Dreptul Familiei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Dreptul Familiei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

:a are caracter subsidiar;

Actiunea de divort poate fi introdusa:c numai de catre soti

Actiunea de nulitate relativa a casatoriei poate fi introdusa:a de sotul al carui consimtamant a fost viciat in termen de sase luni de la incetarea violentei, ori de la descoperirea erorii sau dolului

Actiunea în contestarea filiatiei din căsătorie :b se poate introduce de orice persoană interesată;

Actiunea în pronuntarea nulitătii absolute a căsătoriei :b poate fi introdusă de orice persoană interesată;

Actiunea in stabilirea paternitatii apartine:a copilului, dar se porneste in numele lui de catre mama, chiar daca este minora, ori de reprezentantul sau legal.

Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi declansata:ain termen de an de la nasterea copilului

Actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita:ade mama, în numele copilului când copilul nu are capacitate de exercitiu;

Actiunea în stabilirea paternitătii din afara căsătoriei se introduce în termen de :b an de la nasterea copilului, cu exceptiile prevăzute de lege;

Actiunea în stabilirea paternitătii din afara căsătoriei se poate introduce :anumai după nasterea copilului;

Actiunea în tăgada paternitătii :bnu poate fi admisă pe baza simplei recunoasteri a mamei;

Actiunea în tăgăduirea paternitătii se introduce împotriva :bcopilului;

Actiunea in tagaduirea paternitatii se poate face:anumai de catre sot

Actiunea unui sot pentru împărtirea bunurilor comune în timpul căsătoriei :aare un caracter personal;

Adoptia între frati:aeste interzisa în toate cazurile;

Alienatul sau debilul mintal :anu se poate căsători;

Apelul, sau, după caz, recursul pârâtului împotriva hotărârii de divort :bse va judeca chiar dacă se înfătisează numai reclamantul-intimat.

Atunci când nici unul dintre părinti nu doreste încredintarea minorului sau, din cauza unor motive temeinice minorul nu poate fi încredintat nici unuia dintre părinti, copilul minor se încredintează:cunei rude sau altor persoane, dar numai cu consimtământul acestora ori unor institutii de ocrotire.

Beneficiază de prezumtia de paternitate :ccopilul născut în perioada prevăzută la litb) dacă nasterea a avut loc până la de zile de la data stabilită ca fiind cea a mortii sotului mamei.

Bunul cumpărat de unul dintre soti, când celălalt sot lucrează ca mandatar al tertului vânzător si semnează actul de vânzare-cumpărare în această calitate :beste bun comun;

Bunul cumpărat în rate este :abun comun, dacă încheierea contractului de vânzare-cumpărare a avut loc în timpul căsătoriei;

Bunul devine comun prin uzucapiune dacă :atermenul prescriptiei achizitive de de ani se împlineste în timpul căsătoriei;

Bunul dobandit in timpul casatoriei devine comun :achiar daca in actul de achizitie a fost trecut doar numele unuia dintre soti.

Bunul dobândit înainte de încheierea căsătoriei printr-o conventie afectată de o conditie suspensivă este:cbun propriu, indiferent de momentul realizării conditiei.

Bunurile comune ale sotilor pot fi urmarite pentru:bobliagatiile contractate împreunaa de soto;

Bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt comune numai dacă :bdispunătorul, în actele cu titlu gratuit, a prevăzut expres aceasta;

Ca efect al nulitatii casatoriei:asotii dobandesc numele avut inainte de incheierea casatoriei, daca acesta se schimbase prin casatorie

Ca efect al pronuntării nulitătii :cîntre soti nu a avut loc suspendarea prescriptiei.

Ca urmare a adoptiei legaturile de rudenie se nasc:bintre adoptat si adoptator precum si intre adoptat si rudele adoptatorului

Calitatea de bun comun:bo are numai bunul dobândit în timpul casatoriei, de catre oricare dintre soti;

Cand ambii soti au aceeaşi profesie bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei :cformeaza obiectul coproprietatii celor doi soti.

Când ambii soti au aceeasi profesie bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei :cformează obiectul coproprietătii celor doi soti.

