Analiza si planificarea afacerilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Analiza si planificarea afacerilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Explicaţi caracteristicile principale ale unui antreprenor

Trăsăturile de caracter precum independenţa, încrederea şi perseverenţa. Independenţa este extrem de râvnită de întreprinzători, fiind, poate, cea mai de preţ trăsătură de caracter a acestora. Întreprinzătorii sunt de cele mai multe ori siguri pe ei şi încrezători în viitorul afacerii create, iar perseverenţa acestora vine din convingerea că succesul nu va apărea imediat, că trebuie să depună eforturi îndelungate pentru a ajunge la scopurile propuse şi chiar să „lupte” cu timpul.

2. Caracterizaţi formele organizatorico-juridice atribuite opţiunii persoană fizică din punct de vedere al răspunderii pentru obligaţiuni, structură şi aplicare

Îtreprinderea individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sînt interzise de legislaţie.Antreprenorul-posesor al întreprinderii individuale poartă răspundere nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul său, exceptîndu-se acele bunuri care, conform legislaţiei în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.

Cooperativa de producţie este o întreprindere înfiinţată de către cinci sau mai multe persoane fizice în scopul desfăşurării în comun a activităţii de producţie şi a altei activităţi economice, bazate preponderent pe munca personală a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor de participare la capitalul acesteia. Cooperativa de producţie este o întreprindere de drept privat cu scop lucrativ (inclusiv comercial). Cooperativele de producţie şi de întreprinzător sunt persoane juridice şi răspund pentru obligaţiile asumate cu patrimoniul lor. Membrii cooperativei de producţie sau ai cooperativei de întreprinzător îşi asumă riscul pentru obligaţiile cooperativei în limitele cotelor care le aparţin, iar dacă patrimoniul cooperativei este insuficient, poartă răspundere suplimentară cu averea lor personală în limita stabilită de lege sau de statutul cooperativei.

Gospodarie taraneasca reprezintă o întreprindere individuală, bazată pe proprietatea privată asupra terenurilor agricole şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole. Caracteristicile de bază ale gospodăriei ţărăneşti: - are statut juridic de persoană fizică; - suprafaţa terenurilor şi mărimea altor bunuri, inclusiv arendate, ale gospodăriei ţărăneşti trebuie să asigure utilizarea preponderentă în cadrul acesteia (mai mult de 50 la sută anual) a muncii personale a membrilor ei; - denumirea completă a gospodăriei ţărăneşti conţine cuvintele „Gospodărie Ţărănească”, numele fondatorului (conducătorului) şi sediul gospodăriei; - înregistrarea gospodăriei de fermieri este efectuată la primăria localităţii în care se află lotul de pământ; - membrii gospodăriei ţărăneşti poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul lor.

Patenta de intreprinzator – certificat de stat ce atesta dreptul de a desfasura un oarecare gen de activitate.

3. Scrieti avantajele si dezavantajele intreprinderilor mici

avantaje: - o întreprindere mică poate constitui punctul perfect de pornire în lansarea unui nou produs sau serviciu;

- Întreprinderile mici pot prezenta avantaje faţă de cele mari atunci când se pune problema satisfacerii unor nevoi locale. Adesea nevoile locale au anumite particularităţi, care nu ar putea fi satisfăcute adecvat de o întreprindere mare;

- Mulţi consumatori sunt plictisiţi de produsele realizate în serii mari şi preferă produsele de serie mică sau unicate, realizate de întreprinderile mici;

În anumite domenii prestarea unor servicii de calitate presupune o relaţie personală, mai apropiată, între client şi producător, avantaj oferit în special de întreprinderile mici;

- Întreprinderile mici sunt mai flexibile şi se acomodează rapid şi eficient la conjunctura pieţei şi la schimbările în procesul de producţie.

Dezavantaje :

1. o singură persoană nu poate să posede toate calificările manageriale necesare pentru coordonarea întregului ciclu de activitate. De exemplu, patronul sau întreprinzătorul poate fi foarte bine pregătit în tehnica promoţională a vânzărilor, dar insuficient instruit pentru interacţionarea cu personalul angajat, pentru ţinerea unei evidenţe riguroase, pentru gestiunea financiară a firmei sale şi pentru satisfacerea altor obligaţii administrative.

2. Într-o afacere mică sistemul de control tinde să fie informal, direct şi personal. Dacă firma se extinde, evantaiul responsabilităţilor poate deveni excesiv pentru întreprinzător.

3. Preocuparea proprietarului pentru problemele zilnice presante îl determină deseori să ignore planificarea activităţii pe un termen mai lung. Din această cauză, firmele mici reacţionează de obicei la schimbările deja realizate şi nu au posibilitatea să le anticipeze sau să le genereze. Asemenea firme sunt, de cele mai multe ori, mai degrabă afectate decât favorizate de transformările mediului concurenţial şi de fluctuaţiile economiei.

4. Proprietarul unei afaceri mici este deseori lipsit de o educaţie managerială adecvată şi de experienţă în domeniul managementului. Pentru micul întreprinzător este tipică insuficienţa planificării managementului firmei.

4. Scrieţi 10 motive pentru a cumpăra o franciză

• Afacere la cheie

• Sistem deja testat

• Sanse mai mari de succes

• Imagine si marca deja cunoscuta

• Mai usor obtii finante

• Traininguri facute de frasizer

• Suport continuu

• Marketing bine stabilit

• Teritoriu exclusiv

• Obtii locatii multiple

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza si planificarea afacerilor.doc

Alte informatii

Fituica pentru examenul final la disciplina : Analiza si planificarea afacerii .