Toate fituicile din domeniul Ecologie

 • Grila Monitoring Ecologic

  1.Cum defineste Suter(1993) monitoringul: b)masurarea unor caracteristici ale mediului pe o perioada extisa de timp si spatiu, pentru a determina starea si tendintele lor de evolutie. 2.Scopul activitatilor de monitoring este: b)asigurarea mijloacelor care sa permita detectarea aparitiei schimbarilor c)asigurarea mijloacelor care sa permita detectarea tendintei si masurarea marimii precum si a intensitatii acesteia 3.Ce reprezinta monitoringul ecologic: a)reprezinta un sistem de...

 • Biologie Animala

  5.PARTICULARITATI STRUCTURALE SI ECOL LA SPONGIERI Spongierii sunt un grup de animale nevertebrate, aparținând încrengăturii Porifera .Spongierii fac parte din încrengătura porifera a regnului animal şi poartă această denumire datorită sponginei, o substanţă organică aflată între două straturi de celule, care constituie peretele corpului. Cele două straturi de celule se numesc ectoderm, cel aflat în exterior şi respectiv endoderm, cel aflat în interior.Spongina este străbătută de spiculi...

 • Ecotoxicologie

  1. Ce este sistemul ecologic global+ alcatuire Ecosfera este sistemul ecologic global format din toposferă (atmosferă, hidrosferă,litosferă) şi biosferă reprezentând sistemul biologic global care prin interacţiunile biomurilor integrate în ecosferă determină desfăşurarea circuitelor biogeochimice globale şi asigură astfelcontinuitatea vieţii pe pământ. Biosfera conține o multitudine de organisme și de specii care formează numeroase ecosisteme. Cel care a propus termenul de bioseferă a fost...

 • Combatere Integrata

  1. Definiţi organismele dăunătoare. Organismele daunatoare sunt acelea care afectează sănătatea omului sau se interpun pe traseul unor lanţuri trofice care îl interesează pe om, făcând ca materia şi energia din ecosisteme să fie orientate pe alte canale decât cele pe care omul caută să le dirijeze către sine; sunt competitori ai omului. 2. Precizaţi categoriile de organisme dăunătoare. Grupe de organisme dăunătoare: Organisme patogene: virusuri; bacterii;fungi Organisme vegetale –...

 • Calitate - Protectia Mediului

  1.Ramuri ale ecologiei in evolutia istorica Ecologia teoretica-istoric-autecologie= studiaza relatiile unei specii(organismele cu mediul inconjurator); demecologia=ecologia populatiiilor(de plante, animale); sinecologia(sin=impreuna)=studiaza o asociatie sau o comunitate; urmareste distributia pe glob a unitatilor sinecologice; holistica=studiul ecosferei in ansamblu. 2.Ramuri aplicative ale ecologiei. Ecologia forestiera(se ocupa cu exploatarea si administrarea padurilor. ) ,agricola (arta...

 • Tratarea Apei

  SUB1. SCHEME STATII DE TRATARE. CRITERII DE ALEGERE A SCHEMEI. (SCHEMA) In functie de calitatea apei sursei si de necesitatea de tratare, pt asigurarea calitatii apei la consumator, procesele continute intr-o statie de tratare pot fi mai multe sau mai putine, mai simple sau mai complexe. CRITERII: indepartarea contaminatiilor(se alege in fct de parametrii cetrebuie corectati), siguranta procesului de tratare(asigura aceeasi calitate de apa tratata indiferent de calitatea apei brute),...

 • Dreptul Mediului

  Intrebari-Dreptul mediului 1.Definitia atmosferei si compozitia atmosferei. Atmosfera terestră reprezintă învelişul gazos, alcătuit din aer, care înconjoară Pământul fără o limită superioară precisă, având o compoziţie şi proprietăţi aproximativ constante până la circa 3000m altitudine. Aerul reprezintă un amestec de gaze şi ocupă în atmosferă cca 96% din volum, restul de 4% fiind ocupat de vapori de apă 2.Poluarea atmosferica-definitie. eliberarea în aer de către oameni, mijlocit sau...

