Control Financiar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Control Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 20 fisiere doc de 21 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Economie, Finante

Extras din document

Actele de control fiscal

I. Actele elaborate înainte de desfasurarea actiunilor control fiscal

a. Avizul de verificare este actul prin care, înainte de desfasurarea actiunii de control fiscal, organul de control fiscal înstiinteaza contribuabilul cu privire la actiunea de control fiscal, înstiinteaza contribuabilul cu privire la actiunea de control si la drepturile si obligatiile sale.

b. Solicitarea contribuabilului pentru amânarea datei începerii controlului fiscal este adresata, în scris, organului de control fiscal competent pentru amânarea datei începerii controlului fiscal.

c. Împuternicirea scrisa (ordin de deplasare) pentru prezentarea organului de control fiscal la contribuabil se emite de conducatorul unitatii fiscale competente, sa efectueze controlul fiscal

d. Cererea contribuabilului de a fi controlat.

II. Actele întocmite pe timpul desfasurarii actiunii de control

a. Dovada retinerii unor documente sau elemente materiale care pot constitui probe referitoare la determinarea impozitelor datorate de contribuabil.

b. Autorizarea scrisa a conducatorului organului de control fiscal este necesara pentru accesul organelor de control fiscal, în prezenta contribuabilului, în orice incinta a sediului în care îsi desfasoara activitatea contribuabilul, precum si în locuri în care exista bunuri impozabile ori se desfasoara activitati producatoare de venituri, în afara programului normal de lucru al contribuabilului.

c. Solicitarea de informatii de la persoane fizice sau juridice, organe ale administratiei publice si institutii publice este actul prin care organele de control fiscal solicita informatii de la persoane fizice sau juridice III. Actele în care se consemneaza rezultatele controlului fiscal

Datele si informatiile culese de inspector în timpul desfasurarii controlului fiscal se consemneaza, în mod obligatoriu, dupa caz, în

procesul-verbal de control;

nota de constatare;

procesul-verbal de contraventie.

Atributiile de control ale Curtii de Conturi

Pentru exercitarea functiei de control financiar ulterior extern asupra modului de formare, de administrare si de întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, precum si asupra modului de gestionare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, Curtea de Conturi controleaza

formarea si utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si miscarea fondurilor între aceste bugete;

constituirea, utilizarea si gestionarea fondurilor speciale si a fondurilor de tezaur;

formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe;

utilizarea alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si transferurilor si a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

constituirea, administrarea si utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile publice autonome si de catre institutiile publice înfiintate prin lege, precum si de organismele autonome de asigurari sociale ale statului;

situatia evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale de catre institutiile publice, regiile autonome si societatile nationale, precum si concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publica;

constituirea, utilizarea si gestionarea resurselor financiare privind protectia mediului, îmbunatatirea calitatii conditiilor de viata si de munca;

utilizarea fondurilor puse la dispozitia României de catre Uniunea Europeana prin programul „SAPARD” si a cofinantarii aferente;

utilizarea fondurilor provenite din asistenta financiara acordata României de Uniunea Europeana si din alte surse de finantare internationala;

alte domenii în care s-a impus prin lege competenta Curtii.

Fisiere in arhiva (20):

 • Control Financiar
  • Actele de control fiscal.doc
  • Atributiile de control ale Curtii de Conturi.doc
  • Autoritatea Nationala a Vamilor.doc
  • Centrala riscurilor bancare.doc
  • Controlul documentar contabil.doc
  • Controlul faptic.doc
  • Controlul fin. fiscal.doc
  • Controlul financiar preventiv.doc
  • Controlul ierarhic operativ.doc
  • Controlul total si prin sondaj.doc
  • Corpul de Control al Guvernului.doc
  • Definirea metodologiei de control.doc
  • Formele controlului.doc
  • Garda Financiara.doc
  • Obiectul si functiile CF.doc
  • Principiile de organizare ale sistemului de control.doc
  • Raspunderea disciplinara.doc
  • Raspunderea materiala.doc
  • Sistemul de raiting bancar si avertizare timpurie.doc
  • Structura organizatorica a controlului.doc

Alte informatii

Universitatea constantin Brancusi facultatea de stiinte economice