Obligatii

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Obligatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Capitolul I. Privire generala asupra obligatiilor civile

A. Notiune: In sens larg, obligaţia este acel raport juridic în conţinutul căruia intră dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, să dea, să facă sau să nu facă ceva, sub sancţiunea constrângerii de stat in cazul neexecutării de bunăvoie.

B. Clasificarea obligaţiilor: 1. după izvoare: obligaţii care se nasc din: contracte; acte juridice unilaterale; fapte ilicite cauzatoare de prejudicii; Îmbogăţirea fără just temei; gerarea de către o persoană a intereselor altei persoane; plata unei prestaţii nedatorate; 2. după obiectul lor: obligaţii de a da; obligaţii de a face; obligaţii de a nu face; 3. după sancţiunea juridică ce le este proprie: obligaţii civile; obligaţii naturale; 4. după opozabilitatea lor: obligaţii obişnuite; obligaţii reale; obligaţii opozabile şi terţilor;

Capitolul II. Izvoarele obligatiilor

A. Notiune: Prin izvor de obligaţii se înţelege acel fapt juridic (în sens larg) care dă naştere unui raport juridic obligaţional;

B. Clasificare: actele juridice; faptele juridice

Capitolul III. Actul juridic ca izvor de obligatii

1. Contractul

A. Notiune: Este un acord între două sau mai multe persoane, stabilit cu scopul de a constitui sau stinge un raport juridic; hotărâtor pentru existenţa contractului este acordul do voinţă, care dă naştere, modifică ori stinge drepturi şi obligaţii;

B. Clasificare: 1. după modul de formare: contracte consensuale; contracte solemne; contracte reale; 2. după conţinutul lor: contracte sinalagmatice (bilaterale); contracte unilaterale; 3. după scopul urmărit de părţi: contracte cu titlu oneros (comutative/aleatorii); contracte cu titlu gratuit (dezinteresate/liberalităţi); 4. după modul (durata) de executare: contracte cu executare imediată; contracte cu executare succesivă; 5. după cum sunt sau nu nominalizate în legislaţia civilă: contracte numite; contracte nenumite; 6. după corelaţiile existente între ele: contracte principale; contracte accesorii;

C. Incheierea contractelor: semnifică realizarea acordului de voinţă al părţilor asupra clauzelorcontractuale; acest acord se realizează prin întâlnirea unei oferte de acontracta cu acceptarea acelei oferte;

Condiţiile de valabilitate a contractului: capacitatea; consimţământul; obiectul; cauza;

Oferta de a contracta: poate fi făcută în scris, verbal sau în mod tacit; con¬diţiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta sunt: să îndeplinească cerinţele esenţiale ale consimţământului; să fie o manifestare de voinţă reală, serioasă, conştientă, neviciată şi cu intenţia de a angaja din punct de vedere juridic; să fie fermă; să fie neechivocă; să fie precisă şi completă;

Fisiere in arhiva (1):

  • Obligatii.doc