Economia Comertului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Economia Comertului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 1 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Functiile comertului

-Principala funcţie a comerţului, care caracterizează însuşi conţinutul activităţii sale, o constituie cumpărarea mãrfurilor de la producãtori sau colectori - în cazul producţiei agricole foarte dispersate - şi transferarea acestora în depozite, în vederea pregătirii lor pentru vânzarea cãtre utilizatorii finali sau intermediari.

-O a doua funcţie materializează activităţi derivate din prima, dar foarte importante pentru actul comercial. Este vorba de stocarea mărfurilor, care ia forma unor preocupări permanente de a asigura echilibrul dintre ofertă şi cererea de mărfuri în cadrul pieţei.

-O a treia funcţie importantă a comerţului constă în fracţionarea cantităţilor mari de mãrfuri pe care le livrează producţia, asortarea loturilor respective, formarea sortimentelor comerciale şi asigurarea micilor partizi care urmeazã a fi puse la dispoziþia consumatorilor.

-O altă funcţie a comerţului constă în transferul mărfurilor cãtre zonele şi punctele cele mai îndepărtate sau mai izolate, pentru a fi vândute consumatorilor.

-O funcţie strict specifică comerţului, generată dealtfel de cele tratate anterior, o constituie crearea condiţiilor de realizare efectivă a actului de vânzare-cumpărare.

-de asigurare a promovării produselor prin diferite tehnici (publicitate la locul vânzării, merchandising, publicitate în mass-media etc.), care să genereze dorinţa de cumpărare şi să provoace actul de cumpărare.

- doleanţelor utilizatorilor, a sugestiilor acestora, a capacităţilor de cumpărare, a gradului de instruire, a obiceiurilor de consum, precum şi a altor asemenea aspecte care stau atât la baza cererii de mărfuri, cât şi la cea a fundamentării politicilor comerciale.

Actele de comert

Actul de comerţ reprezintă o acţiune realizată în procesul realizării unei profesiuni comerciale. Cu titlu excepţional poate fi calificat drept act de comerţ şi un act care a avut loc între necomercianţi, în cazul în care, prin natura sa, una din părţi îşi fundamentează existenţa pe exercitarea unei activităţi comerciale. Unele dintre aceste acte sunt considerate comerciale şi atunci când autorii, în funcţie de formula utilizată - de exemplu scrisoarea de schimb - sau de obiectul activităţii - de exemplu operaţiunile bancare publice - realizează operaţiuni de schimb care privesc transferal titlului de proprietate în scopuri lucrative.Actele de comert sunt: acte de comerţ naturale, acte de comerţ formale şi acte de comerţ potrivit teoriei accesoriei.. Actele de comerţ naturale sunt reprezentate de acele activităţi care prin ele însele reprezintă comerţ, dând profilul profesiunii celor implicaţi în realizarea lor. În cadrul acestei categorii sunt cuprinse şase tipuri de acte comerciale:

A.1. • Tipul cu ponderea cea mai ridicată îl constituie totalitatea cumpărărilor de mărfuri în scopul revânzării sau închirierii lor

A.2. • În cadrul aceleiaşi grupe a actelor de comerţ sunt incluse şi activităţile interpuşilor dintre participanţii la tranzacţiile comerciale

A.3. • Un alt tip de comerţ cuprins în grupa actelor naturale de comerţ îl constituie transformarea materiilor prime în obiecte de consum

A.4. • Prin natura lor, tot acte de comerţ sunt considerate şi activităţile de transport

A.5. • Un grup important de operaţiuni cuprinse în grupa actelor de comerţ îl formează cele referitoare la activitatea bancară

A.6. • O ultimă grupă de operaţiuni, considerate acte de comerţ şi încadrate în această primă categorie a actelor naturale de comerţ, este formată din activităţi mai diverse, cum ar fi cele desfăşurate de agenţiile de schimb valutar

B. Actele de comerţ proforma sau actele de comerţ a căror substanţă comercială este dată de forma lor. Este vorba de o categorie restrânsă de operaţiuni care pot îmbrăca forma unor acte de comerţ. Între aceste se înscriu operaţiunile realizate sub acoperirea sau prin intermediul scrisorilor de schimb.

C. Acte de comerţ în virtutea teoriei accesoriei. Grupa respectivă cuprinde toate operaţiunile ce se referă la acte care, pur civile prin natura lor, devin comerciale, dacă sunt făcute de către un comerciant cu ocazia realizării unei anumite laturi a activităţii sale comerciale

Fisiere in arhiva (1):

  • Economia Comertului.doc