Audit Financiar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Audit Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1.Procedurile de audit care, în baza raţionamentulului auditorului şi a Standardelor Internationale de Audit, sunt considerate a fi adecvate in înprejurarile date pentru atingerea obiectivelor de audit reprezintă definiţia termenului de:

a)asigurare rezonabilă;

b)audit statutar;

c)aria de aplicabilitate a unui audit.

2.Un nivel de asigurare ridicat, dar nu absolut, exprimat în raportul auditorului cu privire la faptul că informaţiile auditate nu conţin greşeli semnificative reprezintă definiţia termenului de:

a)asigurare rezonabilă;

b)asigurare totala;

c)asigurare definitivă.

3.O activitate de apreciere stabilita în cadrul unei entitati ca un serviciu pentru entitate în care funcţiile includ, printre altele, examinarea, evaluarea şi monitorizarea adecvării şi eficacităţii conrolului intern reprezinta definiţia termenului de:

a)control financiar preventiv;

b)audit intern;

c)control de gestiune.

4.Auditul situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare consolidate, aşa cum este prevăzut de legislaţia comunitara, transpusă in reglementările naţionale reprezintă definiţia termenului de:

a)expertiză contabila;

b)audit statutar;

c)consultanţă fiscala.

5.Persoana fizică autorizată de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România, să efectueze audit statutar reprezintă definiţia termenului de:

a)auditor statutar;

b)consultant fiscal;

c)controlor financiar.

6.Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite auditorului să exprime o opinie dacă situaţiile financiare sunt întocmite sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil reprezinta definiţia termenului de:

a)auditul situaţiilor financiare;

b)controlul financiar preventiv al situaţiilor financiare;

c)expertizarea situaţiilor financiare.

7.Autoritaţile sau organele desemnate prin lege care sunt responsabile pentru reglementarea şi/sau supravegherea publica a auditorilor statutari şi a firmelor de audit sau pentru aspectele specifice ale acestora reprezintă definiţia termenului de:

a)Curtea de Conturi a Românie;

b)Garda financiara;

c)autoritate competentă.

8)Persoana juridică sau orice altă entitate indiferent de forma juridică a acesteia care este autorizată de autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România in conformitate cu prevederile OUG 90-2008, să efectuieze audit reprezintă definiţia termenului de:

a)Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi;

b)Asociaţia Naţionala a Evaluatorilor din Romania;

c)firmă de audit.

9.Structura care cuprinde funcţionarii si alte persoane care au funcţii la nivel managerial superior si care include persoane însărcinate cu guvernanţa doar in acele situaţii in care indeplinesc funcţii de execuţie defineşte termenul de:

a)funcţionar public;

b)conducere;

c)personal de execuţie.

10.Genul specific de investigaţie care constă în procesul obţinerii unei declaraţii sau informaţii de la o terţă parte defineşte termenul de:

a)confirmare;

b)control încrucişat;

c)expertiză.

11.Politicile şi procedurile adoptate de o firmă şi menite să-i ofere o asigurare rezonabilă în legatură cu faptul că firma sau personalul său respectă standardele profesionale şi de reglementare şi cerinţele legale şi că rapoartele emise de firmă sau de partenerii din cadrul misiunii sunt adecvate în împrejurările date defineşte termenul de:

a)controale de calitate;

b)inventariere;

c)management.

12.Procesul proiectat si efectuat de cei care sunt însărcinaţi cu guvernanţa, de către conducere şi de alt personal pentru a oferi o asigurare rezonabilă în legătură cu atingrerea obiectivelor entităţii şi cu privire la credibilitatea raportării financiare, eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor şi la respectarea legilor şi reglementărilor aplicabile şi care cuprinde următoarele componente:

-mediul de control;

-procesul de evaluare a riscurilor entităţii;

-sistemul informatic, inclusiv procesele de afaceri aferente, relevante pentru raportarea financiară şi comunicarea;

-activităţile de control;

-monitorizrea controalelor;

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Financiar.doc

Alte informatii

100 teste grila rezolvate pentru examen audit financiar plus subiecte de teorie pentru examen