Financiar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Distinctia dintre finante publice si private

Finantele publice sunt folosite intotdeauna in scopul satisfacerii nevoilor generale de societati,in timp ce finantele private sunt puse,de regula,in slujba realizarii de profituri/venituri de catre interprinzatorii particulari,respectiv de alte categorii de pers fizice si/sau juridice;in consecinta gestiunea finantelor publice este supusa normelor juridice de dr public,iar gestiunea finantelor private urmeaza regulile dr.privat,mai exact,ale dr.comercial.

2.Etapa finantelor publice clasice(subord.liberalismului etc)->stat liberal

La inceputul secolului XIX-lea si inceputul sec XX,perioada in care liberalismul politic domina dezvoltarea economico-sociala a tarilor europene,statul liberal era mai putin preocupat de activitatile private,concentrandu-si atentia si limitandu-si interventia la functiile sale traditionale si anume:apararea nationala,ordinea publica,justitia si diplomatia Rolul finantelor publice consta in asigurarea resurselor financiare necesare functionarii institutiilor publice.Taxele,impozitele,imprumuturileprecum si celelalte modalitati de preocupare a resurselor financiare trebuiau concepute si reglementate in asa fel incat sa aiba un caracter neutru,astfel incat sa nu afecteze relatiile social-economice existente.

3.Etapa finantelor publice moderne(statul se implica mai mult)

Dupa primul razboi mondial activitatile economice a fost luat de statul interventionist,acela care si-a manifestat intentia si si-a largit in mod treptat sfera preocuparilor.Anumite aspecte au condus la infiintarea unor intreprinderi publice si societati comerciale cu capital mixt,acordarea de subventii si facilitati unitatilor economice private,luarea de care stat a unor masuri menite sa contribuie la combaterea somajului si la redresarea economiei stagnate.Potrivit conceptiei moderne,finantele publice sunt concepute ca un mijloc de interventie pe plan social si economic,dar continuand sa acopere si sarcinile administrative,respectiv sa finanteze cheltuieli ale statului.Privite din perspectiva conceptiei moderne,finantele publice sunt definite in doctrina ca fiind stiinta care studiaza activitatea statului desfasurata in acopul indeplinirii atributiilor care ii revin,adica pentru acoperirea trebuintelor generale ale societatii.

4.Structura finantelor publice

In structura finantelor publice s-au evidentiat doua principale elemente:venituri publice si cheltuieli publice.Alte elemente:bugetul statului,finantele locale si bugetele unitatilor administrativ-teritoriale,imprumuturile de stat,creditul public si finantele organizatiilor internationale

5.Trasaturi,caracteristice ale finantelor publice

*Finantele publice sunt relatii sau raporturi cu un preponderent caracter economic,intrucat ele apar in procesul formarii,repartizarii si utilizarii procesului social.

*Finantele publice se prezinta in forma baneasca deoarece,procesul de priductie,reproductie si de circulatie a marfurilor,de repartitie a produsului social,relatiile de schimb,relatiile dintre agentii economici sau dintre acestia si persoanele fizice se exprima prin intermediul banilor,in cadrul unor relatii banestii.

*Finantele publice sunt relatii fara echivalent,intrucat nu presupun,in mod necesar,o contraprestatie directa din partea subiectului beneficiar al mijloacelor banesti

*Mijloacele banesti sub care se prezinta relatiile financiare nu se ramburseaza,in sensul ca ele nu atrag-in sarcina beneficiarilor-ogligativitatea restituirii sumelor respective,intrucat acestea urmeaza de regula regimul juridic al creditelor sau alocatiilor bugetare,neavand caracterul unor imprumuturi.

6.Izv.de dr.al finant.publice

Sunt considerate izvoare ale dreptului finantelor publice actele normative care reglementeaza raporturile juridice incidente in domeniul finantelor publice.

