Economie Generala

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Economie Generala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 24 fisiere doc de 45 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

I.Sistemele economice contemporane Cap.1 Continutul, structura si rolul activitatii economice

Activitatea economica cuprinde un sistem de activitati desfasurate de catre agentii ec. în legatura cu productia, distributia si consumul de bunuri materiale si servicii. Diviziunea sociala a muncii este procesul obiectiv de diferentiere, separare si combinare a diferitelor genuri de activitate umana. Pe baza diviziunii sociale a muncii activitatea economica cuprinde urmatoarele componente: productia, circulatia, repartitia si consumul.

Productia este activitatea economica principala care consta în combinarea si utilizarea resurselor economice în scopul obtinerii de bunuri materiale si servicii. Structura productiei cuprinde 3 sectoare: sectorul primar (agricultura si silvicultura precum si industria extractiva), sectorul secundar (industriile prelucratoare si cea a constructiilor) si sectorul tertiar (transporturile, telecomunicatiile, comertul, serviciile financiar-bancare si cele casnice).

În structura productiei moderne se includ activitati de cercetare-dezvoltare precum si cele de întretinere si reparatii.

Circultia cuprinde acele activitati care asigura deplasarea bunurilor materiale precum si depozitarea si pastrarea marfurilor.

Repartitia este distribuirea bunurilor materiale în funtie de structura cererii de bunuri si servicii precum si repartizarea veniturilor între participantii la activitatea economica.

Consumul înseamna utilizarea efectiva a bunurilor si a serviciilor conform cu structura necesitatilor sociale.

Nivelurile activitatii economice. În conditiile organizarii sociale, activitatea economica are 3 niveluri de desfasurare:

-microeconomia = cuprinde ansamblul de activitati ce se desfasoara la nivelul firmelor. La acest nivel se rezolva problemele esentiale ale productiei: stabilirea structurii productiei, alegerea tehnologiei de fabricatie precum si distribuirea veniturilor financiare ale activitatii economice.

-macroeconomia = înseamna raportul de interdependenta dintre agentii economici care compun economia nationala. Problemele macroeconomice sunt în competenta Institutiilor Centrale la Statului si constau în stimularea agentilor economici pentru cresterea si diversificarea productiei precum si în masuri de protectie a mediului ecologic.

-mondoeconomia = raporturile de interdependenta dintre agentii economici si dintre natiuni în cadrul relatiilor economice internationale.

Rolul activitatii economice. Activitatea economica constituie forma principala de activitate sociala din 2 motive: asigura obtinerea de bunuri si servicii care conditioneaza existenta si progresul societatii si asigura baza materiala pentru toate celelalte domenii de activitate sociala: învatamânt, arta, cultura, aparare nationala etc.

I.Sistemele economice contemporane Cap. II Evolutia istorica a sistemelor economice

Activitatea economica se desfasoara în cadrul fiecarei economii nationale în functie de volumul resurselor economice de care dispune precum si în functie de numarul populatiei si structura necesitatilor speciale. Sistemul economic cuprinde principiile si normele generale de organizare a activitatii economice în limitele cadrului economic national. În evolutia istorica a activitatii economice au existat 2 tipuri de sisteme economice: -sistemul economiei naturale

-sistemul economiei de piata

Economia naturala este acel sistem economic în care necesitatile de consum sunt satisfacute din rezultatele activitatii economice proprii a producatorilor, fara a se recurge la schimburi de produse la schimburi de produse. Sistemul economiei naturale a functionat într-o perioada istorica relativ îndelungata, de la începuturile organizarii sociale pâna în sec. XIV-XV. Economia naturala a constituit un sistem economic primitiv care a fost posibil numai în conditiile existentei unei populatii reduse ca numar si în care necesitatile de consum au fost foarte restrânse.

Economia de piata constituie acel sistem economic în cadrul caruia agentii economici specializati produc bunuri sau servicii destinate vânzarii si obtin prin schimbul de marfuri alte bunuri si servicii pentru satisfacerea necesitatilor de consum.

Trecerea de la economia naturala la cea de piata a fost impusa de cresterea numarului populatiei si a fost favorizata de dezvoltarea mijloacelor de trasport care a permis circulatia bunurilor la distante relativ mari.

Trasaturile economiei de piata

-diviziunea sociala a muncii = specializarea agentilor economici în producerea anumitor bunuri sau servicii. Avantajele economice ale diviziunii sociale a muncii sunt cresterea nivelului de calificare a fortei de munca, crearea de unelte specializate si cresterea productivitatii muncii.

-Autonomia agentilor economici = dreptul de decizie de care dispune fiecare agent economic în legatura cu stabilirea structurii productiei si repartizarea rezultatelor financiare.

-Toate activitatile economice precum si alte activitati neeconomice sunt dependente de mecanismul pietei.

-Raporturile dintre agentii economici se desfasoara prin tranzactii bilaterale libere astfel încât fiecare agent economic îsi poate alege în mod liber partenerii de afaceri, respectiv furnizorii si beneficiarii.

-Rezultatele productiei devin marfuri si trec de la producator la consumator numai prin vânzare-cumparare.

-Marfurile se schimba prin intermediul banilor, iar circulatia baneasca devine o componenta esentiala a mecanismului economiei de piata.

Fisiere in arhiva (24):

 • VIII.2.doc
 • VIII.1.doc
 • VII.2.doc
 • VII.1.doc
 • VI.doc
 • V.3.doc
 • V.2.doc
 • V.1.doc
 • IX.2.doc
 • IX.1.doc
 • IV.3.doc
 • IV.2.doc
 • IV.1.doc
 • III.3.doc
 • III.2.doc
 • III.1.doc
 • II.2.doc
 • II.1.doc
 • I.4.doc
 • I.3.doc
 • I.2.doc
 • I.1.doc
 • ECONOMIE FITUICI.doc
 • cuprins copiute.doc