionar asa cum sunt de finiti in art.147 Cpen. Potrivit art.147 “functionarul public poa te fi orice persoana care exerci ta permanent sau temporar cu orice titlu indiferent de cum a fost investita o insarcinare de orice natura retribuita sau nu in serviciul unei unitati publice iar functionarul poate fi orice salari at in serviciul altei persoane juri dice decat cea prev mai sus chiar si una privata.

Participatia penala este posibila sub toate formele sale (coauto rat, instigare si compicitate).

Subiectul pasiv e statul in prin cipal iar in secundar poate fi ori ce persoana fizica careia i s-a adus atingere prin savarsirea faptei.

Latura obiectiva. Elementul material se realizeaza atat prin tr-o actiune cat si printr-o inacti une. Actiunea consta in indepli nirea unui act in mod defectuos. Inactiunea consta in neindeplini rea cu stiinta a unui asemenea act. Fiecare din aceste aspecte infractionale pot realiza continu tul infractiuni. Urmarea imedia ta consta intr-o vatamare a inte reselor legale ale unei persoane, e vorba despre orice vatamare nu neaparat una importanta si de un interes legal adica recu noscut decatre lege si a carei protectie intra sub incidenta legii.

Latura subiectiva. Forma de vi novatie cu care savarseste aceas ta infractiune e intentia directa dar nu e exclusa si intentia indi recta in cea ce priveste modalita tea intentiei faptuitorului de a in deplini in mod defectuos indato ririle de serviciu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Penal Special.doc

Alte informatii

anul 3 sem 2