Dreptul Muncii

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Dreptul Muncii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. La încheierea contractului individual de muncă, persoana trebuie să aibă vârsta minimă de:

a) 14 ani;

b) 15 ani;

c) 16 ani;

d) 18 ani.

2. Examenul medical:

a) are caracter facultativ la încadrarea în muncă;

b) are caracter obligatoriu numai la încadrarea într-o unitate bugetară;

c) are caracter obligatoriu la încheierea oricărui contract de muncă;

d) are caracter obligatoriu numai la încadrarea salariaţilor care urmează desfăşoare munca în condiţii speciale.

3. Neîncheierea în forma scrisă a contractului individual de muncă:

a) se sancţionează cu nulitatea absolută a contractului de muncă;

b) se sancţionează cu nulitatea relativă a contractului;

c) nu afectează valabilitate a contractului individual de muncă;

d) atrage rezilierea contractului individual.

4. Perioada de probă se aplică obligatoriu:

a) în cazul funcţionarilor publici;

b) în cazul tuturor categoriilor de personal;

c) în cazul persoanelor cu handicap;

d) în cazul tinerilor sub 21 de ani.

5. Încadrarea în muncă a cetăţenilor străini:

a) este interzisă de lege;

b) este permisă de lege independent de îndeplinirea vreunei formalităţi;

c) este condiţionată de obţinerea permisului de muncă;

d) este permisă numai în cazul persoanelor care au dobândit statutul de refugiat

pe teritoriul României.

6. Încheierea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată:

a) constituie regula;

b) este interzisă de lege;

c) este obligatorie în cazurile expres enumerate de lege;

d) nu este posibilă dacă salariatul refuză.

7. Beneficiază de reducere a timpului de lucru:

a) persoanele cu funcţii de conducere;

b) tinerii în vârstă de până la 18 ani;

c) funcţionarii publici;

d) persoanele care cumulează pensia cu salariul;

8. Munca suplimentară:

a) se compensează, de regulă, în bani;

b) se compensează, de regulă, prin acordarea de timp liber corespunzător în

următoarele 30 de zile;

c) se compensează, de regulă, prin acordarea de timp liber corespunzător în

următoarele 60 de zile;

d) se compensează, de regulă, prin acordarea de timp liber corespunzător în

următoarele 90 de zile.

9. Nu pot presta muncă de noapte:

a) tinerii în vârstă de până la 18 ani;

b) salariaţii din sectorul bugetar;

c) funcţionarii publici;

d) persoanele cu funcţii de conducere.

10. Salariatul căruia i se desface contractul de muncă din motive imputabile lui beneficiază de:

a) un termen de preaviz;

b) o compensaţie bănească;

c) continuitatea vechimii în muncă;

d) dreptul de a contesta în instanţă decizia de desfacere.

11. Suspendarea contractului individual de muncă intervine prin actul unilateral al angajatorului în următoarele situaţii:

a) în cazul concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani;

b) în cazul concediului de studii;

c) în cazul detaşării salariatului în altă unitate;

d) pe durata concediului pentru incapacitate temporară de muncă.

12. Este admisibilă desfacerea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului pe perioada:

a) concediului de maternitate;

b) îndeplinirii unei funcţii de conducere în sindicat;

c) cât îngrijeşte copilul bolnav în vârstă de până la 3 ani;

d) concediului fără plată.

13. Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de:

a) 60 de zile, fără posibilitatea prelungirii;

b) 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult încă 60 de zile;

c) 30 de zile, fără posibilitatea prelungirii;

d) 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult încă 60 de zile.

14. Delegarea:

a) presupune modificarea felului muncii;

b) încetează la cererea salariatului;

c) are caracter facultativ pentru salariat;

d) presupune modificarea locului muncii.

15. Decizia salariatului de încetare unilaterală a contractului individual de muncă (demisia):

a) trebuie motivată;

b) trebuie confirmată de către angajator;

c) trebuie redactată în scris;

d) trebuie notificată angajatorului.

16. În cazul demisiei, salariatul care ocupă o funcţie de conducere trebuie să-i acorde angajatorului un termen de preaviz de:

a) 30 de zile;

b) 15 zile;

c) 30 de zile, cu excepţia cazului în care în contractul colectiv de muncă nu s-a prevăzut un termen mai îndelungat;

d) 30 de zile, cu excepţia cazului în care în contractul individual de muncă nu s-a prevăzut un termen mai îndelungat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Muncii.doc

Alte informatii

Grile Rezolvate