Auditul Financiar

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Auditul Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

AUDITUL FINANCIAR

AUDIRE = in limba latina = a asculta

AUDIT = in limba engleza = verificare , revizie conturilor realizata de

experti independenti în vederea exprimarii unei opinii

asupra regulatitatii si sinceritatii acestora,

Definitie AUDITULUI in general :Prin audit , in general , se intelege

examinarea profesionala a unei informatii in vederea

exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea

la un criteriu ( standard ) de calitate .

Elemente principale

- Examinare exclusiv profesionala ;

- Scopul examinarii – exprimarea unei opinii.

- Opinia exprimata sa fie responsabila si independenta.

- Examinarea trebuie sa se faca dupa anumite reguli

- dinainte stabilite cuprinse într-un standard sau

- norma legala sau profesionala.

Obiectivul auditului : imbunatatirea utilizarii informatiei(utilizarea informatiei

in conditii optime)

Consacrare : Cuvantul AUDIT , in intelesul prezentat mai sus a fost

popularizat in Europa in anii 1960 de catre cabinetele anglo-saxone

de expertiza contabila - In ROMANIA , dupa 1990 din dorinta

(necesitatea ) de a conexa reglementarile romanesti ale economiei de

piata cu regementarile similare pe plan international.

AUDIT FINANCIAR = examinarea profesionala efectuata de un

profesionist competent si independent,in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra :

- Validitatii si corectei aplicari a procedurilor interne

stabilite de conducerea entitatii economice ( audit intern) ;

- Imaginii fidele a situatiilor financiare ;

Orice analiza, control, verificare, studio asupra unei sectiuni sau parti

din contabilitate sau SF poate fi calificata drept audit financiar.

Notiunea poate fi folosita pentru:

- af al procedurilor informatizate de tinere a ctb

- af al operatiunilor de schimb valutar.

- af al contabilizarilor ch sociale

- af pt verificarea situatiei fiscale

CRITERII ALE SITUATIILOR FINANCIARE

IMAGINEA FIDELA

Regularitate si sinceritatea contabilitatii.

Regularitatea- conformitate cu regulile si procedurile contabile- Reglementarile contabile românesti prevad ca pentru a da o imagine fidela patrimoniului , situatiei financiare si rezultatelor trebuie resspectate urmatoarele principii:

Prudentei- – o apreciere rezonabila a faptelor pentru a evita riscul de a transfera în viitor incertitudini prezente susceptibile a greva patrimoniul si rezultatele- Nu este admisa supraevaluarea elementelor de A ti a VN, respectiv subevaluarea elementelor de P si a CH.

Permenetei metodelor – continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, înreg- În contab si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor; asigurarea comparabilitatii.

Continuitatea activitatii se presupune ca îsi continua în mod normal funcsionalitatea fara a intra în stare de lichidare sau reducere sensibila a activitatii.

Independenta exercitiului – delimitarea în timp a VN si CH si evidentierea lor în exercitiul la care se refera.

Intangibilitatea bilintului de deschidere – trebuie sa corespunda cu inchiderea precedenta.

Necompensarii – elementele de A si P trebuie sa fie înregistrate în contabilitate separat, nefiind admisa compensarea între posturi de Asi P pecum si între VN si CH.

Sinceritatea – aplicarea cu buna credinta a regulilor si procedurilor.

Forme de exprimare a imaginii fidele

- dau o imagine fidela

- prezinta în mod sincer, în toate aspectele lor semnificative

Pentru a se putea pronunta asupra IF trebuie sa verifice indeplinarea urmatoarelor Criterii de apreciere a imaginii fidele

Eshaustivitate - toate operatiilesunt înreg- În contab

Realitatea - toate elementele materiale din scripte corespund cu cele identificabile fizic, toate elementele A, P, VN, CH reflecta valori reale care pot fi justificate si verificate.

Corecta înreg- În contab- Si prezentare în SF : perioada corecta, evaluare corecta, imputare corecta, corecta prezentare în conturile anuale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Financiar.doc

Alte informatii

pentru examenul de audit