Subiecte Rezolvate - Drept Civil

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Subiecte Rezolvate - Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. Notiunea si continutul patrimoniului.

2. Patrimoniul este o universalitate juridica.

3. Orice persoana are un patrimoniu.

4. Patrimoniul este unic.

5. Divizibilitatea patrimoniului.

6. Inalienabilitatea patrimoniului prin acte intre vii.

7. Gajul general al creditorilor chirografari.

8. Subrogatia reala.

9. Obligatiile reale.

10. Notiunea, elementele si dovada posesiei.

11. Dobandirea si pierderea posesiei.

12. Viciile posesiei.

13. Precaritatea. Intervertirea detentiei precare in posesie.

14. Posesia creeaza in favoarea posesorului o prezumtie de existenta a dreptului real care se exercita(art 1854 C. Civ.)

15. Apararea posesiei utile prin actiunile posesorii.

16. Posesorul de buna-credinta dobandeste fructele bunului posedat.

17. Definitia, continutul si caracterele juridice ale dreptului de proprietate.

18. Clasificari in materia dreptului de proprietate.

19. Notiunea, obiectul, subiectele si caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica.

20. Notiunea, obiectul si subiectul dreptului de proprietate privata.

21. Proprietatea rezolubila.

22. Proprietatea anulabila.

23. Proprietatea comuna pe cote parti obisnuita( notiune, drepturile si obligatiile coproprietarilor, incetare)

24. Proprietatea comuna pe cota parti fortata

25. Proprietatea periodica

26. Proprietatea in devalmasie

27. Accesiunea imobiliara artificiala

28. Reglementarea, notiunea si felurile uzucapiunii. Posesia, conditie de fond a uzucapiunii.

29. Uzucapiunea de 30 de ani.

30. Uzucapiunea de 10 pana la 20 de ani.

31. Jonctiunea posesiilor.

32. Efectele uzucapiunii.

33. Garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate potrivit Constitutiei.

34. Garantarea dreptului de proprietate potrivit art 1 din Protocolul nr 1 la Conventia Europeana pentru Drepturile Omului.

35. Actiunea in revendicare(notiune si caractere juridice).

36. Regimul juridic al actiunii in revendicare imobiliara in sistemul Codului civil.

37. Imprescriptibilitatea actiunii in revendicare imobiliara.

38. Posesia de buna-credinta asupra bunurilor mobile.

39. Regimul juridic al actiunii in revendicare mobiliara a bunurilor pierdute sau furate.

40. Revendicarea bunului mobil de la posesorul de buna-credinta care l-a dobandit de la hot sau gasitor.

41. Revendicarea bunurilor mobile de la tertul dobanditor de rea-credinta, de la hot sau gasitor sau de la tertul dobanditor cu titlu gratuit.

42. Actiunea confesorie.

43. Actiunea negatorie.

44. Actiunea in granituire.

45. Apararea dreptului de proprietate publica si a drepturilor reale principale intemeiate pe aceasta.

1. Notiunea si continutul patrimoniului

Patrimoniul ca fiind totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţin unui subiect de drept.

Activul patrimonial cuprinde toate drepturile subiective ce au valoare economică, deci exprimabile în bani. Astfel, poate fi vorba despre: dreptul de proprietate asupra anumitor bunuri, dreptul de superficie asupra unui teren, dreptul de uzufruct asupra unor bunuri, acestea ca drepturi reale; dreptul de a se restitui suma împrumutată, dreptul de a folosi bunul împrumutat de cineva, dreptul de a primi preţul asupra lucrului vândut cuiva, dreptul de a utiliza energia electrică în urma încheierii unui contract de furnizare a acesteia etc., ca drepturi de creanţă sau drepturi personale.

La rândul său, activul, din punct de vedere economic, poate fi împărţit în

capital şi venituri.

Capitalul reprezintă expresia valorică a unor bunuri ce fac parte din patrimoniul unei persoane. El poate fi productiv, adică producător de venituri – un imobil care a fost închiriat şi produce chirii, un număr de acţiuni reprezentând participarea la constituirea capitalului social al unei societăţi comerciale şi care vor produce dividende, un număr de obligaţiuni cumpărate de la o societate comercială care le-a emis şi care vor produce dobândă, o sumă de bani împrumutată unei anumite persoane şi care şi ea va produce dobândă –, sau neproductiv, cum ar fi o bibliotecă de cărţi, un imobil locuit de proprietar etc. Nimic nu împiedică titularul să schimbe natura acestui capital şi să-l facă din productiv neproductiv sau din neproductiv productiv. La rândul lor, veniturile reprezintă resurse periodice care sunt realizate de o anumită persoană şi care fac să intre în patrimoniul acesteia valori apreciabile în bani.

Veniturile pot avea origine diversă. Ele constau în sume de bani obţinute prin exploatarea unui bun productiv, cum ar fi chiriile încasate prin închirierea unui imobil, dividendele produse de acţiunile unei societăţi comerciale, dobânzile unor sume împrumutate, salariul etc. Dar veniturile pot consta şi în bunuri în natură, cum ar fi produsele obţinute prin arendarea unei suprafeţe de teren.

Pasivul patrimonial cuprinde datoriile, obligaţiile evaluabile în bani pe care

le are o anumită persoană.

Datoria poate consta în obligaţia de a da, adică de a transmite sau a constitui un drept real, în obligaţia de a face, adică de a executa o prestaţie pozitivă, sau în obligaţia de a nu face, adică de a nu face ceva, ceea ce, în lipsa acestei obligaţii, ai fi putut să faci.

Fisiere in arhiva (1):

  • Subiecte Rezolvate - Drept Civil.doc