Procedura Civila

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Procedura Civila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

ACTIUNEA CIVILA

CLASIFICAREA actiunilor civile:

I. Dupa scopul material urmarit de reclamant:

Actiune in realizarea dreptului óactiuni in executare, in condamnare, in adjudecar

= prin care reclamantul care se pretinde titularul unui drept subiectiv civil, solicita instantei obligarea paratului la respectarea dreptului sau, iar daca acest lucru nu mai este posibil la despagubiri pentru prejudiciul cauzat (actiune in revendicare,in restituirea unor imobile, evacuare, prin care se cere rezolutiunea unei actiuni)

Actiune in constatarea dreptului = prin care reclamantul cere instantei sa se constate numai existenta unui drept al sau inexistenta unui drept al paratului impotriva sa. Art.111 Codul de Procedura Civila. Pot fi:

- pozitive

-negative

-declaratorii, prin care se cere constatarea existentei su inexistentei unui raport juridic

-interogatorii=reclamantul cheama in mod preventiv in judecata o persoana care ar putea sa-i conteste dreptul

- provocatorii, prin care titularul dreptului cheama in mod direct in judecata pe cel ce-l tulbura in exercitiul dreptului sau

Actiune in constituire de drepturi = prin care se solicita aplicarea legii la anumite date sau fapte invocate pentru a deduce consecintele ce se impun in vederea creeri unei situatii juridice noi.

II. Dupa natura dreptului ce se valorifica prin actiune

Personale= se valorifica un drept personal de creanta, sunt nelimitate ca numar. Din punct de vedere teritorial, in cazul actiunilor personale, regula este ca cererea se depune la instanta de la domiciliul paratului

1 Reale= se valorifica un drept real. Pot fi mobiliare sau imobiliare, dupa cum dreptul valorificat are ca obiect un bun mobil sau imobil. Pot fi petitorii sau posesorii.

2 Mixte= se valorifica in acelasi timp un drept real si un drept de creanta. Se calsifica in actiuni ce urmaresc executarea unui act juridic si actiuni prin care se solicita anularea sau rezolutiunea unui act juridic prin care se transmite sau se constata un drept real imobiliar.

In ceea ce priveste calitatea procedurala in cazul actiunilor personale titularul se va indrepta impotriva subiectului pasiv din raportul juridic obligational.

Dupa calea procedurala aleasa de parte: art.17 Cod Procedura Civila. Cererile accesorii si incidentale sunt in competenta instantei competente sa judece cererea principala

-principale

-accesorii

-incidentale

Conditiile cerute pentrul exercitiul actiunii civile, respectiv pentru punerea in miscare a tuturor formelor procedurale ce intra in continutul actiunii (cererea de chemare in judecata) sunt urmatoarele:

1 interesul urmarit prin punerea in miscare a actiunii civile= folosul practic pe care o parte il urmareste punand in miscare procedura judiciara pentru valorificarea dreptului subiectiv ce se cere protejat. Interesul poate fi material sau moral, dupa cum se urmareste obtinerea unui folos patrimonial sau a unei satisfactii morale. Aceasta conditie trebuie indeplinita nu numai la punerea in miscare a actiunii civile prin cererea de chemare in judecata ci ea trebuie indeplinita in legatura cu toate formele procedurale care alcatuiesc continutul actiunii.Interesul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie legitim, sa nu vina in contradictie cu legea su normele morale

b) sa fie nascut si actual, in sensul ca daca cel interesat nu ar recurge la actiune s-ar expune unui prejudiciu

c) sa fie personal, folosul practic trebuie sa vizeze pe cel care recurge la actiune. De la aceasta regula insa, legea prevede anumite derogari, recunoscand legitimare procesuala activa anumitor organe sau persoane.

EX: art.45 CPC :Ministerul Public poate porni actiunea civila ori de cate ori este necesar pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca sau ale disparutilor, precum si in alte cazuri expres prevazute de lege.

Lipsa intersului poate fi invocata prin intermediul unei exceptii de fond absolute si peremptorii. In cazul in care instanta constata ca actiunea este lipsita de interes sau ca interesul nu ineplineste conditiile mentionate o va respinge

2 capacitatea procesuala

In dreptul civil capacitatea civila a fost definita ca fiind acea parte a capacitatii juridice care consta in aptitudinea subiectului de drept civil de a avea si d a-si exercita drepturi subiective civile si de a avea si d a-si asuma obligatii civile prin incheierea de acte juridice civile.

Capacitatea procesuala este aplicatia pe plan procesual a capacitatii civile, respectiv aptitudinea generala a persoanelor de a dobandi si exercita drepturi si d a-si asuma obligatii in plan procesual. Capacitatea procesuala se analizeaza sub 2 aspecte:

Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura Civila.doc