 • Ecologie

  1.METODE DE STUDIU IN ECOLOGIE Ernst Haeckel, considerat fondator al acestei ştiinţe, descrie ecologia ca ştiinţă care ne dă o imagine unitară a naturii vii cu diversele aspecte ale luptei pentru existenţă, pe baza unei tratări integratoare şi interdisciplinare, fiind, în ultimă instanţă, ştiinţa „economiei naturii” Cercetarea ecologică românească şi-a adus contribuţii importante, fiind remarcabile în acest sens rezultatele obţinute de personalităţi ştiinţifice deosebite, cum sunt: Grigore...

 • Ecologie

  1. Metode de studiu folosite in Ecologie Sistemele ecologice sunt eterogene în spaţiu, variabile în timp şi ierarhizate, de la microcité la lot, de la ecosistem la biosferă. Procesele declanşate de interacţiunea dintre aceste sisteme sunt mai mult sau mai puţin interdependente şi se pot derula pe scăride timp şi spaţiu foarte diferite. Astfel, complexitatea fenomenului ecologic presupune utilizarea unor metode, procedee şi instrumente de cercetare tot atât de complexe şi variate. La un...

 • Economia Mediului

  Operatori si comunicare in manag cap nat CURS 1+2+3 Cap nat=sis ce include sist si ecosist nat si antropizate. Cap nat e un bun public privat ca sist. Pt a identif si carac op manag cap nat si pt a promova diferite tipuri si forme de com in acest dom se impune parcurgerea unei prime etape,aceea in care tb sa se indentif si carac activitatile subsumate manag cap nat.In acest scop putem util diferite criterii dar poate cel mai imp,date fiind implicatiile asupra efortului manag complexelor...

 • Operatori

  Categorii de operatori si contributia acestora la gestionarea capitalului natural. Proiectarea si operationalizarea in conditii de eficienta a institutiilor cu atributii directe/indirecte in gestionarea CN pp un efort de identificare la scara de spatiu si timp a principalelor problem de mediu (cresterea gazelor cu efect de sera, eroziunea solului, inrautatirea calitatii apei) precum si a activitatilor ce vor trebui derulate pentru solutionarea acestora. Una din principalele premise ale...

 • Subiecte la Cerinte de Apa in Industrie

  1. SCHEMA GENERALA DE UTILIZARE A APEI Un circuit de utilizare a apei este un sistem complex ce cuprinde subsisteme distincte: - Captarea: a) Apa suberană: puţuri/drenuri; b) Apa de suprafaţă:baraje de derivatie, prize de fund sau mobile etc. - Tratarea: calităţile apei la sursă sunt aduse la nivelul cerinţelor utilizatorului. - Epurarea: (cel mai dificil subsistem) purificarea apei uzate: Primara: mecanica; Secundara: biologica;Tertiara: chimica. +Statii de pompare;Rezervoare de...

 • Subiecte Examen Economia Mediului

  CE ESTE EFECTUL DE SERA? Din punct de vedere spaţial, impactul activităţii umane asupra mediului său poate avea o întindere planetară, regională sau locală , fără a idetifica prin aceasta intensitatea dezechilibrelor ecologice sau caracterul lor mai mult sau mai puţin periculos. La nivelul planetar, principalele fenomene sunt reprezentate de: efectul de seră, distrugerea stratului de ozon, poluarea mărilor interioare din vechiul continent şi a fluviilor, distrugerea pădurilor. Efectul de...

 • Tehnologii de Epurare

  1.Ce categorii de factori influenţează autoepurarea apelor? a) fizici b) biologici c) fizici, chimici, biologici 2.Consumul de oxigen din apă este rezultatul: a) activităţii umane b) reacţiilor biochimice de oxigenare a substanţei organice care se petrec la nivelul celulei bacteriene c) devrsării se poluanţi industriali 3.Aportul de oxigen din cursurile de apă este dat de: a) activitatea plantelor şi a vieţuitoarelor acvatice b) aerul atmosferic şi condiţiile de curgere c)...

 • Fizica Mediului

  Data - descriere simbolică a unui obiect, fenomen sau a unei acţiuni. Simbolurile urmează o structură bazată pe o sintaxă prestabilită, înregistrată pe un suport material şi care poate fi prelucrată manual, electronic sau combinat. Date numerice Date alfanumerice Semnificaţia transmiterii acestora, în urma prelucrării, constituie informaţia. Informaţia deci, este o dată care aduce un plus de cunoaştere şi serveşte la luarea deciziilor. Informaţia trebuie sa fie consistentă (suficient de...

Pagina 1 din 4