Analiza Economica - Financiara

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Analiza Economica - Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere doc de 26 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Tip-l-gia c-sturil-r.

2. Analiza in dinamica si in structura a c-sturil-r.

3. Analiza fact-riala a cheltuielil-r variabile si fixe.

4. Analiza principalel-r categ-rii de cheltuieli.

1. Tip-l-gia c-sturil-r

A cheltui inseamna actiunea de repartizare a resursel-r financiare ca expresie a c-nsumului de resursa materiale si umane pe diferite activitati.

C-stul reprezinta ef-rtul intreprinderii c-ncretizat in: c-nsumul de materii prime, materiale, c-mbustibili, energie, masini, utilaje, instalatii, plata salariil-r, d-banzi, penalizari, chirii, imp-zite si taxe, CAS, ajut-r de s-maj, cheltuieli pt mediu.

C-stul reprezinta - c-mp-nenta a pretului de vanzare care exprima t-talitatea c-nsumuril-r necesitate de -btinerea bunuril-r ce v-r fi val-rificate pe piata.

Surse de inf-rmare:

- c-ntabilitatea financiara;

- c-ntabilitatea de gestiune;

- situatiile financiare;

- dari de seama statistice privind cheltuielile si rezultatele.

Tip-l-gia c-sturil-r:

- dupa dimensiunile c-nsumului de resurse:

- c-sturi t-tale care caracterizeaza c-nsumul t-tal afferent desfasurarii intregii activitati a unei intreprinderi;

- c-sturi unitare care exprima c-nsumul de resurse afferent -btinerii unei unitati de pr-dus;

- c-sturi marginale care exprima surplusul de resurse determinat de cresterea cu - unitate a pr-ductiei.

- Dupa legatura intre c-nsumul de resurse si ev-lutia pr-ductiei si a cifrei de afaceri:

- C-sturi variabile care se m-difica - data cu m-dificarea pr-ductiei si a ifrei de afaceri, sunt rezultatul deciziei de expl-atare;

- C-sturi fixe care sunt rezultatul deciziei de investitii, cheltuielile raman relative c-nstante la m-dificarea pr-ductiei in dinamica, se m-difica cheltuialafixa unitara (ex: cheltuielile cu d-banzile, ch de am-rtizare, ch de cercetare-dezv-ltare); permit studiul riscului de expl-atare.

- Dupa tendinta l-r:

- Cheltuieli pe termen scurt ce se refera la c-nsumurile de resurse aferente unui exercitiu financiar;

- Cheltuieli pe termen lung care se refera la c-nsumurile de resurse aferente unei peri-ade de 3-5 ani.

- Dupa relatia intre c-nsum si efect:

- Cheltuieli determinate :c-nsumuri de resurse ce se c-ncretizeaza intr-un indicat-r de rezultat;

- Cheltuieli discreti-nare sunt cele ale car-r rezultate nu p-t fi cuantificate exact (ch de publicitate).

- In functie de p-sibilitatea de a genera fluxuri de numerar:

- Cheltuieli m-netare (salarii, plata furniz-ril-r) care determina aparitia fluxuril-r m-netare;

- Cheltuieli nem-netare care nu determina aparitia fluxuril-r m-netare (am-rtizari si pr-vizi-ane); se mai numesc si ch calculate.

- Dupa natura l-r:

- Cheltuieli curente aferente activitatii intreprinderii desfasurata cu character repetitive;

- Cheltuieli excepti-nale care au character accidental.

- In functie de c-ntinutul l-r:

- Cheltuieli materiale;

- Cheltuieli cu pers-nalul.

- Dupa m-dul de repartizare a cheltuielil-r pe pr-duse realizate:

- Cheltuieli directe;

- Cheltuieli indirecte care se refera la cheltuielile de administratie a firmei.

2. Analiza in dinamica

Fact-ri care influenteaza analiza in dinamica:

- v-lumul cheltuielil-r (suma t-tala a cheltuielil-r): ch;

- m-dificarea abs-luta a cheltuielil-r: ;

- m-dificarea relativa a cheltuielil-r:

- indicele cheltuielii(se justifica - crestere a v-lumului cheltuielil-r cu c-nditia ca indicele de crestere a cheltuielii sa fie mai mic decat indicat-rul de crestere al pr-ductiei): Ich<Iqe (indicele pr-ductiei -btinute);

- nivelul cheltuielil-r (cheltuiala unitara): ;

- cuantumul variatiei nivelului relative al cheltuielil-r:

In analiza structurala se urmareste identificarea diferitel-r categ-rii de

cheltuieli in functie de:

- un criteriu de tip-l-gizare;

- specificul intreprinderii.

Analiza structurala a c-sturil-r are ca sc-p identificarea p-nderii nejustificate a un-r categ-rii de cheltuieli si stabilirea m-dalitatii de reducere a acestuia.

Daca este d-minant c-stul de cumparare al materiil-r prime sau a marfuril-r se impun ca masuri urmat-arele: identificarea un-r furniz-ri care -fera preturi mai mici, sa fie plasati apr-ape de firma.

Daca sunt d-minante c-sturile de st-care intreprinderea p-ate lua urmat-arele masuri:

- geti-narea c-recta a st-cului de siguranta pt situatia neritmicitatii intraril-r , repectiv a ieiril-r;

- incheierea un-r c-ntracte cu clause ferme pt furniz-rii de materii prime;

- existenta un-r c-ntracte (c-menzi) ferme.

Daca cheltuielile financiare sunt d-minante:

- reducerea gradului de indat-rare;

- stabilirea uni f-nd de rulment c-respunzat-r.

Fisiere in arhiva (9):

  • PAG67-curs13 analiza ec.doc
  • Analiza eonomica10.doc
  • Analiza economica6.doc
  • Analiza economica13.doc
  • Analiza economica12.doc
  • Analiza economica11.doc
  • Analiza economica financiara9.doc
  • Analiza economica financiara8.doc
  • Analiza economica financiara7.doc

Alte informatii

In cadrul universitatii Constantin Brancoveanu din Pitesti. Curs 6 pana 13