Teste Grila Drept Administrativ

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila Drept Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. Actul administrativ poate fi definit ca fiind:

a. un act juridic unilateral.

b. un act juridic bilateral.

c. un act juridic multilateral.

2. Precizaţi răspunsul corect:

a. Preşedintele României asigură conducerea generală a administraţiei publice;

b. Primul ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia;

c. Parlamentul României asigură conducerea generală a administraţiei publice.

3. Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici se nasc şi se exercită:

a. pe baza ordinului ministrului de numire, emis în condiţiile legii

b. pe baza contractului individual de muncă, emis în condiţiile legii

c. pe baza actului administrativ de numire, emis în condiţiile legii

4. Principalele atribuţii ale viceprimarului, delegate acestuia de către primar, sunt:

a. controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul organelor de specialitate;

b. asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, în cazul în care apreciază că o hotărâre a acestuia este ilegală şi în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă sesizează pe prefect;

c. întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului.

5. Numirea secretarului unei unităţi administrativ-teritoriale se face de către:

a. prefect pe baza propunerii consiliului local, la iniţiativa primarului;

b. secretarul general al judeţului pe baza propunerii primarului;

c. primar sau viceprimar.

6. Între prefect şi autorităţile administrative locale nu există raporturi de:

a. colaborare;

b. subordonare;

c. coordonare.

7. Nerespectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege cu privire la emiterea unui act administrativ conduce la:

a. aplicarea sancţiunii nulităţii actului administrativ respectiv;

b. suspendarea actelor administrative;

c. întreruperea vremelnică a efectelor juridice ale acestor acte.

8. Definiţi noţiunea contenciosului administrativ şi precizaţi cadrul legal de reglementare.

9. Consiliul local este o autoritate colegială a administraţiei publice locale:

a. aleasă pe baza reprezentării proporţionale, în cadrul unui scrutin de listă;

b. aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes naţional ale comunei, oraşului sau municipiului;

c. numită în vederea soluţionării intereselor specifice ale colectivităţilor locale.

10. Guvernul poate emite următoarele categorii de acte:

a. Hotărâri;

b. Ordine;

c. Legi;

11. Ca regulă generală, Legea 188/1999, republicată, nu se aplică următoarei categorii de funcţionari publici:

a. personalului din cadrul autorităţii vamale;

b. corpului magistraţilor;

c. poliţiştilor.

12. Definiţi obiectul dreptului administrativ.

13. Funcţionarii publici de execuţie din clasa a II-a sunt persoanele:

a. numite în funcţia publică de referent de specialitate;

b. numite în următoarele funcţii: expert, consilier, inspector, consilier juridic şi auditor;

c. numite în funcţia publică de referent.

14. Pentru învestirea cu o funcţie publică, persoana care aspiră la aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a. are vârsta de minim 30 ani împliniţi;

b. are cetăţenia română şi domiciliul în România;

c. are capacitate restrânsă de folosinţă;

d. nu a fost destituită din funcţia publică în ultimii trei ani.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila Drept Administrativ.doc

Alte informatii

Modele teste licenta 2008 pt DREPT ADMINISTRATIV FSEAP, contine raspunsurile