Economie Politica

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Economie Politica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

ECONOMIE POLITICĂ I

1. Partea teoriei economice care studiază activitatea economică aşa cum apare ea la scara economiei naţionale a unei ţări, ca un întreg, unde se realizează agregarea cererii şi ofertei individuale cu cererea şi oferta globală, a fluxurilor dintre agenţii economici în circuite sintetice de ansamblu, care exprimă veniturile şi cheltuielile, consumul intermediar şi final, economiile şi investiţiile, etc., este recunoscută sub numele de:

a) microeconomie

b) macroeconomie

2. Microeconomia este ramura ştiinţei economice care se ocupă cu studiul structurii, funcţionalităţii şi comportamentului de ansamblu al sistemului economiei naţionale în strânsă conexiune cu sistemul economiei mondiale şi cu mediul înconjurător în scopul determinării cererii şi ofertei agregate de bunuri şi servicii şi a variabilelor care le influenţează.

a) adevărat

b) fals

1. Face obiectul Macroeconomiei:

a) Studierea economiei ca un tot, ca un ansamblu coerent de activităţi economice, aflate într-o continuă şi puternică interdependenţă sub influenţa conjugată a unor multitudini de factori;

b) Partea teoriei economice care studiază activitatea economică aşa cum se desfaşoară ea la nivelul producătorilor şi consumatorilor individuali.

4. Enumeraţi 3 tipuri de politici economice:

1. –politici generale

-politici locale

-politici monetar-finaciare

-politici bugetare-fiscale-valutare

-politici de ocupare

-politici comerciale, etc.

5. Cum determinăm eficienţa în general, şi pe cea macroeconomică în special?

În principiu, eficienţa se măsoară prin raportarea efectelor obţinute la eforturile depuse sau invers, prin raportarea eforturilor la efecte, iar eficienţa economică se măsoară prin raportarea rezultatelor obţinute (în expresie fizică sau monetară) la resursele utilizate şi consumate în economia naţională.

6. Potrivit practicii agregării din Contabilitatea Naţională, rezultatele (efectele) se exprimă sub forma Valorii Adăugate Brut ( sau valorii producţiei); iar eforturile sub forma valorii resurselor atrase şi utilizate

7. Problematica eficienţei activităţii economice, în condiţiile unor resurse limitate, implică introducerea noţiunilor:

a) cost de oportunitate

b) avantaj/dezavantaj comparativ relativ

c) valoare relativă

d) toate răspunsurile sunt corecte

8. Problematica economiilor contemporane constă în faptul că:

a) Resursele sunt limitate

Nevoile sunt nelimitate

b) Nu are legatură cu resursele şi nevoile

9. Dacă resursele sunt destinate producerii de bunuri cerute de societate, atunci activitatea de alocare a resurselor este considerată ca fiind :

a) ineficientă

b) eficientă

c) risipă de resurse

10. Activitatea de utilizare a resurselor este considerată eficientă, atunci cănd:

a) producţia bunurilor şi serviciilor s-a obţinut cu cel mai scăzut cost relativ

b) măreşte averea unora prin micşorarea averii celorlalţi

c) ambele răspunsuri sunt corecte

11. Definiţi Produsul Intern Brut (P.I.B.):

P.I.B.-ul este principalul agregat economic al contabilităţii naţionale, reprezintă rezultatul final al activităţii de producţie a unităţilor producătoare rezidente într-o perioadă, de regulă un an

12. Cum se calculează Produsul Intern Brut (P.I.B.) prin metoda de producţie:

P.I.B. = V.A.B. + I.P. + T.V. - S.P.

P.I.B. = Produsul Intern Brut

V.A.B. = Valoarea Adăugată Brută

I.P. = Impozitele pe Produse (inclusiv TVA)

T.V. = Taxe Vamale (Drepturi asupra importurilor)

S.P. = Subvenţii pe Produse

13. Ce reprezintă Valoarea Adăugată Brută (V.A.B.) ?

Valoarea Adăugată Brută (V.A.B.) este soldul contului de producţie (pe ramuri ale economiei conform CAEN Rev.2) din contabilitatea naţională şi reprezintă valoarea nou creată în procesul de producţie.

14. Ce pondere are Valoarea Adăugată Brută (V.A.B.) în Produsul Intern Brut (P.I.B.)

în România- (aproximativ)

a) 30%

b) 55%

c) 85%

Fisiere in arhiva (1):

  • Economie Politica.doc

Alte informatii

Aceste teste grila cu raspusuri sunt foarte folositoare studentilor la Facultateaa de Stiinte economice