Teste Grila Drept Financiar si Fiscal

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila Drept Financiar si Fiscal.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. Care din următoarele reguli aparţin creditelor bugetare, ca şi condiţie de bază pentru efectuarea de cheltuieli publice?

1) prevederea expresă şi aprobarea nivelului acestora de către organul legislativ;

2) rambursabilitatea creditelor bugetare;

3) cheltuirea sumelor numai potrivit destinaţiilor pentru care au fost aprobate în actul normativ de către organul legislativ;

4) finanţarea nu ţine cont de gradul de subordonare a instituţiilor sau activităţilor cu caracter bugetar;

5) finanţarea se efectuează în funcţie de importanţa instituţiilor publice în cauză, centrale, locale;

6) exercitarea controlul financiar preventiv şi acordarea vizei cu ocazia deschiderii de credite şi utilizării resurselor financiare publice;

7) dimensionarea cheltuielilor publice şi repartizarea pe destinaţii şi beneficiari rezultă direct din necesitatea satisfacerii nevoilor publice;

8) problema dimensionării cheltuielilor publice este mai întâi o chestiune politică şi apoi o chestiune economică de colectare a resurselor necesare pentru acoperirea lor.

a) 1,3,5,6;

b) 1,3,4,6;

c) 1,2,4,5;

d) 4,5,6,7.

2. Care dintre bugetele de mai jos sunt cuprinse în bugetul general consolidat:

1) Bugetele fondurilor speciale;

2) Bugetul asigurărilor sociale de stat;

3) Bugetele locale;

4) Bugetul altor instituţii cu caracter autonom;

5) Bugetul de stat.

a) 1,2,3,4;

b) 1,2,4,5;

c) 1,3,4,5;

d) 1,2,3,5.

3. Ce presupune operaţiunea de consolidare în cazul bugetului general

consolidat?

a) eliminarea cheltuielilor din bugetul unde acestea apar sub denumirea de transferuri consolidate;

b) eliminarea veniturilor din bugetul în care acestea apar sub denumirea de subvenţii;

c) punctele a) şi b);

d) punctele a) şi b) plus eliminarea tuturor prevederilor din bugetele în care sunt evidenţiate venituri care provin din alt buget.

4. Finanţele Publice reprezintă:

a) relaţii de natură economică?

b) relaţii de natură socială?

c) relaţii financiare?

d) relaţii sociale de natură economică?

5. Care sunt părţile participante la constituirea resurselor publice?

a) statul cu organismele sale, pe de o parte, şi agenţii economici, pe de altă parte;

b) statul cu organismele sale, pe de o parte, şi agenţii economici şi instituţile publice, pe de altă parte;

c) statul cu organismele sale, pe de o parte, şi agenţii economici, instituţiile publice şi populaţia, pe de altă parte;

d) statul cu organismele sale, pe de o parte, şi contribuabili, persoane fizice şi juridice, pe de altă parte.

6. Transferul unei sume drept donaţie către o instituţie publică reprezintă sau nu o relaţia pe care o putem categorisi în domeniul finanţelor publice:

a) da, pentru că sprijină o instituţie publică care şi aşa se finanţează numai din fonduri bugetare;

b) da, pentru că pentru acea sponsorizare, agentul economic respective beneficiază de facilităţi fiscale, din partea statului;

c) nu, pentru că suma respectivă este dată benevol de către agentul economic, neobligându-l nimeni la acest lucru;

d) da, pentru că începând cu anul 2000 acestea au fost introduse în cadrul veniturilor bugetare.

7. Sfera finanţelor publice cuprinde:

a) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul fondurilor speciale, bugetul asigurărilor pentru şomaj?

b) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul fondurilor speciale, asigurările pentru şomaj şi bugetele din mijloacele extrabugetare?

c) fondurile constituite prin bugetul general consolidat, împrumuturile de stat, precum şi garanţiile acordate de stat şi puse în aplicare?

d) componentele bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul fondurilor speciale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele din mijloacele extrabugetare şi bugetul Trezoreriei Statului, precum şi orice alte operaţiuni extrabugetarea ale Ministerul Finanţelor Publice şi ministerelor şi agenţii din afara cadrului bugetar, inclusiv operaţiuni extrabugetare finanţate prin împrumuturi externe şi fonduri de contrapartidă create din încasările din împrumuturi externe)?

8. Funcţia de repartiţie a finanţelor publice se referă la:

a) constituirea resurselor publice?

b) utilizarea, alocarea fondurilor publice?

c) şi la constituire şi la utilizare?

d) la intervenţia statului în economice?

9. Ce presupune funcţia de alocare, utilizare a fondurilor publice?

a) alocarea fondurilor publică ale instituţiilor publice prin deschiderea de credite bugetare;

b) alocarea şi angajarea creditelor bugetare;

c) utilizarea lor efectivă prin plăţi de casă;

d) alocarea, deschiderea de credite bugetare şi utilizarea efectivă a resurselor sub un strict control preventiv.

10. Funcţia de control a finanţelor publice se exercită:

a) şi în domeniul activităţii agenţilor economici, a populaţiei şi a altor contribuabili?

b) numai în domeniul agenţilor economici cu capital de stat sau majoritar de stat?

c) numai în domeniul instituţiilor publice deoarece ele sunt acelea care consumă fondurile publice?

d) în domeniul tuturor contribuabililor care au datorii către stat, a organelor însărcinate cu constituirea fondurilor publice, precum şi a subiecţilor din economie care consumă fonduri publice?

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila Drept Financiar si Fiscal.doc

Alte informatii

Modele teste drept financiar FSEAP 2008, contine raspunsurile