Toate fituicile din domeniul Economie

 • Economie Europeana

  Subiectul 1 1) Care sunt aspectele defavorabile ale aparatului productiv european si la ce a condus situatia economica europeana defavorabila? - constatarea pesimista privitor la economia europeana; - partile de piata ale tarilor europene progreseaza, in timp ce Europa regreseaza; - calitatea mediocra a specializarii industriei europene. A condus la Actul Unic 2 )Care sunt caile prin care Parlamentul european are posibilitatea sa influenteze activitatea comisiei europene?...

 • Eficienta Economica

  1. Ce reprezinta o activitate de investitie si care sunt principalii factori care participa la realizarea unei investitii si care sunt principalele obligatii ale unui investitor? Investitiile -reprezinta totalitatea cheltuielilor facute pentru realizarea constructiilor noi si/sau extindere si modernizare. Activitatea de investitii -este totalitatea activitatilor si actiunilor ce concura la realizarea investitiei. Obiectul de investitie -este rezultatul final al activitatii de investitie....

 • Macroeconomie

  1. Noţiunea de piaţă are următoarele sensuri: a) spaţiul geografic în care se operează tranzacţiile de schimb; b) „a” şi locul de întâlnire a cererii şi ofertei; c) „b” şi sistemul relaţiilor şi tranzacţiilor de vânzare-cumpărare. 2. Rolul pieţei rezidă din următoarele: a) recunoaşte caracterul social al muncii agenţilor economici; b) asigură formarea preţurilor; c) satisface nevoile de consum şi formează informaţii; 3. Funcţiile pieţei sunt: a) punerea în evidenţă a disproporţiilor ivite,...

 • Aspecte Generale Privind Sistemul Fiscal

  1.Totalitatea impozitelor si taxelor provenite de la PF si PJ care alimenteaza bugetele publice. 2.Cuprinde 3 componente cu o stransa interdependent intre acestea -Totalit impozitelor, taxelor si a altor venituri fiscal pe care statul le percepe prin organelle sale specializate in virtutea reglementarilor fiscal -Mecanismul fiscal cuprinde metodele tehnicile si instrumentele fiscal prin utilizarea carora se asigura dimensionarea corecta a sarcinii fiscal si stingerea acesteia -Aparatul...

 • Piete de Capital

  TESTE GRILĂ 1. Piaţa financiară: a. este un segment al pieţei naţionale sau internaţionale; b. este locul unde se concentrează cererea şi oferta de bani; c. este locul unde se concentrează cererea şi oferta de valori mobiliare; d. are o sferă de cuprindere mai largă decât piaţa capitalurilor pe termen ling; 2. Activele de capital: c. dau dreptul de a obţine venituri viitoare; d. au caracter negociabil. 3. Activele monetare: a. sunt active financiare nebancare; c. sunt...

 • Gestiunea Riscului in Afaceri

  Abaterea medie pătratică a rezultatelor: b. este o mărime care reflectă gradul în care consecinţele unei alternative decizionale diferă de speranţa matematică a rezultatelor acestora Academicianul Costin C. Kiriţescu şi dr. Emilian M. Dobrescu definesc noţiunea de risc ca fiind: a. examinarea în termeni probabilistici a posibilităţii de obţinere a unor rezultate favorabile sau nefavorabile într-o afacere: eveniment viitor şi probabil a cărui producere ar putea provoca anumite pierderi...

 • Fiscalitate

  1.Aparitia si dezvoltarea impozitelor Impozitele un element important in relaţiile ec-ce ale societăţii chiar din momentul aparitiei statului. Sistem fiscal totalit impoz formate intrun stat carei procura acestuia o buna parte din venituri bugetare. În evolutia sistemelor fiscale putem delimita citeva etape: 1)Etapa veche a evolutie sist fiscale se termina la incep sec16 caracterizîndu-se prin structurile fiscale specifice civilizatiei agricole. Mijlocul de productie si forma de baza a...

