Societatile Comerciale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Societatile Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Societatea inseamna un ansamblu de pers, care pun in comun „ceva”, pt a obtine profit

Dupa natura juridica a soc, acestea se clasifica in:a) soc de pers, b)soc de capitaluri, c) srl

Trasaturile soc de persoane:

- sunt soc de tip mic si mijlociu, care sunt constituite in baza principiului ca asociatii se bazeaza pe incredere, pe cunoastere si pe notorietatea asociatului

- in cadrul acestor soc nu exista capital minim. Acesta este divizat in parti de interes care nu sunt titluri negociabile si care nu poti fi titluri fractionare

- aportul la cap soc( care are o dubla acceptiune, contabila, reprezentand totalitatea participarilor si juridica, reprezentand gajul general al creditorilor) poate sa imbrace toate cele 4 forme prevazute de lege:

1.Aport in numerar, care conf legii 31/1990, modif si a directivei a II-a s consiliului UE sa fie prezent in toate tipurile de soc

2.Aportul in natura, care in toate tipurile de soc, conf legii si a directivei a II-a trebuie sa fie obligatoriu expertizat de unul sau mai multi experti desemnati de asociati sau actionari

3.Aportul in creanta poate sa fie prezent in soc de pers si in soc de capitaluri( in acest caz numai in forma de constituire simultana si continuata si este imperativ interzis in SRL si in soc de capitaluri constituite sub forma subscriptiei publice)

4.Aportul in industrie( in munca)- in ac caz desi legea prevede ac tip de aport ca nu poate sa apara efectiv in actul constitutiv, nu poate sa apara in cazul majorarii capitalului soc, si cu titlu de exceptie poate sa apara intr-un act modificator( aditional la actul constitutiv in care sa se mentioneze ca pt munca prestata se primeste un dividend suplimentar, nu se poate participa la vot si implicit nu se poate lua nicio hotarare.

Controlul gest soc de pers se face de catre asociati si dupa caz, comanditati, la fel si conducerea societatii

Organe executive pot sa fie asociati si comanditatii in SCS, iar comanditarii, daca au trecut numele in firma societatii si vor raspunde si ei nelimitat si solidar, pot avea calitatea de executiv, organ de control.

Raspunderea asociatilor este nelimitata si solidara( drept consecinta, asociatii trebuie sa-si declare averea personala la inreg)

In ac tip de soc, asociatii, administratorii, se pot imprumuta din casa societatii inainte de inchiderea ex fin-contab si de repartizarea dividendelor ca in celelalte categ de soc.

Actul constitutiv in cadrul ac tip de soc este format numai din contractul de soc in care trebuie mentionate clauzele obligatorii prevazute de lege( ca de ex numele asociatilor/ actionarilor, cu toate elementele de ident, firma soc si sediul, capitalul subscris si depus=> in cazul soc de pers capitalul subscris trebuie sa fie = cu capitalul varsat

Alta clauza oblig: organele de conducere, organele de control a gestiunii, modalit de excludere, divizare, dizolvare, fuziune si lichidare

Pe langa ac clauze comune, asociatii pot sa stabileasca, respectand legea alte clauze, daca doresc, de comun acord.

Actul constitutiv poate sa aiba forma unui inscris sub semnatura privata, avand data certa. S-a renuntat la forma autentica a actelor constitutive, cu urm exceptii:

1.soc de pers( in concluzie, actul constitutiv, in cadrul SNC si a SCS trebuie sa aiba forma autentica

2.In cazul SA constituita sub forma subscriptiei pb

3.in cazul in care aportul la capital este sub forma unor bunuri imobile- terenuri

*Nr minim de asociati este 2, iar maxin nu exista

Trasaturile juridice ale soc de capitaluri

- sunt considerate de tip „mare”

- de obicei sunt soc „inchise”; sunt considerate „deschise” daca sunt constituite prin subscriptie publica

- nr min de actionari de 2; max nu exista

- aportul la capital poate sa imbrace forma aportului in numerar, aportului in natura si a aportului in creanta, at cand soc nu este constituita sub forma subscriptiei publice

- capitalul minim este de 30.000 lei( echivalent a 25.000 euro in nov 2006); Guv RO nu va putea modif capitalul sub minim de 25.000 euro

- capitalul este divizat in actiuni, care in toate cazurile sunt titluri negociabile

Ac se clasifica in:

1.Actiuni nominative in care se cunoaste numele prop detinator si care pot sa nu fie integral achitate. Acestea se subclasifica in: - actiuni nominative materializate pe suportul de hartie si actiuni nominative dematerializate in forma electronica

2.Actiuni la purtator sunt act in care nu se cunoaste numele prop detinator si care spre deosebire de act nominative care se transfera(instraineaza) numai prin modalitati prevazute de lege; se transfera prin simpla tradictiune(„din buzunarul meu in buzunarul tau”)

3.Actiuni cu dividend prioritar, dar fara drept de vot

Soc de capitaluri pot sa emita obligatiuni(imprumuturi pe termen scurt). Obligatiunile sunt titluri negociabile. Detinatorii obligatinilor sunt protejati prin AG a obligatiunilor. Val min a oblig este de 2,5 lei, iar cea a actiunilor este de 0,1 lei.

