Grile Dreptul Muncii

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Aceasta fituica rezuma Grile Dreptul Muncii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii:

A. Contractul colectiv la nivel naţional,

B. Regulamentul intern

C. Regulamentul de organizare şi funcţionare

2. Regulamentul intern :

A. Se adoptă de angajator cu acordul prealabil al salariatului din unitate reprezentat prin sindicat sau altă forma prevăzută de lege

B. Este un act unilateral al angajatului

C. Cuprinde în principiu reguli privind disciplina muncii în unitate

D. Se aplică elevilor studenţilor aflaţi în practică

3. Contractul colectiv de muncă la nivel naţional:

A. Obligatoriu să se negocieze

B. Obligatoriu să se încheie

C. Se poate negocia şi în unităţi cu mai puţin de 21 salariaţi

D. Se încheie întotdeauna pe durată determinată

4. Contractul individual de muncă este:

A. Comutativ, aleator şi cu executare succesivă,

B. Bilateral, consensual, numit

C. Posibil de a fi afectat de o condiţie rezolutorie

D. Încheiat întotdeauna pe durată determinată

5. Nu se pot încadra în muncă:

A. Minorii de 13 ani

B. Interzişi judecătoreşti

C. Avocaţii

D. Nici una valabilă

6. Care din următoarele cauze contractuale pot fi modificate unilateral de angajator:

A. Durata contractului de muncă

B. Condiţiile de muncă

C. Felul muncii

D. Locul muncii

7. Clauza de confidenţialitate:

A. Conduce la suspendare contractului individual de muncă,

B. Conduce la încetarea contractului individual de muncă

C. Produce efect numai pe parcursul executării contractului individual de muncă

D. Produce efect numai după încetarea contractului individual de muncă

E. Nici un răspuns corect

8. Contractul individual de muncă:

A. Se încheie în formă scrisă ad vabilitate

B. Se încheie în formă scrisă cerută ad probationem

C. Se încheie pe durată nedeterminată de regulă

D. Se poate încheia şi pe perioadă determinată

9. Femeia de 16 ani casătorită:

A. Poate încheia un contract individual de muncă în calitate de salariat

B. Poate încheia un contract individual de muncă în calitate de angajator

C. Nici un raspuns corect

10. Verificarea aptitudinilor profesionale ale persoanelor cu handicap se realizează:

A. Numai prin examen sau concurs,

B. Numai prin probă practică

C. Numai prin interviu

D. Numai prin perioadă de probă

11.Clauza de confidenţialitate:

A. Produce efecte numai pe parcursul executării contractului individual de muncă,

B. Produce efecte numai după încetarea contractului individual de muncă,

C. Presupune obligaţia salariatului salariatului de a nu presta o activitate în interesul unui terţ

D. Presupune imposibilitatea salariatului de a demisiona

E. Nici un răspuns valabil

12. Care din următoarele cauze pot fi modificate unilateral de angajator:

A. salariul

B. Locul muncii

C. Felul muncii

D. Durata contractului

E. Nici un răspuns valabil

13.Delegarea presupune:

A. Modificarea clauzei privind locul muncii

B. Pentru prelungire cu încă 60 zile acordul expres al salariatului

C. Suspendarea contractului individual de muncă

D. Imposibilitatea concedierii salariatului

14.Concediul de odihnă conduce la:

A. Suspendarea de drept a contractului de muncă

B. Suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului

C. Încetarea de drept a contractului individual de muncă

D. Nici un răspuns valabil

15. Demisia ca act unilateral al salariatului poate interveni pentru a nu pune capat:

A. Unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată

B. Unui contract individual de muncă pe durată determinată

C. Unui contract individual de muncă pe timp parţial

D. Nici un răspuns valabil

16. Demisia presupune:

A. Notificarea ei în scris sau verbală angajatorului

B. Acceptarea ei de angajator

C. Respectarea de salariat a termenului de preaviz precizat în contract

D. Înregistrarea ei la unitatea angajatoare

17. Abaterile disciplinare:

A. Limitativ prevăzute de codul muncii

B. Stabilite de angajator în Regulamentul Intern

C. Sancţionate numai cu avertisment scris

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Dreptul Muncii.doc