Dreptul European Grila 2009

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Dreptul European Grila 2009.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 36 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

MULTIPLE CHOICE

1. Deciziile formulate de Tribunalul de Prima Instanta:

a. sunt definitive si irevocabile

b. pot fi atacate cu apel la Curtea Europeana de Justitie

c. pot fi atacate cu recurs la Curtea Europeana de Justitie, acestea vizand doar

probleme de drept

d. pot fi atacate cu recurs la Curtea europeana de Justitie, acestea vizand doar

probleme de fapt

2. Tribunalul de prima instanta este competent sa solutioneze:

a) actiuni introduce de personae fizice si juridice impotriva actelor institutiilor comunitare

sau impotriva abtinerii acelor institutii de a lua o decizie;

b) actiuni introduce de statele membre impotriva Comisiei Europene;

c) actiuni introduce de un stat membru impotriva altui stat membru;

d) actiuni in domeniul marcilor comunitare.

a. a+b+d

b. a+b+c

c. c

d. a+b+c+d

3. Curtea de Conturi :

a) a fost creata la initiativa Parlamentului European;

b) a fost creata prin Tratatul de revizuire bugetara de la Bruxelles;

c) nu exista aceasta institutie la nivelul UE;

d) inlocuieste comisarii pentru conturi prevazuti in tratatul CECO

a. a+b

b. b+d

c. c

d. a+b+d

4. COREPER este structurat in:

a. trei parti

b. doua parti

c. patru parti

d. este unitar

5. Activitatea institutiilor comunitare este guvernata de:

a) principiul autonomiei de vointa;

b) principiul atribuirii de competente;

c) principiul echilibrului institutional;

d) principiul subsidiaritatii

a. a+b+c

b. a+b+c+d

c. a+b+d

d. b+c+d

6. Tratatul privind CECO:

a) a fost semnat si incheiat pentru o perioada de 50 de ani;

b) a fost semnat in 1951 la Paris;

c) a intrat in vigoare in 1952;

d) a fost semnat si incheiat pe perioada nedeterminata;

a. a+b+c+d

b. a+b+d

c. a+b+c

d. b+c+d

7. Consiliul Europei:

a) s-a constituit la 5 mai 1949;

b) a fost infiintat in urma Congresului de la Haga din 1948;

c) a fost alcatuit initial din 16 state europene;

d) este in prezent principalul organ decisional al Uniunii Europene;

e) are sediul la Bruxelles.

a. a+b+c

b. a+b+c+e

c. a+b+d

d. a+b+c+d

8. Ce post de comisar European a primit Romania odata cu aderarea la UE?

a. Comisarul European pentru justitie

b. Comisarul European pentru concurenta

c. Comisarul European pentru multilingvism

d. Comisarul European pentru agricultura

9. Membrii Comisiei Europene:

a) sunt resortisanti ai statelor Uniunii;

b) sunt alesi dupa criterii de competenta;

c) reprezinta statele din care provin in executivul comunitar;

d) solicita si accepta instructiunile guvernului national al statului de origine.

a. a+b+c+d

b. a+b

c. a+c+d

d. a+b+c

10. Prin dispozitiile tratatului de la Nisa s-au adus modificari:

a) de natura institutionala;

b) ce au avut ca scop consolidarea rolului colegislator al Parlamentului European;

c) ce au vizat reducerea cazurilor in care statele membre pot folosi dreptul de vot;

d) privind sistemul jurisdictional si cooperarea consolidate.

a. a+d

b. a+b+d

c. a+b+c

d. a+b+c+d

11. Sunt caracteristici ale institutiilor comunitare fundamentale:

a) lipsa personalitatii juridice;

b) se bucura de imunitate;

c) subsidiaritatea;

d) participa direct la luarea deciziei comunitare;

e) raspund unor nevoi distincte;

a. a+d+e

b. b+c

c. c

d. c+d+e

12. Cine numeste mediatorii ce au ca atributie primirea plangerilor care privesc proasta

administrare in activitatea institutiilor sau organelor comunitare?

a. Comisia Europeana

b. Unitatile administrative teritoriale din statele membre

c. Presedintele Comisiei Europene

d. Parlamentul European

13. Austria a aderat la UE în

a. 1981

b. 1987

c. 1995

d. 1993

14. Dreptul comunitar este un drept care

a. prevalează asupra dreptului naŃional

b. nu are aplicabilitate imediată

c. se aplica doar in domeniile unde dreptul national nu contine reglementari

d. indiferent de reglementare, acesta se aplica prin intermediul emiterii de norme in

legislatia nationala

15. Regulamentul poate avea ca autor:

a)Banca centrala europeană

b)Consiliul Uniunii europene

c)Comisia europeană

d)Parlamentul European

a. a+c

b. b+c

c. b+c+d

d. a+c+d

16. Ierarhia izvoarelor de drept european a fost fixată de

a. Tratatele comunitare

b. JurisprudenŃa comunitară

c. Tratatele si jurisprudenta comunitare

d. Cutuma

17. Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951 (care a creat CECO) si cele două tratate de la Roma

din 25 martie 1957 (care sunt la originea CEE si EUROATOM) sunt

a. tratate internaŃionale

b. ConstituŃia Uniunii europene

c. tratate bilaterale

d. tratate modificatoare

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul European Grila 2009.pdf

Alte informatii

nu contine rezolvarile