Conducerea soc se face prin AGA( Adunarea Gen a Actionarilor).

AGA pot fi de 2 categ:

1.AG ordinare – care se intrunesc cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea ex fin-contabil; are urm competente:

- aprobarea sit fin ec

- numirea administratorilor, daca aceasta nu a fost facuta prin actul constitutiv, caz in care mandatul administratorilor este de 2 ani, spre deosebire de mandatul administratorilor numiti prin AGA, care este de 4 ani

- numirea comisiei de cenzori, dupa caz revocarea acesteia

- revocarea administratorilor, care de regula sunt constituiti sub forma unui consiliu de administratie. In cazul soc de capitaluri pot sa fie numiti si adminsitratori independenti

- hotararea incheierii, instrainarii bunurilor mobile, imobile,dupa caz unit administrative

2.AG extraordinara- se intruneste ori de cate ori este nevoie, si prin aceste tipuri de Adunare se hotaraste toate modif care apar in cadrul unei SC

Soc de capitaluri se pot constitui in forma simultana si continuata, fiind forma obisnuita de constituire, si sub forma subscriptiei problemei at cand exista obligatoriu un prospect de emisiune, in forma proprie, depus in mod obligatoriu la Reg Com

Prin ultima modif a legii, respectand armonizarea cu aquis-ul comunitar si cu principiile corporatiste, s-au introdus in cazul soc de capitaluri, 2 tipuri de forme de constituire:

1.Unitara, caz in care exista ca si organ de conducere Consiliul de Adm, format din 2 sau mai multi adm care pot sa isi delege competenta unui comitet directoral.

2.Dualista in care exista si Cons de Supraveghere care are ca si competenta obligatorie controlul managerului soc

3.Ad constitutiva care se infiinteaza in mom constituirii soc si care apara dr mobile fondatorii(toti actionarii semnatari sun considerati mobile fondatorii)

Trasaturile generale ale SRL:

- forma atipica de societate, care intruneste elem componente din ambele tipuri de soc, respectiv se constituie pe baza princip intuitu personae, dar raspunderea este limitata la aportul capitalului social ca si in cazul soc de capitaluri

- cap soc minim este de 200 lei, divizat in parti sociale care nu sunt titluri negociabile si care se pot intraina numai dupa respectarea dreptului de premtiune si prin votul a ¾ din detinatorii de capital social

- val min a partii sociale este de 10 lei

- aportul la capitalul social poate sa imbrace numai 2 forme: aport in numerar si aport in natura. Legea interzice imperativ alte tipuri de aporturi

Sediul SC, indiferent de tipul de societate trebuie sa respecte prevederile art 17 din lege, respectiv: la acelasi sediu se pot infiinta mai multe soc daca sunt respectate urm conditii:

- un asociat are aceeasi calitate in toate tipurile de soc

- unul dintre asociati este prop imobilului

- imobilul poate sa fie repartizat/ impartit in camere care pot sa asigure desf activ mai multor soc

Conducerea soc se realizeaza prin AG

Controlul gest se realizeaza de catre asociati. Legea prevede obligativitatea numirii Comisiei de Cenzori, in cazul in care SRL-ul are incepand cu 15 asociati. Comisia trebuie sa respecte in ac caz toate reglementarile prevazute la SA

Nr minim de asociati in cazul SRL este 1, nr max 50

In cazul in care SRL-ul are un sg asociat, va purta numele de SRL cu asociat unic sau unipersonal, caz in care, daca apare falimentul societatii, asociatul unic preia intregul patrimoniu al societatii

Actul constitutiv este format in cazul SRL-ului pluripersonal din: contractul si statutul soc, avand clauzele obligatorii, iar in cazul SRL-ului unipersonal, este format numai din statutul de soc in forma prevazuta de lege.

SC dobandesc personalitate juridica din momentul inreg la Reg Com, isi pierd ac personalitate din momentul radierii de la Reg Com

Fisiere in arhiva (1):

  • Societatile Comerciale.doc

Alte informatii

drept societar