Proprietate Intelectuala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Proprietate Intelectuala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1.Drepturile morale de autor:

-dr morale ale atorului unei opere sunt drepturi strâns legate de personalitatea autorului,fiind un complex de dr ale personalităţii

-comportă prerogative de ordin moral şi patrimonial

-sunt expresia juridică a legăturii dintre operă şi creatorul acesteia

-opera este protejată doar dacă primeşte amprenta personalitătii autorului

-stintagma "dr moral" a fost utilizată prima data în lucrări ale Parlamentului francez

-Convenţia de la Berna 1886 a fost prima care a cunoscut drepturile morale

Def: Dr moral de autor este un ansamblu de prerogative extrapatrimoniale,conferindu-i autorului operei puterea de a-si proteja renumele şi opera

Autorul are următoarele drepturi morale(enumerare):

-dr de a retracta opera (si cu despăgubire dacă este cazul)

-de a pretinde respectarea integritătii operei,de a se opune oricărei modificări sau atingeri aduse operei

-de a pretinde recunoaşterea calitătii de autor al operei

-de a decide dacă şi în ce mod va fi adusă la cunoştintă publică opera

-de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţă publică

Cracterele dr moral de autor:strict personal,insesizabil,inalienabil,perpetuu,caracterul absolut,caracter universalist,imprescriptibilitatea,

a)caracter strict personal: nu pot fi exercitate decât de autor (este legat de persoana autorului) ->excepţie: exercitarea de către moştenitori,după decesul autorului a dr de divulgare, a dr la integritate şi a a dr de paternitatea operei

b)caracter inalienabil:

*dr morale nu pot face obiectul unei renunţări sau înstrăinări,nici înainte nici după crearea operei

*în cazul clauzelor "ghostwritter"(o convenţie prin intermediul cărora opera este scrisă de fapt de o altă persoană decât cel care a adus-o la cunoştinţă publică) -> este NULĂ

c)caracter insesizabil: creditorii autorului nu pot urmări şi executa dr morale

d)caracterul perpetuu: dr moral subzistă şi după încetarea dr patrimoniale

e)caracterul imprescriptibil: dr morale nu pot fi dobândite de terţi prin prescripţie şi nici nu pot fi pierdute prin neuz

f)caracter absolut:este opozabil erga omnes (din momentul dobândirii se cunoaşte doar subiectul activ şi îi corespunde oblgiaţia generală negativă de a nu i se aduce atingere)

g)caracter universalist: cf Convenţiei de la Berna,există principiul tratamentului national nediscriminatoriu ->recunoaşterea cetăţeanului străin a acelorasi drepturi ca şi propriului cetăţean

Rolul dr morale:

*crearea şi menţinerea unei reputatii celui care a realizat opera

*protecţia fizică a creaţiei împotriva modificărilor sau altor atingeri

Caracterele drepturilor morale

Dr subiective nepatrimoniale:

-acel drept care având un conţinut moral nu poate fi evaluat pecuniar,ajutând la individualizarea persoanei

-enumerare:

*dr privind latura nepatrimonială a dr de creaţie intelectuală

*dr privind atributele de identificare a persoanei (ex: dr la nume)

*dr nepatrimoniale privind existenţa,integritatea fizică şi morală a persoanei

!Dr morale,ca dr subiective nepatrimoniale,sunt prerogative izvorâte din lege realizatorului unei creaţii intelectuale,prin intermediul cărora îşi exploatează şi protejează creaţia

DREPTUL DE A ADUCE OPERA LA CUNOŞTINŢA PUBLICULUI

1.Principii:

-dreptul de divulgare: este un atribut al dr moral autorului,conform căruia autorul este singurul ce poate decide dacă opera este în stadiul în care poate fi comunicată şi altor persoane,şi are caracter intuitu personae

-dacă nu există deja un contract de editare,autorul poate reveni asupra deciziei de comunicare publica a operei

-divulgarea poate avea sau nu caracter comercial

-se prezumă a fi autor până la proba contrară,persoana sub numele căreia opera a fost adusa pt prima dată la cunoştinţă publică

-autorul are dr de a decide în ce mod şi când va fi adusa opera la cunoştinţa publică

-divulgarea operei are loc in momentul in care aceasta este pusă la dispoziţia publicului larg

-divulgarea propriu-zisă va avea loc în momentul în care opera devine efectiv accesibilă publicului

2.Exercitarea dreptului la divulgare în cazul operei comandate:

-autorul poate refuza comunicarea operei realizate în baza unui contract indiferent de motivele pe care se intemeiază refuzul,având insa obligatia la dezdăunare

-se impune realizarea unei proceduri contractuale detaliate de redactare si predare a operei comandate,astfel incât să se evite posibilitatea încălcării dreptului la divulgare şi a dreptului la nume,prin atribuirea operei altuia

-realizatorul operei comandate are la îndemână înregistrarea operei sale în Registrul National de Opere ->oferă şi un mijloc de proba

3.Exercitarea dreptului la divulgare în cazul operei comune:

*atunci când contribuţia fiecărui autor este distinctă,oricare din ei poate divulga propria creatie

*daca nu se paote stabili contribuţia fiecărui coautor,dreptul de divulgare aparţine tuturor

4.Epuizarea dreptului:

!Autorul îşi epuizează dreptul de divulgare când decide modul în care aduce pentru prima dată la cunooştinţa publică opera sa.

!Când este vorba de o nouă creaţie,autorul are un nou drept de divulgare ce poate fi epuizat

Fisiere in arhiva (1):

  • Proprietate Intelectuala.doc