Izvoarele dreptului finantelor publice pot fi grupate pe doua categorii:

a)izvoarele generale sau comune,reprezentate de actele normative al caror obiect de reglementare excede problematica stricta a finantelor publice,in sensul ca aria lor de cuprindere acopera mai multe domenii ale vietii social-economice si pe cele a finantelor in general .In aceasta categorie de izvoare ale dr finantelor publice se distinge prin importanta sa Constitutia Romaniei,acte normative(legi,ordonante,hotarari guvernamentale)

b)izvoare speciale sau specifice,adica acele acte normative prin care se aduc reglementari exclusiv domeniului finantelor publice.Pe primul loc se situeaza Legea nr.500/2002 a finantelor publice.Noua lege a finantelor publice stabileste principiile ,cadrul general si procedurile privind formare,administrarea ,angajarea si utilizarea fondurilor publice,precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar.

7.Def dr.finant.publice

Finantele publice reprezinta ansamblul actelor si operatiunilor financiare care apar si se deruleaza in legatura cu constituirea,repartizarea si utilizarea resurselor financiare necesare asigurarii ,functionarii si dezvoltarii generale a societatii.

8.Rap de drept al finant.publice(particularitati)->ref la sub.lor

Subiectele raportului juridic. Sunt, pe de o parte, organele financiare de stat, investite de lege cu atributii de stat specifice elaborarii si executarii bugetelor publice, activitatii de percepere a taxelor si impozitelor, de administrare si repartizare a fondurilor banesti. Organele financiare de stat au o situatie specifica, in sensul ca ele pot pretinde celuilalt subiect de drept participant anumite abtineri si in acest scop il poate controla, sanctiona si executa silit. Aceasta nu inseamna ca organele financiare nu au indatorirea de a garanta drepturile si interesele legale celuilalt subiect participant. Al doilea subiect participant la aceste raporturi juridice poate fi o persoana juridica de drept public sau privat sau o persoana fizica, carora le revin anumite drepturi si obligatii de reglementare juridica din domeniul finantelor publice. Ex: toate persoanele care realizeaza venituri sau poseda capital au obligatia de a plati impozite sau taxe, astfel devin subiecte ale raportului juridic privind finatele publice. Situatia juridica a celui de-al doilea subiect de drept este diferita de cea a primului, deoarece ii revine in special obligatia financiara in executarea careia legea ii garanteaza respectarea drepturilor si intereselor prevazute de lege. Daca este nedreptatit are dreptul de a ataca actele organelor financiare de stat.

Continutul raportului juridic financiar. Include drepturile si indatoririle ce revin celor doua subiecte ale raportului juridic. In acest sens, organele financiare de stat au drepturi si obligatii de a elabora bugetele publice, de a actiona pentru stabilirea si incasarea veniturilor publice, de a le administra in mod corespunzator, de a le repartiza potrivit destinatiei legale. Al doilea subiect al raportului juridic are indatorirea de a executa obligatiile financiare ce ii revin si dreptul de a pretinde sa se aplice corect legea de catre organele financiare.

Obiectul raportului juridic. Cuprinde activitati de natura organizatorica in materie bugetara, actiuni privind stabilirea si incasarea veniturilor publice, etc. Diferendele ce pot aparea intre subiectele raportului juridic financiar privind finantele publice se solutioneaza de catre organele prevazute de lege. Competenta jurisdictionala privind astfel de litigii este daa organelor financiare de stat. Acest lucru nu asigura totusi o solutionare in conditii de totala independenta si obiectivitate.

5.Continutul bugetului

Continutul bugetului public national este format din veniturile publice si cheltuielile publice.Veniturile publice bugetare se realizeaza in mod diferentiat in raport de necesitatea repartitiei venitului national,de structura economiei nationale,de gradul de dezvoltare teritoriala a tarii si de nivelul de dezvltare al fortelor de productie.Veniturile publice bugetare sunt formate din venituri ordinare sau curente si venituri extraordinare.Cheltuielile publice bugetare reprezinta modalitati de repartizare si utilizare a fondurilor banesti bugetare,in vederea satisfacerii trebuintelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Financiar.doc