Ecotoxicologie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Ecotoxicologie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

1. Ce este sistemul ecologic global+ alcatuire Ecosfera este sistemul ecologic global format din toposferă (atmosferă, hidrosferă,litosferă) şi biosferă reprezentând sistemul biologic global care prin interacţiunile biomurilor integrate în ecosferă determină desfăşurarea circuitelor biogeochimice globale şi asigură astfelcontinuitatea vieţii pe pământ. Biosfera conține o multitudine de organisme și de specii care formează numeroase ecosisteme. Cel care a propus termenul de bioseferă a fost cercetătorul ukrainian/rus Vernadsky Vladimir Ivanovici în 1885

2. Ce este sistemul ecologic fundamental+alcatuire :dintre toate sistemele ecologice supraindividuale ecosistemul este cel mai mediatizat in ultimii 35 de ani. Ecosistemul reprezintă o unitate structurală, funcţională şi informaţională de baza şi de sinestătătoare. Ecosistemul este format din biotop/biotopi şi biocenoză/biocenoze Biotopul reprezintă totalitatea factorilor abiotici (apa, vântul, energia solară, clima, umiditatea) și relațiile dintre ei.Biocenoza reprezintă un nivel de organizare a materiei vii format din populații legate teritorial, și pe studiul interacțiunii acestor populații.Un ecosistem nu are granițe definite, astfel el poate avea dimensiuni foarte mari (deșertul Sahara), sau dimensiuni foarte mici (un iaz).După locul în care se găsesc, ecosistemele sunt în general clasificate în: Ecosisteme acvatice siEcosisteme terestre Configuraţia ecosistemului este determinată de selecţia de biotop asupra fondului de specii, el fiindîn acest mod locul în care se desfăşoară procesul evoluţiei. Pe Terra există ecosisteme marine,limnice, semiterestre (mlaştini), terestre şi subterane. La fiecare din ele există combinaţia viaţă-mediu, iar volumul schimburilor interne este mai mare decât volumul schimburilor externe desubstanţă, fapt ce menţine integritatea sistemului.

3.CE ESTE ECOBIOMUL :Ecobiomul reprezintă o mare unitate ecologică, structurală, funcţională şi informaţională a ecosferei, are un aspect relativ omogen şi este format dintr-o grupare de ecosisteme cu relaţiicomplexe între ele El este format din macrobiotop şi biom. Macrobiotopulreprezintă mediul neviu cu elemente mai generale ale atmosferei, hidrosferei, litosferei şi cosmosului,iar biomul reprezintă partea vie formată din biocenoze diverse. De exemplu, Delta Dunării este un ecobiom în alcătuirea căruia se află ecosisteme acvatice (lacuri, bălţi, mlaştini, canale, japşe etc.) şiecosisteme terestre (păduri, tufărişuri, pajişti, dune de nisip fixate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ecotoxicologie.docx