Toate fituicile din domeniul Economie

 • Analiza Economico-Statistica

  (1)MARIMILE RELATIVE. Marimile relative sunt marimile statistice calculate sub forma unui raport dintre 2 indicatori, respectiv indicatori de comparat si indicatori baza de comparare. Forma generala: unde y –indicator de comparat; z –indicatoribaza de comparat; 10^k -unitatea de masura a indicatorului. Categorii: -marimi relative ale planului; -marimi relative de structura; -marimi relative de coordonare; -marimi relatve de intensitate; -marimi relative de dinamica. 1.Marimi relative ale...

 • Grile Econometrie

  1. Variabila Dummy este o variabila care admite: a) doua valori: zero si unu 2. Modelele de regresie care au ca variabile independente doar variabile alternative sunt modele de tip: a) ANOVA 3. Forma generala a modelului de regresie de tip variabila dummy este: a) y=a0+a1*D+e 4. Forma generala a modelului de regresie de tip ANOVA cu doua variabile dummy este: a) y=a0+a1*D1+a2*D2+e 5. In modelul de regresie de tip ANOVA de forma: y=a0+a1*D+e,parametrul a0 repr: a)valoarea medie a...

 • Subiecte Examen Economie Europeana

  1. Analiza comparativa a modelelor regionale de economie Astazi in lume se confrunta trei modele de economie si societate (sunt in acelasi timp si modele de dezvoltare economica si sociala). Modelul American : include : crestere economica , libertate politica : exclude : coeziune sociala Modelul European : include : crestere economica : libertate politica : coeziune sociala Modelul Asiatic : include : crestere economica , coeziune sociala : exclude : libertate politica Acest ultim...

 • Tematica Economie Mondiala

  1. Economia naţională: formare şi structură - este o entitate rezultată din dezvoltarea schimbului reciproc de acţiuni între membrii unei comunităţi umane pe teritoriul unui stat naţional. - naţiunea prin caracterul ei reprezintă factorul principal de progres economic şi social. Influenţa populaţiei asupra economiei naţionale este dublă: furnizează cel mai important factor de producţie, populaţia contribuie la dezvoltarea pieţei interne. - economia apare şi se dezvoltă pe baza unui număr...

 • Subiecte Examen Previziune Macroeconomica Rezolvate

  1) Previziunea- componenta esentiala a conducerii economico-sociale. Economia nationala moderna constituie un mecanism complex, format dintr-o multitudine de unitati economice, ramuri si subramuri, unitati administrative-teritoriale intre care exista stranse legaturi de interdependenta ca rezultat al diviziunii sociale a muncii. Pentru ca o intreprindere sau o ramura sa-si poata desfasura activitatea in conditii normale este necesar ca alte unitati economice sau alte ramuri sa-i furnizeze...

 • Economie Comerciala - Subiecte Examen

  1. Definitia comertului în teoria şi practica economică, comerţul are două sensuri: categorie economică şi ramură a economiei naţionale. Ca noţiune, comerţul cuprinde actele de cumpărare şi revânzare de mărfuri cu scopul obţinerii unui profit. Definit ca ramură a economiei naţionale, comerţul reprezintă un ansamblu de activităţi omogene, delimitate pe baza diviziunii sociale a muncii şi desfăşurate de agenţi economici specializaţi. 2. Comertul ca ramura a economiei nationale Comerţul...

 • Teste Microeconomie

  1. Un individ are un venit disponibil de 2 milioane lei. El poate achiziţiona tricouri la preţul unitar de 1 milion lei şi cămăşi la preţul de 2 milioane lei/bucată. Costul de oportunitate al achiziţionării unei cămăşi este: a) 1,5 tricouri; b) 0,5 tricouri; c) 2 tricouri; d) 2,5 tricouri; e) 1 tricou. 2. Când economia realizează combinaţii de producţie aflate în interiorul frontierei posibilităţilor de producţie: a) resursele sunt folosite eficient; b) producţia este inferioară...

