Asigurari

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Asigurari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Asigurari sociale

1. În ce condiţii contractul de gaj dobândeşte caracter comercial?

Răspuns: . Garanţia se instituie prin intermediul contractului de gaj care dobândeşte un caracter comercial când obligaţia pe care o garantează derivă dintr-un act juridic ce face parte din categoria faptelor de comerţ. Astfel, comercialitatea gajului este dată de natura obligaţiei garantate, iar nu de obiectul său

2. Care sunt drepturile şi obligaţiile creditorului în contractul de gaj?

Răspuns: Drepturile creditorului conferite prin contract sunt:

- dreptul de a reţine bunul ce face obiect al gajului până la executarea de către debitor a obligaţiei garantate. Acest drept mai poartă denumirea şi de drept de retenţie şi există numai în cazul gajului cu deposedare;

- dreptul de a revendica bunul ce constituie obiect al gajului de la orice persoană care îl deţine fără consimţământul său.

Obligaţiile creditorului ce decurg din contractul de gaj sunt următoarele:

- de a conserva bunul, având în acest scop chiar cheltuieli, ce vor fi însă suportate de debitor;

- de a nu folosi bunul primit în gaj;

- de a restitui bunul primit în gaj în momentul executării de către debitor a obligaţiei asumate.

1. Ce se înţelege prin privilegiul mandatarului în cadrul contractului de mandat?

Răspuns: Prin privilegiu terminologia juridică desemnează un drept recunoscut în favoarea creditorului în temeiul căruia i se garantează satisfacerea cu prioritate a creanţei sale în raport cu creanţele altor creditori ai aceluiaşi debitor. Privilegiul apare şi ca o garanţie a creditorului că îşi va executa creanţa, ea decurgând din calitatea creanţei pe care o are în raport cu debitorul.

2. Care sunt trăsăturile mandatului comercial în comparaţie cu mandatul civil?

Răspuns: obiectul mandatului comercial îl constituie încheierea actelor juridice care, în conformitate cu Codul comercial sunt fapte de comerţ pentru mandant.

mandatul comercial este un contract cu titlu oneros.

întinderea puterilor mandatarului decurgând din contractul de mandat comercial este mai extinsă decât în cazul celui civil.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari.doc