Controlul Calitatii si Masurari Tehnologice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Controlul Calitatii si Masurari Tehnologice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Caracteristici de calitate

-Calitatea are un caracter complex, care este determinat de numărul mare de calităţi sau însuşiri pe care trebuie să le îndeplinească produsul pentru a fi considerat de calitate.

-Pentru aprecierea sau evaluarea calităţii se utilizează caracteristicile de calitate. Acestea, numite şi criterii sau parametrii de calitate sunt proprietăţi cantitative sau calitative folosite pentru evidenţierea cerinţelor de calitate impuse produselor şi/sau componentelor lor.

În general, în industria constructoare de maşini se utilizează mai multe

caracteristici de calitate:

-tehnice,

-economice,

-psiho-senzoriale,

-de disponibilitate,

-cu caracter social.

-Caracteristicile tehnice vizează însuşirile intrinseci ale produsului, menite să satisfacă într-un anumit grad o utilitate. Acestea se concretizează printr-o serie de proprietăţi fizico- chimice proprii structurii produsului şi determinate de concepţia constructiv-funcţională a acestuia. În general, caracteristicile tehnice se pot măsura obiectiv, direct sau indirect, cu o precizie suficientă, prin mijloace tehnice. Dintre caracteristicile tehnice o importanţă deosebită o au precizia geometrică sau dimensională a produsului respectiv şi precizia cinematică sau de mişcare.

- Caracteristicile economice vizează aspecte de ordin economic ale producerii şi utilizării produselor. Acestea sunt exprimate printr-o serie de indicatori cum sunt: costul de producţie, preţul, cheltuieli de mentenanţă, randamentul, gradul de valorificare a materiilor prime.

-Caracteristicile psiho-senzoriale se referă la efectele de ordin estetic şi ergonomic pe care le au produsele asupra utilizatorilor, prin formă, culoare, grad de confort, etc. Acestea sunt variabile în timp iar aprecierea lor este influenţată de factori subiectivi.

-Caracteristicile de disponibilitate reflectă aptitudinea produselor de a-şi realiza funcţiile utile de-a lungul duratei lor de viaţă. Aceste caracteristici sunt definite de două noţiuni fundamentale: fiabilitatea şi mentenabilitate.

-Caracteristicile cu caracter social se referă la efectele pe care le au sistemele tehnologice de realizare a produselor, cât şi utilizarea acestora, asupra mediului natural, asupra siguranţei şi sănătăţii oamenilor.

2 Nivelul de calitate

Pentru măsurarea nivelului de calitate se utilizează mai multe metode :

-Metoda experimentală se foloseşte pentru evaluarea proprietăţilor produselor printr-o serie de încercări sau determinări mecanice, fizico-chimice, realizate cu ajutorul diferitelor mijloace şi procedee tehnice.

-Metoda expertizei se foloseşte în completarea metodei experimentale pentru evaluarea caracteristicilor de calitate care nu se pot măsura. În acest caz nivelul calităţii este stabilit de către experţi, iar exactitatea determinărilor depinde de calificarea, capacitatea şi competenţa acestora.

-Metoda sociologică se bazează pe rezultatele obţinute în urma anchetelor efectuate în rândul beneficiarilor, ale căror păreri referitoare la calitatea produselor sunt exprimate prin intermediul unui chestionar de anchetă, iar apoi sunt prelucrate şi interpretate.

-Metoda statistică este utilizată de obicei la producţia de serie şi este cea mai laborioasă. Se bazează pe teoria probabilităţilor şi statistica matematică şi foloseşte pentru prelucrare, analiză şi decizie informaţii oferite de celelalte metode şi, în special, de metoda experimentală .

-Pentru evaluarea nivelului de calitate se utilizează indicatori de calitate.

-Indicatorii de calitate ai produselor sunt expresii cantitative ale caracteristicilor de calitate ale acestora.

-Indicatorii de calitate pot fi:

-simpli, dacă se referă la o singură caracteristică a produsului,

-complecşi, dacă se referă la mai multe caracteristici sau la întreg produsul,

-de bază, dacă servesc ca bază pentru aprecierea calităţii prin comparare.

-O altă clasificare împarte indicatorii de calitate în planificaţi şi efectivi.

-Sistemul de indicatori ai calităţii poate fi constituit sub diverse forme:

-pe faze sau etape de realizare a produsului,

-pe elemente care definesc calitatea,

-pe funcţii ale întreprinderii şi atribuţiuni ale conducerii,

-pe baza diferitelor clasificări ale caracteristicilor de calitate ale produselor

-Sistemul de indicatori ai calităţii poate fi ierarhizat piramidal, pe trei nivele:

-nivelul întâi, constituit dintr-un număr mare şi variat de indicatori, care constituie baza piramidei, numiţi indicatori analitici sau simpli,

-nivelul al doilea, care cuprinde un număr mic de indicatori, stabiliţi pe grupe de caracteristici de calitate, numiţi indicatori sintetici,

-nivelul al treilea, care constituie vârful piramidei şi cuprinde indicatorul complex, integral al nivelului de calitate.

3 Caracteristicile noncalităţii

Acestea sunt: neconformităţile, defectele şi defectările.

-Prin neconformitate se înţelege nesatisfacerea unei condiţii specificate.

-Prin defect se înţelege nesatisfacerea unei condiţii de utilizare prevăzute. Deosebirea dintre neconformitate şi defect constă în natura caracteristicilor la care se referă.

-Prin defectare se înţelege încetarea capacităţii unui produs de a îndeplini funcţiile cerute sau întreruperea funcţionării acestuia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Calitatii si Masurari Tehnologice.doc