Grile Rezolvate la Drept Civil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile Rezolvate la Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. Subiectele raportului juridic obligaţional sunt:

[X] a. persoana fizică

[X] b. persoana juridică

[X] c. statul

2. Răspunderea pentru fapta proprie constituie:

[X] a. regula în materia răspunderii civile

b. excepţia în domeniul răspunderii civile

[X] c. forma răspunderii civile

3. Dreptul de gaj general îl are creditorul asupra:

a. bunurilor debitorului (unora dintre ele)

b. tuturor bunurilor debitorului

[X] c. întregului patrimoniu al debitorului

4. Garanţiile speciale ale obligaţiilor contractuale sunt:

[X] a. garanţii personale

[X] b. garanţii reale

[X] c. dreptul de retenţie

5. În concepţia doctrinei dreptului civil român, stingerea obligaţiilor civile are loc prin:

[X] a. plata (pură şi simplă)

[X] b. remiterea datoriei

c. poprirea

6. Sunt modalităţi de transmitere a obligaţiilor în opinia literaturii de specialitate:

[X] a. subrogaţia legală

[X] b. subrogaţia convenţională civilă

c. compensaţia

7. Cel mai important izvor de obligaţii civile în condiţiile economiei de piaţă este:

a. delictul civil

b. voinţa unilaterală

[X] c. contractul

8. Termenul de obligaţie are următoarele sensuri:

[X] a. raport juridic civil

[X] b. datorie pe care o are debitorul, în cadrul unui raport juridic de obligaţie, de a săvârşi faţă de creditor o prestaţie determinată

[X] c. înscrisul constatator al existenţei şi conţinutului unui raport juridic obligaţional, destinat a servi ca mijloc de dovadă al acestuia

9. Cuvântul obligaţie mai desemnează şi:

[X] a. titlul de valoare emis de stat, de o instituţie publică sau o unitate

[X] b. alte obligaţii decât cele de natură civilă (ex obligaţii morale)

c. orice datorie pe care o are un subiect de drept, faţă de alt subiect în viaţa juridică

10. Obiectul raportului juridic obligaţional constă în:

[X] a. prestaţia pozitivă (de a da, de a face)

b. drepturile şi obligaţiile părţilor

[X] c. inacţiunea sau abţinerea (obligaţia de a nu face)

11. Elementele raportului juridic obligaţional sunt:

[X] a. conduita (prestaţia) părţilor

[X] b. subiectul

[X] c. conţinutul şi obiectul

12. Conform prevederilor Codului civil sunt izvoare ale obligaţiilor:

[X] a. delictul civil (art. 998 C.civ.)

[X] b. legea

[X] c. contractul civil (art. 942 C. civ.)

13. Dreptul roman consideră izvoare principale ale obligaţiilor:

a. cvasidelictul civil (arătat în art. 999 C.civ.)

[X] b. contractul

[X] c. delictul civil

14. În doctrina dreptului civil sunt apreciate ca izvoare ale obligaţiei:

[X] a. contractul

[X] b. delictul

[X] c. legea

15. Izvorul tuturor obligaţiilor născute din cvasicontracte, delicte şi cvasidelicte este:

a. contractul

[X] b. legea

c. delictul

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Rezolvate la Drept Civil.doc