Sinteze Licenta Drept Administrativ

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Sinteze Licenta Drept Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 10 fisiere doc de 252 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Prin administratie se poate întelege:

- continutul principal al activit put executive a statului;

- sist de aut pub care înfâptuiesc put executivâ;

- conducerea unui ag éc sau institutii social-culturale;

- un compartiment (directe, sectie, sector, serviciu, birou) din unitâtile direct productive sau institutii social-culturale, care nu desfâsoarà nemijlocit o activit direct productivà.

Adm pub poate fi defnita ca folosirea teoriilor si proceselor manageriale, politice si juridice în vederea realiz mandatelor guvernârii législ, executive si jud, pentru a asigura réglementarile si serviciile pt societate în ansamblu, cât si pentru segmentele acesteia.

Adm poate fi definità atât d.p.d.v. functional cât si d.p.d.v organic.

Din punct de vedere functional - este consideratâ a fi un ansamblu de activit extrem de diverse ele putând fi identificate la o simplà lecturà a titlurilor din bugetul de stat sau al colectiv loc: apàrare nationalà, stiintà si culturâ, educatie, activit în dom social sau în sectorul industrial si agricol, precum si realiz de echipamente de infrastructurâ pub etc. Toate aceste activit se caracteriz prin finalitatile lor si prin modalitatile de exercitare, de îndeplinire. Finalitatile sunt variate de la un stat la altul în functie de conceptia pe care acestea o au cu privire la put pub. Cu toate acestea absolut toate statele vor sa mentinà ordinea pub si de asemenea sa satisfaca si alte nevoi de interes gén. Ordinea pub înseamnà pacea interna care poate permite unei colectiv umane sa trâiascâ în liniste respectând reg ce asigura drept si libertâtile individ. Componente princip ale ordinii pub sunt:

- linistea pub asig prin interzicerea si sanctionarea violentelor, securitatea pub

- salubritatea pub asigurata prin controlul si sanctionarea lipsei conditiilor de igienà în locurile pub precum si a sânàtàtii pub.

Modalitatile de exercitare sunt variate. Fiecare dom al adm pb apeleaza la solutii proprii..

Din punct de vedere organic Adm este un ansamblu de instit care au person jur, o competentâ legalâ specifica în functie de dom în care îsi desfasoarà activit. Avem aut adm pub de stat, aut adm pub locale precum si multiplele instit specializate subord acestora denumite serv pub

Celé doua elém componente esentiale indispensabile ale adm pub sunt elem structural-organic si elementul functional

Adm pub cuprinde urmàtoarele autorit pub: adm parlam; adm prezidentialà; guv; ministerele; aut centrale autonome; aut centrale subordonate guv, ministerelor sau autorit centrale autonome; prefectul; institut si serv pub deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe ale adm pub centrale; aut adm pub locale/judetene, instit si serv pub din subordinea acestora.

Adm pub include si agentii privati autorizati de un organ pub sa presteze anumite serv pb Adm pub d.p.d.v functional reprez totalitatea activit desfâsurate în regim de put pb de aut, instit si serv pb, prin care se organiz executarea legii si se pune în executare directà lg sau se presteazà serv pb. Subord guv, adm posedà o anumità autonomie. In fiecare tara exista o anumità put adm. datorità continuitàtii lucrarilor adm si a serv sale, datorità permanentei, tehnicitàtii, compétentei si functionalitàtii sale si, datorità existentei unei caste, formate din personalul pol si adm.

CARACTERISTICILE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Caracteristicile adm pub sunt:

à) Adm constitue un corp intermediar, créat în vederea actiunii, ea este facutâ pt a actiona

Adm este totdeauna subord guv, care îi prescrie ce trebuie sa facà, îi numeste sefi si îi furnizeazà mijl. Adm este subord dr legii. Adm pàstreazà o parte din putere.

Adm posedà puteri de care nu dispun particuiarii: puterea de rechizitie

Fisiere in arhiva (10):

  • subiectul 1 facut.doc
  • subiectul 10 facut.doc
  • subiectul 9 facut.doc
  • subiectul 8 facut.doc
  • subiectul 7 facut.doc
  • subiectul 6 facut.doc
  • subiectul 5 facut.doc
  • subiectul 4 facut.doc
  • sub 3..doc
  • subiectul 2 facut.doc

Alte informatii

pt SNSPA administratie publica