Modele Teste Licenta Teoria Generala a Dreptului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Modele Teste Licenta Teoria Generala a Dreptului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. Definirea dreptului ca fiind "o regulă a jocului vieţii în societate, conceput la scară naţională" aparţine:

a. Jurisconsultului roman Ulpian;

b. Autorului francez Jean Luk Aubert;

c. Autorului român Mircea Djuvara.

2. Normele juridice care consfinţesc relaţii social-politice, ce devin principii generale privind sistemul de drept în întregul său ori o anumită ramură a dreptului, sunt:

a. Norme-definiţii;

b. Norme-principii;

c. Norme-sarcini.

3. Articolul 1421 din Codul Civil care obligă locatarul să facă micile reparaţii care prin uz cad în sarcina sa reprezintă:

a. Un izvor indirect (complex) de drept;

b. Un izvor direct de drept;

c. Un izvor material de drept.

4. Ce mai veche lege romană (Legea celor XII Table) cuprinde:

a. Numai dispoziţii cutumiare;

b. Dispoziţii scrise şi obiceiuri străvechi adaptate realităţilor vremii;

c. Numai dispoziţii scrise.

5. Articolul 22 al. 1 din Constituţia României potrivit căruia "dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate":

a. Este lipsit de ipoteză;

b. Constituie o ipoteză determinată;

c. Constituie o ipoteză relativ-determinată.

6. Norma de trimitere. Exemplificare

7. Articolul 278 din noul Cod al muncii care prevede că "Neexecutarea unei hotărâri definitive privind reintegrarea în muncă a unui salariat constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau amendă", constituie:

a. O sancţiune relativ determinată;

b. O sancţiune alternativă;

c. O sancţiune cumulativă..

8. Clasificaţi sancţiunea normei juridice î funcţie de natua lor.

9. Articolul 219 din noul Cod al muncii care prevede că "sindicatele se pot asocia liber, în condiţiile legii în federaţii, confederaţii sau uniuni teritoriale" constituie:

a. O normă imperativă;

b. O normă de stimulare;

c. O normă de împuternicire;

d. O normă prohibitivă;

e. O normă dispozitivă.

10. Definiţi normele imperative

11. Faptul juridic, definit ca o împrejurare de care legea leagă efecte juridice, este:

a. O premisă a raportului de drept;

b. Un element de structură a raportului de drept;

c. Un element colateral raportului de drept.

12. Clasificând actele juridice în acte cu titlu gratuit şi acte cu titul oneros, doctrina juridică a utilizat drept criteriu:

a. Scopul urmărit de părţi;

b. Forma în care este încheiat actul;

c. Modul de executare a actului juridic.

13. Decăderea din puterea părintească este o îngrădire adusă capacităţii de folosinţă:

a. Cu caracter de sancţiune;

b. Cu scop de ocrotire a unei persoane;

c. Cu caracter preventiv.

14. Capacitatea de exerciţiu este un atribut:

a. Recunoscut tuturor persoanelor;

b. Recunoscut numai persoanelor care au o voinţă conştientă şi o experienţă suficientă pentru a avea reprezentarea faptelor şi a consecinţelor acestora;

c. Recunoscut numai minorilor între 14-18 ani.

15. Minorul sub 14 ani este o persoană:

a. Lipsită de capacitate de exerciţiu;

b. Lipsită de capacitate de folosinţă;

c. Cu o capacitate de exerciţiu restrânsă;

d. Cu o capacitate de exerciţiu deplină;

e. Cu o capacitate de folosinţă deplină.

Fisiere in arhiva (1):

  • Modele Teste Licenta Teoria Generala a Dreptului.doc

Alte informatii

Modele teste licenta TEORIA GENERALA A DREPTULUI 2008 Suceava contine raspunsurile