Când căsătoria se încheie pe o navă română, la sosirea în tară, comandantul este obligat să trimită prin căpitănia portului de înscriere a navei o copie certificată la :bsediul stării civile al sectorului Bucuresti;

Cand nici unul dintre soti nu mai locuieşte in circumscriptia judecatoriei in care se afla cel din urma domiciliu comun, judecata divortului este de competenta :bjudecatoriei in raza careia are domiciliul paratul;

Când nici unul dintre soti nu mai locuieste în circumscriptia judecătoriei în care se afla cel din urmă domiciliu comun, judecata divortului este de competenta :bjudecătoriei în raza căreia are domiciliul pârâtul;

Când, după pronuntarea divortului, copilul a fost încredintat unei alte persoane sau institutii de ocrotire :cinstanta de judecată va stabili care dintre părinti va exercita dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta sau de a-i încuviinta actele, cu îndeplinirea conditiilor lega

Caracterele ale obligatiei de intretinere sunt:acaracter legal, personal, reciproc, succesiv, Actiunea creditorilor personali ai unuia dintre soti pentru împărtirea bunurilor comune în timpul căsătoriei divizibil

Caracteristic actiunii in tagada paternitatii este faptul ca:cinstanta trebuie investita in termen de luni de la data cand sotul mamei cunoaste nasterea copilului

Care din copii nu are statut de copil din casatorie:ccel conceput şi nascut in afara casatoriei.

Care din urmatoarele acte poate fi realizat de mama copilului din afara cas:cnu poate incheia o tranzactie cu pretinsul tata al copilului prin care sa renunte la cercetarea paternitatii pe tot timpul minoritatiicopilului.

Care din urmatoarele bunuri constituie bun propriu ale unuia dintre soti :bbunul folosit pentru uzul personal al sotului chiar daca este dobandit cu mijloace bunuri comune;

Care din urmatoarele bunuri constituie bunuri proprii ale unuia dintre soti:cbunurile care au servit pentru exercitarea unei profesii, in cazul parasirii profesiei.

Care din urmatoarele constituie cerinta pentru opozitia la casatorie:B.trebuie sa arate imprejurarile de fapt sau de drept pentru care nu se poate incheia casatoria;

Care din următoarele constituie condiţie a acordării dispensei la căsătorie:A.femeia a implinit ani;

Care din urmatoarele hotarari este definitiva şi irevocabila in ce priveşte divortul :chotararea pronuntata ca urmare a divortului prin acordul sotilor, in conditiile legii.

Care din urmatoarele reprezint bunuri comune :A.bunurile dobandite pana la pronuntarea hotararii de divort;

Care din următoarele situatii constituie impedimente la casatorie :B.rudenia;

Care din urmatoarele situatii determina nulitatea casatoriei:cin cazul in care a fost incheiata de un functionar public necompetent, fara sa fi exercitat in mod public atributiile de delegat de stare civila.

Care din urmatoarele situatii reprezinta incetarea casatoriei:B.prin decesul unui sot, fizic constatat;

Care este cota maxima pe care o poate atinge intretinerea acordata fostului sot:c/ din venitul net de munca al fostului sot, ce are calitatea de debitor al intretinerii.

Care este forma in care se face declaratia de casatorie :cse va face in scris la serviciul de stare civila la care urmeaza a se încheia casatoria

Care este intinderea termenului de apel sau recurs in materia divortului:a de zile;

Care este intinderea timpului legal al conceptiunii unui copil nascut :c zile.

Care este momentul incheierii casatoriei:bcand delegatul constata existenta consimtamantului viitorilor soti şi ii declara casatoriti;

Care este ordinea in care se datoreaza intretinerea:A.sotii işi datoreaza intretinere inaintea celorlalti obligati;

Care este organul competent sub aspect material în a institui tutela:bJudecatoria;Dreptul la actiune in tagada paternitatii apartine:bsotului mamei copilului;

Care este sanctiunea pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind competenta personala a delegatului de stare civila:bnu este sanctionata cu nulitatea casatoriei;

Care este solutia daca la termenul de judecata in fata judecatoriei, in procesul de divort lipsesc ambele parti nejustificat ccererea de divort se respinge ca nesustinuta;

Caror acte li se aplica prezumtia de mandat tacit reciproc:cactelor de administrare;

Căsătoria :cduce la dobândirea capacitătii depline de exercitiu de către minora care se căsătoreste.

Căsătoria „in extremis vitae” :beste permisă;

Căsătoria este :bun act juridic conditie;

Casatoria este fictiva in urmatoarele situatii:ccand casatoria nu este incheiata cu scopul de a intemeia o familie, sau cu intentia de a obtine unele efecte secundare actiunii

Căsătoria este oprită :aîntre rudele în linie colaterală până la gradul al IV-lea, inclusiv;

Casatoria este oprita:cintre rudele in linie directa, intre rudele in linie colaterala, indiferent daca rudenia provine din casatorie sau din afara ei.

Casatoria înceteaza:cprin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.

Casatoria înceteaza:cprin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.

Casatoria incheiata de catre sotul- de buna credinta- al unei persoane declarata moarta prin Hotarare judecatoreasca:bramane valabila iar prima casatorie este considerata desfacuta pe data incheierii celei de a doua

Casatoria între tutore si persoana minora aflata sub tutela sa:ceste oprita.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Familiei.doc

Alte informatii

examen la spiru haret