Aspecte Generale Privind Sistemul Fiscal

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Aspecte Generale Privind Sistemul Fiscal.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1.Totalitatea impozitelor si taxelor provenite de la PF si PJ care alimenteaza bugetele publice.

2.Cuprinde 3 componente cu o stransa interdependent intre acestea

-Totalit impozitelor, taxelor si a altor venituri fiscal pe care statul le percepe prin organelle sale specializate in virtutea reglementarilor fiscal

-Mecanismul fiscal cuprinde metodele tehnicile si instrumentele fiscal prin utilizarea carora se asigura dimensionarea corecta a sarcinii fiscal si stingerea acesteia

-Aparatul fiscal este motorul care pune in functiune mecanismul fiscal fiind reprezentat de institutiile publice specializate ale statului.

*La nivelul ministerului FP avem organelle centrale ANAF

*La nivel territorial avem compartimentele de specialitate din cadrul directivei generale a FP si subordonate ANAF

Functiile, trasaturile, principiile SF

1.Functia de mobilizare a resurselor bugetare la dispozitia statului 2.Functia economica, stimulativa in scopul dezvoltarii act ec, sporirii veniturilor, exportului, crearii de noi locuri de munca. 3.Functia sociala prin care se urmareste sa se asigure o anumita protective sociala unor categorii de contribuabili PF care realizeaza ven fin mai mici si au greutati material mai mari, iar pe de alta parte sa fie stimulate agentii ec care utilizeaza forta de munca cu randament redus

4.Functia de control asupra economiei exercitata de catre MFP prin ANAF

Principalele trasaturi ale SF:

1.Universalitatea sistemului ce presupune includerea in sfera de cuprindere a impunerii a tuturor persoanelor care realizeaza venituri din aceeasi sursa sau poseda acelasi gen de avere

2. Unitatea impunerii presupune ca asezarea sarcinii fiscale sa se faca dupa criterii unitare pt toti contribuabilii detinatori al aceluiasi tip de obiect impozabil.

3. Echitatea fiscala potrivit careia asezarea impozitelor si a taxelor trebuie sa se faca potrivit principiului justetei sociale (fara discriminare de ordin etnic, religios, politic.)

Principiile fiscalitatii, asa cum sunt reglementate de CF

a) Neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain.

b) Certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pt fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale.

c) Echitatea fiscala la nivelul PF, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora.

d) Eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe TL a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pt PF sp PJ, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.

CURS 6 – Impozit pe profit impozitul pe profit - 16% - regularizarea se gaseste in declaratia 100 si se plateste trimestrial

Contribuabilii:

1- PJ romane 2 - PJ straine care-si desfasoara activitatea intr-un sediu permanent din romania

3 - PJ straine si PF nerezidente care desf. activ. intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica. impozitul se aplica asupra partii din profit impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane 4 - asocieri dintre PJ romane cu PF rezidente care nu dau nastere unui PJ 5- PJ straine care realizeaza venituri din proprietati imobiliare din romania, vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o PJ romana 6.- PJ cu sediul social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene

Scutiri de la plata impoz. pe profit:

1 - trezoreria statului 2 - institutiile publice pt fondurile publice inclusiv pt veniturile proprii si disponibile realizate si utilizate potrivit legii 3 - fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat 4.- institutiile de invatamand particular acreditate precum si cele autorizate pt venituri curente in anul curent sau in anii ulterior 5 - cultele religioase pt o serie de venituri prevazute expres in codul fiscal 6- asociatiile de proprietari constituite ca PJ si asoc. de locatari recunoscute ca asoc. de propr. - pt veniturile obtinute din activ. economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pt intretineri/reparatii 7. PJ romane care platesc impozit pe veniturile microintreprinderilor 8.BNR 9.organizatii non-profit - sindicate si patronate - scutite doar pt anumite tipuri de venit si in anumite conditii. Pana la echivalentul a 1500 euro / an - nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe prof.

