Teste Grila Geopolitica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila Geopolitica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

TRUE/FALSE

1. Regiunea ca unitate politico-teritorială fundamentală, atât prin natura

caracteristicilor cât si a funcŃiilor sale se impune ca obiect principal de studiu al

sferei gândirii geopolitice

2. Abordarea geopolitică a statului trebuie să plece de la identificarea, cuantificarea

si interpretarea diferitelor categorii de fenomene specifice acestuia

3. Finalitatea abordării geopolitice a statului constă în stabilirea coordonatelor

geopolitice în cadrul sistemului regional

4. Prima teorie geopolitică de inspiraŃie darwinistă poartă denumirea de teoria

mecanicistă a statului

5. Teoria ciclurilor de evoluŃie ale peisajului a fost elaborată de William John

Davis

6. Conform teoriei ciclurilor de evoluŃie, statul cunoaste trei etape de dezvoltare:

copilărie, maturitate, bătrâneŃe

7. O exemplificare a teoriei ciclurilor de evoluŃie a statului, ne oferă Peter J.

Taylor (1991), luând ca model - Marea Britanie

8. O mare parte din teoriile funcŃionaliste, asupra apariŃiei si evoluŃiei statelor, au

fost elaborate în cadrul scolii anglo-saxone la începutul anilor `50

9. Prin teoria integrării teritoriale publicată în Analele AsociaŃiei Geografilor

Americani, Nr.40 din 1963, Richard Hartshorne propune interpretarea statului pe

baza structurii lui interne si a funcŃiilor pe care acesta le îndeplineste

10. Jean Gottman în lucrarea The Political Partitioning of Our World: An Attempt at

Annalysis, apărută în SUA în 1952, identifică doi factori de bază ai împărŃirii

politice a lumii: iconografia si miscarea

11. În 1954, Stephen B. Jones inspirat de ideile lui Hartshorne si Gottman

elaborează teoria teritoriului unificat , publicată în articolul The Unified Field

Theory in Political Geography apărut în Analele AsociaŃiei Geografilor

Americani, Nr.44 din 1954

12. Perioada istorică cunoscută sub denumirea de Antichitate, reprezintă momentul

apariŃiei primelor forme de organizare politico-teritorială caracteristice hărŃii

politice a lumii

13. O caracteristică importantă din punct de vedere al evoluŃiei hărŃii politice este

prezenŃa în cadrul imperiului babilonian, pentru prima dată în istorie, a regionării

administrative a teritoriului (circa 29 regiuni administrative - nome

14. Pe teritoriul actualului Irak, se constituie începând cu sfârsitul mileniului III

î.Hr., unul dintre cele mai mari imperii ale antichităŃii, Imperiul Persan

15. O trăsătură comună a primelor formaŃiunile statale este aceea a legitimării laice

a puterii politice

16. Cea mai mare întindere a cunoscut-o Imperiul Persan în timpul regelui Darius I

(521-486 î.Hr

17. Imperiul Roman cunoaste perioada de maximă dezvoltare în secolele I-II d.Hr

18. Odată cu dispariŃia Imperiului Roman de Apus se sfârseste epoca veche

(Antichitatea) si începe o nouă epocă, cunoscută în istorie sub denumirea de

Evul Mediu (din secolul al V-lea până în secolul al XVII-lea).

19. Între secolele III-XI, asistăm la pătrunderea în Europa romanică a numeroase

popoare migratoare (vizigoŃii, ostrogoŃii, vandalii, burgunzii, longobarzii etc.) si

la constituirea regatelor barbare

20. În Europa de Vest, între secolele V-X, se pun bazele teritoriale ale FranŃei,

Germaniei, Italiei (prin destrămarea Imperiului Carolingian – Tratatul de la

Verdun, 843) si Angliei (prin unirea în sec. X a tuturor statelor anglo-saxone

într-un regat), pentru ca mai târziu, între secolele X-XIII să se formeze primele

state centralizate din Europa (Italia si Anglia

21. Crearea statului centralizat a îmbrăcat forma cea mai caracteristică în Italia, unde

regii capeŃieni (ce au urmat dinastiei carolingiene), întărindu-si treptat

autoritatea, cuceresc si unifică provinciile vecine

22. Primele formaŃiuni statale românesti sunt menŃionate de diverse surse istorice

încă de la sfârsitul secolului al XII-lea

23. Perioada de început a epocii moderne este marcată de numeroase tensiuni si

transformări social-politice, care vor avea ca expresie imediată revoluŃia

industrială

24. Ca proces istoric, revoluŃiile politice moderne au cuprins mai întâi Europa, iar

odată cu „globalizarea” dominaŃiei europene, prin expansiunea dincolo de ocean,

ea a cuprins si continentul american, fiind orientată chiar împotriva Europei

25. RevoluŃia franceză s-a desfăsurat în trei etape consecutive, în urma cărora

monarhia a fost înlăturată, fiind înlocuită cu republica (1792), care a durat până

în 1804

26. Tot ca o revoluŃie politică poate fii considerat si, cel puŃin potrivit modului în

care s-a autoperceput, Războiul american de independenŃă (1775-1783), care va

conduce la fondarea Statelor Unite ale Americii (1787

27. Procesul revoluŃionar început în Anglia secolului al XVIII-lea, va continua pe

parcursul secolului al XIX-lea si al XX-lea, îmbrăcând diverse forme

28. RevoluŃia industrială înlocuieste metodele de producŃie utilizate până atunci

(mestesugurile), impunând producŃia de masă (manufacturieră

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila Geopolitica.pdf

Alte informatii

nu contine raspunsuri