Dreptul Muncii - Test Grila

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Dreptul Muncii - Test Grila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca deplina la implinirea varstei de :

a) 18 ani ;

b) 15 ani ;

c) 16 ani.

2. Pe durata executarii unui contract individual de munca:

a) poate fi stabilita doar o singura perioada de proba;

b) pot fi stabite doua perioade de proba;

c) poate fi stabilit un numar nelimitat de perioade de proba.

3. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi încheiat în urmatoarele cazuri:

a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;

b) cresterea temporara a activitatii angajatorului;

c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier.

4. Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea lor sa fie limitativa:

a) clauza cu privire la formarea profesionala;

b) clauza de neconcurenta;

c) clauza de mobilitate;

d) clauza de confidentialitate.

5. Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face:

a) prin analiza documentelor aflate la dosar;

b) numai prin concurs sau examen, dupa caz;

c) prin solicitarea de recomandari de la vechiul loc de munca.

6. Perioada de proba constituie vechime in munca?

a) nu;

b) da;

c) da, numai daca s-a stipulat in contractul individual de munca.

7. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;

c) carantina;

d) efectuarea serviciului militar obligatoriu.

8. Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de:

a) 75% din salariul minim pe economie;

b) 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat;

c) 75% din media salariului de baza pe ultimele 6 luni.

9. Persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la:

a) recunoasterea drepturilor ce i se cuvin;

b) remunerarea acesteia, corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu;

c) revendicarea in justitie a activitatii depuse.

10. Concedierea poate fi dispusa:

a) pentru motive care tin de persoana salariatului

b) pentru motive care tin de situatia economica a tarii;

c) pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

11.Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:

a) pe durata concediului de maternitate;

b) pe durata indeplinirii serviciului militar;

c) pe durata efectuarii concediului de odihna;

d) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere.

12. Durata saptamanala de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de munca cu timp partial este:

a) inferioara celei a unui salariat cu norma intreaga comparabil, fara a putea fi mai mica de 10 ore;

b) stabilita in raport cu activitatea desfasurata;

c) de 50% din norma intreaga.

13. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi saptamanal:

a) 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare;

b) 40 de ore;

c) 48 de ore.

14. Obligativitatea constituirii comitetului de securitate si sanatate in munca o au angajatorii, persoane juridice, care au incadrati:

a) cel putin 50 de salariati

b) cel putin 100 de salariati;

c) cel putin 150 de salariati;

d) mai putin de 50 de salariati, daca Inspectoratul Teritorial de Munca impune acest lucru, in functie de natura activitatii si de riscurile identificate.

15. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta:

a) media zilnica a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.

b) 75% din salariul de baza si sporul de vechime in munca;

c) 75% din salariul de baza, sporul pentru vechime in munca si sporurile cu caracter permanent pentru conditii de munca.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Muncii - Test Grila.doc