CURS 2 Elemente comune specifice veniturilor fiscale

Acestea sunt: 1. Obiectul venitului bugetar 2. Baza de calcul 3. Subiectul venitului bugetar 4. Cota sau cuantumul unitar al venitului bugetar 5. Termenul de plata 6. Inlesniri acordate la plata 7. drepturile si obligatiile platitorilor 8. Sanctiunile 9. Platitorul venitului bugetar

1. Obiectul venitului bugetar este elementul concret care sta la baza asezarii acestuia si poate fi reprezentat de elemente cum sunt: venitul, profitul, preturile sau tarifele, bunurile, actele si faptele EX: In cazul impozitului veniturilor PF - imp pe salarii, imp pe venituri din act independente: ven din investitii, castiguri din tranzactii cu valori mobiliare, castigurile din operatiunile de vanzare, cumparare de valuta pe baza de contract la termen, act comerciale etc Impozit pe venitul microintreprinderilor ( atunci cand acestia nu opteaza pt impozitarea profitului). Impozit pe venitul realizat din activitatile de jocuri de noroc, discoteci, cazinouri, alte asemenea (in cazul in care imp pe profit datorat< imp pe veniturile relizate din aceste activitati etc). 5% venit atunci cand imp pe pr 16% < imp pe venit - impozit pe pr > profit fiscal/ impozabil este supus impunerii - preturile si tarifele fac obiectul impunerii - bn, actele si faptele. EX: taxele de timbru

2. Baza de calcul reprez elem pe care se fundamenteaza calculul venitului. in foarte multe cazuri baza de calcul este aceeasi cu obiectul venitului bugetar, dar sunt situatii in care acestea difera. EX: - obiect si baza de calcul se identifica. In general in cazul in care obiectul impozitului il reprez venitul, profitul, preturile si tarifele obiectul coincide cu baza impozabila (imp pe ven, pe pr,TVA). - Obiect - baza EX: Impozitele si taxele locale, respectiv impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxa pe teren, pe mijloacele de transp Pt cladirile sau terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor adiministrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date infolosinta sau in administrare dupa caz PJ se stabileste si se datoreaza taxa pe cladiri, respectiv pt terenuri Taxa este in sarcina fiscala a concesionarilor, titularilor, locatarilor, drepturilor de folosinta sau de administare. Taxa asupra terenurilor si cladirilor se stabileste similar impozitului pe cladiri sau pe terenuri. Impozitul pe cladiri datorat de PF: Obiect – cladire Baza de calcul - valoare impozabila Impozit pe cladiri - baza de calcul * cota Cota este proportionala, 0,1% indiferent de mediu (rural, urban). Imp se stabileste in fct de suprafata construita desfasurata (suprafata masurata pe conturul exterior al cladirii inclusiv grosimea peretilor) ; SCD - se ajusteaza cu un coeficient. (SC desf * 1,2) *val impoz/m2)*0,1% = Impozit pe cladiri. Valoarea impozabila pe m2 este diferentiata in fct de materialele si in functie de utilitatile existente (canalizare, apa, electricitate, gaze). Aceasta valoare impozabila se ajusteaza in fct de rangul localitatii (0-5 ranguri) si de zona in care este amplasata cladirea in cadrul localitatii (de la A - D). In cazul cladirilor utilizate ca locuinta a caror suprafata construita depaseste 150 m2, valoarea impozabila se majoreaza cu cate 5 pp (5%) pt fiecare m2 sau fractiune din acestia. Valoarea impozabila a cladirii se reduce in fct de anul terminarii acesteia astfel: 20% pt cladirea ce are o vechime de peste 50 ani, 10% pt cladirea cu o vechime cuprinsa intre 30 si 50 de ani. Impozitul datorat de PF se majoreaza in situatia in care aceasta detine mai multe locuinte astfel: 65% pt prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu,, 150% pt a doua cladire, 300% pt a treia cladire.etc. Mom dobandirii. In cazul PJ imp pe cladiri se stabileste in fct de valoarea impozabila a cladirii si cota de impunere cuprinsa intre 0,25% si 1,25%.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Generale Privind Sistemul Fiscal.docx