 • Economie Politica

  ECONOMIE POLITICĂ I 1. Partea teoriei economice care studiază activitatea economică aşa cum apare ea la scara economiei naţionale a unei ţări, ca un întreg, unde se realizează agregarea cererii şi ofertei individuale cu cererea şi oferta globală, a fluxurilor dintre agenţii economici în circuite sintetice de ansamblu, care exprimă veniturile şi cheltuielile, consumul intermediar şi final, economiile şi investiţiile, etc., este recunoscută sub numele de: a) microeconomie b) macroeconomie...

 • Analiza Cheltuielilor Firmei

  Analiza cheltuielilor firmei Analiza cheltuielilor firmei evidentiaza modul in care sunt utilizate resursele: financiare, materiale si umane si impactul asupra performantelor firmei. Def cheltuielilor include 2 tipuri de chelt: -chelt. aparute in cursul activitatii curente care corespund deobicei unor iesiri sau diminuari ale valorii activelor -pierderi care reprezinta din ale beneficiilor economice si care pot fi realizate sau nerealizate. Costul reprezinta totalitatea consumarilor de...

 • Metodologia Economica

  Analiza performantelor firmei pe baza rentabilitatii. In domeniul economic, conceptual de performanta acopera acceptiuni diferite cum ar fii:cresterea, rentabilitatea, productivitatea. Rentabilitatea poate fii definite ca fiind capac undei firme de a obtine profit prin utilizarea factorilor d productie si a capitalurilor indifferent d provenienta acestora. V-CT=0 =>V=CT Contul de profit si pierderile fac parte dintre situatiile financiare de inchidere a exercitiului financiar fiind un...

 • Subiecte Examen MOP

  1)Enumerati 5 elem comune, focalizate de metodele JIT, MRP, TQM, 6 Sigma Principii commune (JIT, MRP, TQM, TCR, ) 1. Focalizarea clientului de la inceputul procesului organizational pana in momentul evaluarii performantelor: clientul este centrul structurilor organizationale. 2. Focalizarea procesului care creaza si adauga valoare pentru clienti; activitatile separate nu pot crea valoare pt clienti. 3. Managementul se bazeaza pe fapte, cifre si nu pe aprecieri arbitrare. 4. Man are un...

 • Finante Publice

  1. Nevoi manifestate la nivelul societatii –Nevoi individuale , bunuri private , nevoi colective –bunuri publice (utilitati publice) Un bun sau o marfa in economie este orice obiect sau serviciu care sporeste , utilitatea , direct sau indirect , pt a nu fi confundat cu un bun intr-un sens etic sau moral .La nivelul oricarei societati se intalnesc o miltime de nevoi care pot fi individuale si colective sau sociale .Nevoile individuale sunt satisfacute prin intermediul bunurilor private in...

 • Strategii de Calitate

  Interesul manifestat de conducerile multor intreprinderi faţă de calitate se datorează unei ameninţări externe generată de pierderi reale sau potenţiale ale pieţei, determinate de noncalitate. Acesta este motivul pentru care calitatea este privită ca un aport strategic care nu poate fi neglijat pentru obţinerea competitivităţii. 1. Imbunătăţirea reputaţiei firmei - reputaţia firmei este creată de calitatea produselor şi a serviciilor oferite. Ea se caştigă in timp printr-o preocupare de a...

 • Accizele si Caracteristica Acestora

  1) Accizele – caracteristica generală. Taxele speciale de consumaţie sau accizele, foarte răspândite în ţările cu economie de piaţă, sunt incluse în preţul de vânzare a mărfurilor importate sau produse şi vândute în interiorul ţării şi apreciate că nu sunt de strictă necesitate în consumul populaţiei. Unii economişti consideră că accizele sunt impozite indirecte pe lux şi vicii. Spre deosebire de TVA, care se percepe la vânzarea tuturor mărfurilor, accizele sunt taxe de consumaţie care se...

 • Managementul Proiectelor in Administratia Publica

  1. Termenul de proiect, in literatura de specialitate, este definit in urmatoarele variante, din care una este gresita si trebuie identificata: a. O activitate care se desfasoara conform unui plan prestabilit in vederea realizarii obiectivelor fixate in termenul determinat; b. Un grup de activitati disparate si independente, fara inceput si sfarsit bine definite, pentru realizarea unor obiective multiple c. Un ansamblu de activitati realizate intr-o succesiune logics pentru a indeplini...

Pagina 7 din 23