Ecoturism

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Ecoturism.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Economie, Turism

Extras din document

Dezvoltarea durabila = satisface nevoile generatiilor actuale fara a prejudicial interesele generatiilor viitoare. Mediu = conditii si elemente naturale ale Terrei : apa, aerul, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, valorile materiale si spirituale. Ecodezvoltare=necesitarea cautarii unor strategii concrete de dezvoltare capabile sa duca la folosirea rationala si sanatoasa din punct de vedere ecologic a unui sistem dat , pentru satisfacerea nevoilor fundamentale. Comisiei Mondiale pentru Mediu si Dezvoltare (CMED), “Raportul Brundtland” ,“Viitorul nostru comun”, aparut în 1987. In plan material, mentinerea posibilitatilor si conditiilor de viata pentru generatiile viitoare, în special a resurselor naturale regenerabile cel putin la nivelul celor existente pentru generatia actuala si redresarea factorilor de mediu afectati de poluare. În plan spiritual, conservarea mostenirii faptelor de cultura, realizate de cei din trecut si de cei de azi si dezvoltarea capacitatii de creatie în viitor, a elitei celor care ne urmeaza. Declaratia de la Rio asupra mediului si dezvoltarii supranumita “Carta Terrei”, Planul de actiune intitulat “Agenda 21”, Conventia cadru privind schimbarile climatice, Declaratia privind padurile si Declaratia privind desertificarea. Singura institutie creata de catre Summit-ul de la Rio din 1992 este Comisia Dezvoltarii Durabile (CDD). Cerintele minime pentru realizarea unei dezvoltari durabile: - Redimensionarea cresterii economice, o distributie mai echilibrata a resurselor - Eliminarea saraciei - Reducerea cresterii demografice necontrolate - Conservarea resurselor naturale - Unificarea pe plan mondial a deciziilor privind mediul si economia. Mediul înconjurator = ansamblul factorilor ecologici în cadrul carora activitatea umana a provocat modificari profunde si de cele mai multe ori irevocabile. În 1995 s-a elaborat de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului “Strategia protectiei mediului în

România”. Principiile generale ale strategiei protectiei mediului: - Conservarea si îmbunatatitrea conditiilor de sanatate a oamenilor,masuri de prevenire a poluarii, introducerea si utilizarea unor tehnologii “curate” în toate activitatile - Evitarea poluarii prin masuri preventive, prin aplicarea unor tehnologii nepoluante - Conservarea biodiversitatii - Conservarea mostenirii valorilor culturale si istorice - “ Cine polueaza plateste “ – principiu ce sta la baza strategiei de mediu în multe tari - Stimularea acticvitatii de redresare a mediului. “Programului de actiune pentru protectia mediului în europa Centrala si de Est”, Lucerna, 1993. Deteriorarea mediului de catre om înseamna nu numai

distrugerea echilibrului ecologic, ci si aparitia unei reactii inverse de catre mediul modificat asupra oamenilor. Summit-ul de la Johannesburg, 2002. In domeniul economic, obiectivul principal este schimbarea modelelor de productie si consum nondurabile; iar în domeniul ecologic gestionarea durabila a resurselor naturale. “Anul international al ecoturismului”, 2002. Turism durabil = dezvoltarea tuturor formelor de turism, managementul si marketingul turistic care sa respecte integritatea naturala, sociala si economica a mediului, cu asigurarea exploatarii resurselor naturale si culturale si pentru generatiile viitoare. Impactul turismului asupra mediului = analiza relatiei turist - rezerva turistica - produs turistic. UICN – Uniunea Internationala de Conservare a Naturii , WWF – Federatia Mondiala pentru Ocrotirea Naturii, PNABE – Federatia Europeana a Parcurilor Nationale si Naturale, 1991. Impactul asupra unei zonei turistice este dat de: - cadrul natural si varietatea potentialului turistic; - existenta unei infrastructuri generale, care asigura circulatia, accesul si informarea; - prezenta unor structuri turistice de cazare, alimentatie publica, agrement. Impactul politic: ar trebui sa se dezvolte în viitor cu sprijinul statului; - folosirea în mod optim a resursele naturale, culturale, ale teritoriului national, cu asigurarea protectiei acestora; - ridicarea calitatii amenajarilor turistice si a serviciilor turistice si prin îmbunatatirea politicii de resurse umane; - modernizarea infrastructurii generale si extinderea ei în folosul dezvoltarii turismului; - rolul si dimensiunea sectorului privat în turism trebuie sa fie marite considerabil. Impactul social: Impactul pozitiv: - cresterea sansei sociale si profesionale prin realizarea de noi locuri de munca, în servicii turistice si infrastructura generala; - crearea de noi locuri de munca sezoniere, cu precadere pentru tineri (elevi, studenti, etc.) si femei; - asigurarea si dezvoltarea progresului social, de crestere a curateniei si igienei publice, a confortului general în localitatile turistice; - scaderea diferentelor dintre categoriile socio-profesionale din punct de vedere al veniturilor realizate; - dezvoltarea sentimentelor de întelegere si toleranta deoarece schimburile interculturale între turisti si populatia gazda faciliteaza disparitia barierelor lingvistice, sociale, rasiale, religioase, culturale. Impactul negativ se poate materializa prin: - perturbarea si distrugerea treptata a modului de viata traditional, în cadrul structurilor sociale; - acceptarea de catre populatia locala a unor influente negative în plan social. Impact economic: direct, indirect, indus (stimulat). Dezvoltarea durabila se bazeaza pe urmatoarele principii esentiale: - stabilirea limitelor ecologice, a standardelor si normelor de consum, cu reducerea consumurilor nejustificate; - redistribuirea activitatii economice si realocarea resurselor, satisfacerea nevoilor esentiale ale vietii

- mentinerea unui optim de populatie - conservarea resurselor de baza ; folosirea rationala a acestora; - stabilirea unei rate minime de exploatare si de consumare a resurselor asa zise “inepuizabile”; - controlul comunitar, accent pe calitate. Impactul activitatilor turistice presupune urmatoarele:

- cresterea viabilitatii unor localitati cu resurse naturale reduse; - utilizarea terenurilor slab productive agricol, prin realizarea unor dotari turistice corespunzatoare; - cresterea veniturilor banesti ale locuitorilor în conditiile reducerii pasunatului si a exploatarilor silvice; - cresterea puterii economice a localitatilor, prin obtinere de noi venituri din noi taxe si impozite locale; - încurajarea activitatilor traditionale, mai ales a acelora cu caracter artizanal si de mica industrie traditionala ; - dezvoltarea unui comert specific bazat pe produsele economice locale si mestesugaresti;

Impactul negativ al activitatilor economice este exprimat de: - presiunea asupra exploatarii resurselor; - distrugerea treptata a mediului inconjurator; - utilizarea tehnologiilor neperformante care conduc la produse slabe calitativ, la consum mare de materii prime si energie, precum si la cresterea poluarii prin produse secundare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ecoturism.doc

Alte informatii

primele 7 capitole puiu nistoreanu