Analiza Economico - Financiara a Intreprinderii

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Analiza Economico - Financiara a Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Întrebări:

1. Analiza financiară constă:

a) într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi;

b) într-un ansamblu de decizii luate de către managerii unei întreprinderi pe baza indicatorilor financiari calculaţi;

c) determinarea stării de solvabilitate a unei întreprinderi la un moment dat;

d) într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei economice a unei întreprinderi;

e) într-un ansamblu de metode care determină capacitatea de autofinanţare a întreprinderii.

2. Scopul analizei financiare este:

a) de a identifica punctele tari şi punctele slabe ale unei întreprinderi;

b) de stabilire a unui diagnostic asupra situaţiei financiare a unei întreprinderi când sunt identificate punctele tari şi punctele slabe ale gestiunii financiare;

c) oferirea de informaţii financiare utilizatorilor externi;

d) de a furniza date despre lichiditatea întreprinderii;

e) de a calcula indicatorii financiari.

3. Fondul de rulment ( FR ) se poate calcula pe baza următoarelor relaţii de calcul:

a) diferenţa între activele circulante şi datoriile pe termen scurt;

b) diferenţa între activele circulante şi creditele bacare pe termen scurt;

c) diferenţa între capitalul propriu şi activele imobilizate nete;

d) diferenţa între activele circulante şi datoriile pe termen lung;

e) diferenţa între activele circulante şi capitalul propriu.

4. Care dintre următoarele elemente influenţează creşterea fondului de rulment:

a) distribuirea rezervelor;

b) reducerea sau anularea provizioanelor;

c) vânzările de active fixe;

d) restituirea împrumuturilor pe termen lung;

e) restituirea împrumuturilor pe termen mediu.

5. Dacă fondul de rulment este pozitiv înseamnă că:

a) solvabilitatea întreprinderii este negarantată;

b) se respectă regulile de principiu ale finanţării;

c) întreprinderea dispune de o marjă de siguranţă care o poate proteja parţial sau integral, de efectele perturbării ciclului de exploatare;

d) o parte din datoriile pe termen scurt au fost folosite pentru obţinerea de imobilizări fixe;

e) situaţia firmei pe piaţă este incertă.

6. Necesarul de fond de rulment reprezintă:

a) marja de securitate în privinţa finanţării activelor circulante;

b) mărimea activelor ciclice ce trebuie finanţate din surse stabile;

c) partea din capitalurile proprii care depăşesc valoarea imobilizărilor nete şi care sunt destinate finanţării activelor circulante;

d) partea din datoriile pe termen mediu şi lung care depăşesc valoarea imobilizărilor nete şi care sunt destinate finanţării activelor circulante;

e) nici o variantă nu este corectă.

7. Necesarul de fond de rulment pozitiv semnifică:

a) o situaţie favorabilă dacă este determinată de existenţa unor stocuri cu mişcare lentă;

b) existenţa unui surplus de surse ciclice în raport cu activele ciclice;

c) existenţa unui surplus de nevoi ciclice în raport cu sursele ciclice posibil de mobilizat;

d) o situaţie normală dacă este determinată de reducerea duratei ciclului de fabricaţie datorită scăderii complexităţii produselor realizate;

e) nici o variantă nu este corectă.

8. Evoluţia necesarului de fond de rulment nu este influenţată de acţiunea următorilor factori:

a) cifra de afaceri;

b) durata ciclului de exploatare;

c) modul de gestionare a stocurilor;

d) acumularea sau distribuirea rezervelor.

e) toate răspunsurile sunt corecte.

9. Care dintre formulele de mai jos reflectă relaţia de calcul al trezoreriei nete:

a) NFR – FR;

b) FR – NFR;

c) FR – Datorii;

d) NFR – Datorii pe termen scurt;

e) FR + NFR.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economico - Financiara a Intreprinderii.doc

Alte informatii

grile rezolvate