Buget si Trezorerie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Buget si Trezorerie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc de 15 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor

Este alcatuit din urmatoarele bunuri:

1. drumurile comunale, vicinale si strazile ;

2. pietele publice, comerciale, targurile, oboarele si parcurile publice, precum si zonele de agrement ;

3. lacurile si plajele care nu sunt declarate de interes public national sau judetean

4. retele de alimentare cu apa, canalizarea, termoficarea, gaze, spatiile de tratare si epurare a apelor uzate, cu instalatile, constructiile si terenurile aferente;

5. terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local, primaria, precum si institutile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele , spitalele, policlinicile si altele asemenea;

6. locuintele sociale;

7. statuile si monumentele, daca au fost declarate de interes public national;

8. bogatiile de orce natura a subsolului, in stare de zacamant, daca nu au fost declarate de interes public national

9. terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din domeniul privat al statului si daca nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat

10. cimitirele orasenesti si comunale.

Finantele publice au ca obiect de studiu urmatoarele aspecte:

1. relatiile economice ce apar in procesul constiturii si repartizarii fondurilor administratiei teritoriale denumite in mod generic resurse financiare publice;

2. metode de gestionare folosite in cadru sistemului public;

3. modalitatile de percepere si urmarire a impozitelor, taxelor si veniturilor nefiscale de catre stat;

4. intocmirea, aprobarea si executarea bugetelor de venituri si cheltuieli publice la diferite esaloane ale autoritatii publice ;

5. gestionarea datoriei publice prin plasarea si rascumpararea titlurilor de stat;

6. metodele de rationalizare a cheltuielilor bugetare;

16. Buget institutii si relatii bugetare in cadrul UE

Bugetul UE este actul ce autorizeaza, in fiecare an, finantarea ansamblului activitatilor si investiitilor comunitare, traducand, in termeni de afectare a resurselor, prioritatile si orientarile politice. Pt realizarea bugetului, se tine seama de anumite principii bugetare:

Principiul unitatii si exactitatii; principiul anualitatii; principiul echilibrului; principiul universalitatii; principiul unitati de cont; principiul specificitatii; principiul bunei gestionari financiare; principiul transparentei.

Organismele UE coreleaza aplicarea acestor principii cu necesitatea folosirii creditului disociat care cuprinde doua elemente: creditul de angajament si creditul de plata

Bugetul bazat pe activitati ofera o imagine completa asupra utilizarii resurselor pentru fiecare politica a Comisiei

Fisiere in arhiva (8):

 • Buget si Trezorerie
  • 1..16.doc
  • 2..15.doc
  • 3, 14.doc
  • 4, 13.doc
  • 5,12.doc
  • 6,11.doc
  • 7,10.doc
  • 8,9.doc