Asigurari si Reasigurari

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Asigurari si Reasigurari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

C1 Conceptul de piata si asigurari.

Op.specifici:asigurator –asigurat(p.asigurari)si reasigurator si asigurator(p.reasig)

Asig .-in baza unei legi(asig obligatorii)/in baza unui contract(asig facult)

Caracteristicile pietei asigurarilor:a)dimensiune- se estimeaza in fct de fact ca:cererea de asig reala(suportabilitatea si interesul in asigurare)care infl doar in confruntare cu oferta;poate fi masurata prin nr de ctr incheiate,nr de polite active,valoarea primelor incasate b)starea pietei refl caracterul concurential si necocurential al pietei.

c)cadrul organizational = diversitatea retelei inst.pot functiona:1)sc de asig 2)org de asig de tip mutual care efectueaza op de ajutorare intre membrii 3)asociatii de asigurare(tontine)-const de un grup de pers fizice;se achita o contributie,suma rezultate la un moment dat se imparte intre pers /se relueaza act.4) organizatii de asigurari specifice. d)caracterul concurential caract:omogenitate(RCA,asig de loc,)transparenta,atomizarea pietei (at inexistenta=putine firme);libertate de miscare,capac decizionala vs descentraliz cap decizionale.

S1 Economia riscului si a asigurarilor.

1.Riscul si necesitatea protectiei impotriva riscului.

Asigurarile=system complex ,contrib. individuale ale asiguratilor stau la baza constituirii fondului comun de despagubire.exista 2 posibilitati de protectie pt anumite pierderi:*autoprotejare*contributia la un fond de asigurare.

FUNCTIILE ASIGURARII –ofera protectie asiguratului;-distributia daunelor(=asig nu suporta integral plata unei daune);

2.Coordonate teoretice ale riscului si asigurarilor.

Conditii pt introduserea unui risc in asigurare:a) caracterul aleator al riscului(= nu se stie care dintre asigurati va suferi un prejudiciu);b)c.evaluabil (=trans in u.m a pagubei);c)dispersia numerica /geografica a risc(=poate exista un nr mare de aigurati cu acelasi risc) d)mutualitatea (“toti pt unul,unul pt toti”) e)echidistanta fata de risc(risc mare-suma mare/si invers)

C2 coordonate actuale si perspective ale pietei europene a asig.

Pta asig in EU poate fi caracterizata a)POTENTIALUL DE CRESTERE A SECT ASIG.-tariile noi member prezinta un potential ridicat in comp cu tarile mai vechi b) NIVELUL DE ORGANIZARE INTALNIT PE P.ASIGURARILOR. Exista 3 sist de orgazizare:1.sist anglo-saxon (uk,irlanda,t de jos): grad mic de organizare –ctrl asupra firmelor de org se realizeaza pp doar ctrl financiar.(se verifica daca asig poate oricand sa isi indeplineasca obligatiile);tarife scazute 2.sistemul continental -se caracterizeaza printr-un ctrl financiar+material .(germ,ita,fr);taride de asig f ridicate; 3.sistemul meridional (eu meridionala),p asig nu este atat de riguros organizata,tarile nu au intreg cresteri mari in domeniu.=>gr de concentrare mare in uk,germ /mic in eu centr.si de E c)REGIMURI FISCALE DIFERITE exista 4 elem caracterisitice:prelevari fiscale in dom asig ,in unele tari reg fiscal se accentueaza ajungandu-se la val mari,variabilitate asupra deductibilitatii fiscale ,in tarile in care se taxeaza se opereaza taxarea asupra primelor de asig se observa o slaba manifestare a ofertei.d)PERSPECTIVELE TARILOR MEMBRE UE: accelerarea procesului de constituire a pierei unice in asigurari;liberalizarea prestatilor de asig indifferent de tara de referinta;pt riscurile de masa,unificarea intampina dificultati.

C3Managementul societatilor de asigurare

-se realiz de Consiliul de Administratie (membrii alesi de actionari in cadrul Adunarii generale)Atributii: angajarea pers,aprobarea op de incasari/plati;incheierea ctr de inchiriere;stabilirea str si tacticii de mkt,aprobarea cond si tarf. de asig,prezentarea in AGA a bilantului contabil…-Cde A poate delega o parte din atributiile lui unui comitet de directori.

Structura organizatorica a firm de asig este diferita de la o soc la altain fct de rangurile si de categoriile de asig incluse in portofoliu de volum operational,de raza teritoriala,etc.

Supravegherea activitatilor de asig/reasigurari.(comisia de supr a asig)3 compartimente:1.comp de avizare(=avizarea modificarii si lichid societ.de asig)2.comp norme tehnice si normative(=elaboreaza propuneri de act legisl/normative)3.comp de analiza si coordonare finaciar-contabila Influenta asupra managementului in asig.Particularitati: a)scopul asigurarilor (-favorizaze cond coresp.pt constituirea fondului de asigurari,pt evaluarea si acordarea operative a despag sau a sumelor asig;treb adaptat in fct de risc)b) sistemul informational.-un element esential al managementului firmelor: sist informational statistico-matematic (pt frecv riscurilor)sist informational operativ(se fol in act curenta a mng)sist informational financiar contabil c)regimul juridic al asigurarilor(asig obligatorii sunt cele mai prof)d)ramura de asigurari

C4 Risc si incertitudine-sistemul riscului

1Riscuri generale calamitati naturale:inundatii,incedii,cutremure,etc dea lungul timpului calamitatiile naturale au produs cele mai mari pagube

2Riscul de tara –trebuie sa includa multe grupe de indicatori(analitici,de creditare,gadul de indatorare,datoria externa)-reflecta gradul de performanta ec,dar si stabilitatea politica a unei tari.

3Riscul cu operatiuni in valuta –specific comertului exteriora.poate fi generat de operatiunile de tranf in moneda nationala a activelor,pasivelor si a prof itului.pot rezulta

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari si Reasigurari.doc

Alte informatii

e ok,sa aveti noroc sa o puteti folosi