Economia Mediului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Economia Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

CAP 1.Noţiuni generale legate de calitatea mediului ambient

1.Definiţi mediul şi prezentaţi tipuri de mediu

R: Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale.

În funcţie de gradul de transformare a mediului de către om, mediul poate fi:

- mediu natural: în care fenomenele naturale sunt puţin influenţate de prezenţa omului

(continentul antarctic, unele zone montane, deşerturile naturale, tundra, etc.)

- mediul artificial: (OIKUMEN-ul, antroposfera) zone locuite sau influenţate de om

(localităţile, reţelele de comunicaţie, platformele industriale, fermele agricole, etc.)

De asemenea, în funcţie de diferite niveluri de integrare a vieţii, mediul poate fi:

- Mediu cosmic, constituit din elemente care aparţin spaţiului cosmic: radiaţiile solare,

praful cosmic, radiaţiile cosmice, forţa de atracţie a astrelor;

- Mediul geofizic, format din forţele fizice dependente de alcătuirea pământului: forţa

gravitaţională, mişcarea de rotaţie a planetei, câmpul magnetic planetar, tectonica

planetei, compoziţia şi structura crustei terestre;

- Mediul orografic, format din formele de relief ale crustei terestre şi ale substratului

marin;

- Mediul edafic, format din elementele constitutive şi structurale ale solului;

- Mediul hidrologic, format din hidrosferă, adică din masele de apă, indiferent de forma

de agregare a acesteia(lichidă, gazoasă sau solidă);

- Mediul geochimic, dat de elementele chimice care intră în compoziţia substratului

Terrei, a soluţiilor apoase din substrat.

- Mediul climatic, dat de distribuţia geografică a temperaturii şi umidităţii planetare;

- Mediul biocenotic, constituit de totalitatea organismelor vii, împreună cu sistemul de

interacţiuni dintre acestea;

- Mediul biochimic, constituit din totalitatea combinaţiilor biochimice care stau la baza

organismelor vii.

2.Definiţi termenii următori: biotop; biocenoză; ecologie; ecosystem

Biotopul este partea de mediu în care factorii de mediu creează un ansamblu omogen (lac,

pădure, păşune, etc.)

Biocenoza este comunitatea de organisme vii ataşate unui anumit biotop.

Ecologia este ştiinţa gospodăririi planetei, căci mediul ambiant este, ca să spunem aşa, casa

creată pe Pământ de către vieţuitoare pentru vieţuitoare.

Ecosistemul este unitatea minimă de mediu (unitatea fundamentală a

biosferei) caracterizată printr-un anumit biotop şi o anumită biocenoză.

3.Definiţi termenii de echilibru şi dezechilibru ecologic.

Echilibrul ecologic reprezintă ansamblul stărilor şi inter-relaţiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, funcţionarea şi dinamica armonioasă a acestuia. Deteriorarea echilibrelor ecologice, aşa numitele dezechilibre ecologice, pot fi determinate atât de factori naturali (fenomene naturale) cât şi de factori antropici, legaţi de activitatea umană. Dezechilibrele ecologice pot fi :

• temporare, atunci când mediul ambiant, prin natura sa, are capacitatea de a readuce

raporturile dintre indivizi şi specii la parametrii dinaintea deteriorării;

• permanente, în cazul în care consecinţele sunt ireversibile, cu efecte negative majore

asupra populaţiilor din zonele afectate. Deoarece existenţa mediului presupune interferenţa şi interdependenţa unui ansamblu de factori, se vorbeşte despre factori limitativi, aceştia fiind aceia care în măsura în care depăşesc anumite valori (în plus sau în minus) cauzează degradări ireversibile ale proceselor naturale caracteristice echilibrelor ecologice.

4.Ce reprezintă ciclurile biogeochimice?

Legătura dintre ecosistem – ca unitate – şi biosferă – ca întreg – este redată prin ciclurile biogeochimice care reprezintă, în mod unitar, fluxul de materii prime şi energie din natură. Aceste cicluri au la bază trei tipuri de procese corespunzătoare celor trei tipuri de organisme vii, respectiv:

- procese de sinteză – pentru plante,

- procese de transformare – pentru animale şi

- procese de descompunere – pentru microorganisme.

5.Ce reprezintă lanţurile trofice.?

Filierele prin care organismele vii îşi procură hrana se numesc lanţuri trofice. În funcţie de modul de procurare a hranei se creează o piramidă trofică având la bază plantele şi, în continuare, speciile fitofage (erbivore) şi zoofage (carnivore).

Fisiere in arhiva (1):

  • Economia Mediului.doc

Alte informatii

Sunt rapunsurile toate intrebarile de la finele fiecarui capitol din curs