 • Plasamente de Capital in Actiuni

  1. Ce sunt actiunile? Actiunile sunt o componenta de baza a valorilor mobiliare. Val. mobiliare sunt instrumente negociabile emise in forma materiala sau sunt evidentiate prin inscrisuri de cont si care confera detinatorilor lor anumite drepturi patrimoniale asupra emitentului conform legii si in conditiile specifice de emisiune ale acestora. Val. mobiliare apar sub forma unor inscrisuri, titluri financiare (primare, derivate, sintetice). actiune = val. mobiliara emisa de o societate...

 • Subiecte Examen Guvernanata Corporativa

  1)Argumentati influenta globalizarii asupra sistemului de management financiar al corporatiilor Deschiderea economiilor naţionale spre exterior, ĩntr-o lume fără graniţe, transformă corporaţiile moderne ĩn agenţi veritabili ai globalizării, deoarece extinderea activităţii pe noi segmente de piaţă ĩnseamnă, pe lângă inserarea ĩntr-un mediu regional/local de afaceri, costuri mai mici de producţie, dacă ĩntreprinderea activează ĩn zone cu un nivel mai redus de dezvoltare...

 • Examen la Finantele Intreprinderii

  1. Conceptul privind finanţele întreprinderii şi rolul acestora la nivel macroeconomic Finanțele întreprinderii- ansamblul de relații economice care îmbracă forma bănească ce apare în legatură cu formarea și repartizarea fondurilor. Finanțele reprezintă exprimarea valorică, prin bani, a căror semnificație s-a conturat sub impactul dezvoltării schimbului de mărfuri. Cuvîntul ”finanțe” este de origine latină ”finatio”, ”financias”, ”financia pecuniară”- plată în bani. 2. Factorii care...

 • Tehnica Operatiunilor

  1 CONTURILE BANCARE Principalele tipuri de conturi care sunt disponibile pentru toate categoriile de clienti se pot clasifica in trei grupe: • Conturi de depozit - Se pot constitui atat in lei cat si in valuta si sunt disponibile atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice - Depozitele se pot constitui pe o perioada de 1, 3, 6 sau 12 luni - La deschidere se percepe o taxa de deschidere de cont. Pentru deschiderea unui cont se completeaza o cerere, se plateste un...

 • Teste Grila Organizatii Economice

  Teste grilă De rezolvat: 1. Banca Mondială acordă credite: a) ţărilor sărace sau în curs de dezvoltate; b) tuturor statelor membre; c) ţărilor dezvoltate; d) pentru echilibrarea balanţei de plăţi. 2. Activitatea de cooperare dintre FMI şi Banca Mondială nu a fost canalizată spre: a) rentabilitatea întreprinderilor de stat sau implicarea în privatizarea acestora; b) efectuarea de studii privind activitatea agenţilor economici din statele membre; c) stabilirea unor politici monetare...

 • European Integration

  1. The peculiarities of international economic integration. - Economic integration is a term used to describe how different aspects between economies are integrated. The basics of this theory were written by the Hungarian economist Bela Belassa in the 1960s. As economic integration increases, the barriers of trade between markets diminishes. (The most integrated economy today, between independent nations, is the European Union). - Economist Fritz Machlup traces the origin of the term...

 • Microeconomie

  Teoria economica constituie baza teoretica si metodologica pentru celelalte stiinte economice, elaboreaza instrumentarul de cercetare economica, formuleaza categoriile, legile si tendintele principale in dezvoltarea activitatii economice. Anume aceasta stiinta serveste drept temelie pentru elaborarea politicilor exonomicce promovate de un stat. Teoria economică ca ştiinţă şi obiectul ei de studiu au evoluat în timp. Astfel, la momentul actual, obiectul de studiu al TE il constituie...

 • Managementul Calitatii

  1)Definiti conceptul de calitate standard ISO 9000/2002. Calitatea reprezinta o multime de proprietati ale unui produs (serviciu)care ii ofera capacitatea de a satisface exigentele clinentilor. 2) Ce se intelege prin spirala calitatii? Spirala calitatii este un ciclu dinamica evolutiei calitatii unui produs si cuprinde studiul de marketing, cercetare, planificare, proiectare si executie, planificarea procesului de fabricatie, controlul procesului tehnologic, contrloul final, depozitare,...

Pagina 4 din 23