Teste Dreptul Muncii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Dreptul Muncii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea de Drept

Catedra Dreptul Muncii

Şef Catedră N.Romandaş

„Aprob”

5 decembrie 2009 __________________

Test ____

Pentru susţinerea examenului la disciplina Dreptul Muncii

Anul II, semestrul III

Subiectul I Clasificarea izvoarelor Dreptului Muncii

Activitate de evaluare

a) Definiţi noţiunea şi identificaţi tipurile de izvoare ale Dreptului Muncii.

b) Comparaţi izvoarele dreptului muncii cu caracter local cu celelalte izvoare ale Dreptului Muncii.

c) Proiectaţi un caz de aplicare practică a izvoarelor Dreptului Muncii cu caracter local.

Subiectul II Noţiunea şi elementele sistemului de salarizare.

Activitate de evaluare

a) Definiţi noţiunea şi descrieţi categoriile (tipurile) de salarizare.

b) Determinaţi elementele şi faceţi o caracteristică succintă a lor.

c) Proiectaţi elementele componente ale salariului.

Subiectul III Speţă

Cet. Adam a fost angajată în cadrul unităţii X în baza unui contract individual de muncă pe termen de 3 ani, stabilindui-se perioada de probă – o lună de zile. După două săptămîni a fost concediată pe motivul absenţei nemotivate de la serviciu. Salariata, cosiderînd concedierea ilegală, s-a adresat în instanţa de judecată cu acţiune pentru a fi restabilită la locul de muncă.

1. Identificaţi subiecţii speţei şi descrieţi caracterul juridic al raporturilor apărute între aceştia.

2. Determinaţi modalitatea de aplicare a perioadei de probă.

3. Formulaţi şi argumentaţi decizia, care va fi adoptată de către instanţă pentru soluţionarea litigiului apărut.

Examinator _______________

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea de Drept

Catedra Dreptul Muncii

„Aprob” Şef Catedră N.Romandaş

5 decembrie 2009 __________________

Test ____

Pentru susţinerea examenului la Dreptul Muncii

Anul II, semestrul III

Subiectul I Sindicatele în calitate de subiecţi ai Dreptului Muncii

Activitate de evaluare

a) Definiţi sindicatele şi descrieţi statutul juridic al sindicatelor în calitate de subiecţi ai D.M.

b) Comparaţi şi determinaţi elementele comune şi diferenţele dintre sindicate şi patronate.

c) Proiectaţi un act juridic de constituire a unei organizaţii sindicale primare.

Subiectul II Contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul

persoană fizică

Activitate de evaluare

a) Definiţi şi caracterizaţi contractul încheiat cu angajator persoană fizică.

b) Determinaţi elementele comune şi diferenţele dintre contractul încheiat cu angajator persoană fizică şi contractul individual de muncă încheiat cu angajator persoană juridică.

c) Proiectaţi un act juridic de încetare a contractului individual de muncă încheiat cu angajator persoană fizică din iniţiativa salariatului.

Subiectul III Speţă

Cet. Avram a prezentat toate actele necesare pentru a fi angajat la întreprinderea “Viva” în calitate de lăcătuş. Administraţia i-a stabilit un termen de probă de 2 luni. Avram a obiectat împotriva termenului de probă, la care administraţia a refuzat să-l angajeze. Avram s-a adresat în instanţa de judecată considerînd că este un refuz nejustificat.

1. Identificaţi subiecţii speţei şi descrieţi caracterul juridic al raporturilor apărute între aceştia.

2. Determinaţi modalitatea de aplicare a perioadei de probă.

3. Formulaţi şi argumentaţi decizia, care va fi adoptată de către instanţă pentru soluţionarea litigiului apărut.

Examinator________________

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Dreptul Muncii.doc