Gestiunea Riscului in Afaceri

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Gestiunea Riscului in Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier xls de 1 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Abaterea medie pătratică a rezultatelor: b. este o mărime care reflectă gradul în care consecinţele unei alternative decizionale diferă de speranţa matematică a rezultatelor acestora

Academicianul Costin C. Kiriţescu şi dr. Emilian M. Dobrescu definesc noţiunea de risc ca fiind: a. examinarea în termeni probabilistici a posibilităţii de obţinere a unor rezultate favorabile sau nefavorabile într-o afacere: eveniment viitor şi probabil a cărui producere ar putea provoca anumite pierderi

Acordul între două părţi care se angajează să îşi facă reciproc plăţi care sunt exprimate, cel puţin pentru una din părţi, în raport cu cotaţia unui produs la una din bursele de mărfuri reprezintă: a. o operaţiune de swap asupra unor mărfuri

Acţiunea factorilor de influenţă asupra preţurilor: c. se manifestă în general diferenţiat de timp

Acţiunile preventive: d. b+c

Activitatea de prognozare a preţurilor presupune: a. stabilirea factorilor relevanţi de influenţă asupra preţului şi alegerea metodei de prognoză

Activul financiar ce oferă proprietarului său dreptul dar nu şi obligaţia de a vinde sau cumpăra la un anumit moment (sau într-un interval de timp în cazul opţiunilor americane) un contract future pe marfă este: e. o opţiune pe futures cu marfă

Analiza de sensitivitate pentru un proiect de investiţie: c. stabileşte cât este de „sensibil” un proiect de investiţie la unele modificări ce apar în cursul funcţionării sale viitoare

Analiza economică: d. consideră că veniturile sunt formate din valoarea producţiei de bază şi auxiliare, valoarea vânzărilor de materii prime şi capital fix etc, iar cheltuielile de producţie cuprind aşa-numitele cheltuieli pentru realizarea propriu-zisă a producţiei, mai puţin cheltuielile cu amortizarea capitalului fix

Analiza financiară: d. presupune includerea în venituri a creditelor angajate, deoarece ele constituie surse atrase şi măresc fondurile unui agent economic

Analiza ratei rentabilităţii aşteptate: e. se bazează pe mărimile aleatorii (incerte) ale cheltuielilor şi încasărilor, adică cele prevăzute sunt corectate cu anumite probabilităţi

Analiza şi elaborarea tacticii băncii constă în: d. elaborarea unor modalităţi de analiză a riscurilor aferente; descrierea unei politici clare referitor la modalitatea de gestiune a fiecărui tip de risc; determinarea principiilor şi scopurilor ce trebuiesc urmate în procesul de gestiune a riscurilor; elaborarea direcţiilor şi modalităţilor principale de minimizare a riscurilor; determinarea direcţiilor prioritare de diversificare a riscurilor

Asumarea riscului politic: c. este indicată atunci când potenţialele pierderi sunt relativ reduse sau când celelalte tehnici de tratare a expunerilor ar presupune costuri ridicate

Asumarea riscurilor propriu-zise de preţ: c. poate fi justificată de anumite situaţii

A-ţi asuma riscurile înseamnă: a. a accepta toate consecinţele ce pot surveni în cazul producerii unui proces, eveniment sau situaţie

Avansurile în valută: a. au drept efect reducerea expunerii valutare prin diminuarea fluxurilor valutare viitoare

Caracteristicile noţiunii de risc sunt: b. a+c

Caracteristicile pieţei pe care se formează un preţ: a. se răsfrâng asupra modului în care diferiţi factori de influenţă acţionează asupra cererii şi ofertei

Clauza asiguratorie pe bază de drepturi speciale de tragere (DST): c. apare cu atât mai avantajoasă cu cât valutele şi ponderile lor în D.S.T. se suprapun cu interesul comerciantului

Clauza coş valutar simplu: d. presupune că moneda de contract nu este “legată” de o singură valută, ci de un grup de valute

Clauza coşului de valute ponderat: a. permite o corelare mai aproape de necesităţi a încasărilor şi plăţilor valutare ale firmei de comerţ exterior

Clauza de consolidare a preţurilor sau clauza marfă: e. constă în precizarea expresă a preţurilor pe baza cărora se vor efectua schimburile reciproce, scopul fiind determinarea exactă a cantităţilor de mărfuri ce se vor livra de către parteneri pe toată durata contractului

Clauza de impreviziune (hardship): c. constă în aceea că părţile pot cere renegocierea parţială sau totală a contractului în cazul în care a intervenit un eveniment exterior imprevizibil, care a dus la un dezechilibru major în raporturile dintre părţi, faţă de situaţia avută în vedere la încheierea contractului

Clauza de indexare: c. este folosită în scopul contracarării efectului variaţiei preţului şi constă în legarea sumelor stabilite în contract de un anumit etalon

Clauza de revizuire a preţului: d. reprezintă o modalitate de adaptare a contractului la noile circumstanţe prin renegocierea preţului, părţile obligându-se să procedeze la recalcularea preţului dacă se înregistrează o variaţie peste o anumită limită a costului materiilor prime, materialelor, a tarifelor de transport etc.

Clauza ofertei concurente: a. permite unei părţi (de obicei cumpărătorul) să obţină de la cealaltă parte contractantă (de obicei, vânzătorul) condiţii mai favorabile decât cele prevăzute iniţial în contractul aflat în curs de executare sau similare cu cele din oferta unei terţe persoane

Clauza preţului escaladat: a. menţionează în contractul extern în situaţia în care părţile vor să menţină echilibrul între preţul produsului finit şi cel al factorilor de producţie utilizaţi pentru fabricarea acestuia

Clauza valutară simplă: a. constituie o modalitate de apărare împotriva riscurilor valutare, utilizată de obicei în tranzacţiile în care partenerii au interes faţă de două valute

Coeficientul de variaţie a rezultatelor: a. este un indicator care reflectă dispersia relativă a consecinţelor unei alternative decizionale

Conform „Dicţionarului de Management” editat la Paris (2001), riscul înglobează: b. patru idei

Contractele de asigurări pentru acoperirea riscurilor cotaţiilor la bursele de mărfuri: c. presupun că întreprinderea poate fi despăgubită în cazul unei diminuări a profitului cauzată de variaţia cotaţiilor din cadrul burselor de mărfuri

Controlul riscului: e. este etapa care cuprinde: verificarea; evaluarea consecinţelor; stabilirea răspunderilor; stabilirea măsurilor ce trebuiesc adoptate

Controlul riscurilor presupune: c. determinarea limitelor pentru diferite tipuri de risc şi controlul respectării acestor limite; analiza evoluţiei pieţei financiare şi identificarea tendinţelor nefavorabile; analiza pierderilor suportate de bancă şi a cauzelor apariţiei lor; analiza rezultatelor pozitive vis–a–vis de minimizarea riscurilor; elaborarea metodologiei de diagnostic a managementului riscurilor bancare

Costul riscului: b. evaluează dimensiunea pagubelor probabile şi posibile pe care un agent economic le suportă, din punct de vedere financiar

Dacă riscul priveşte domenii cum ar fi sfera politică şi socială sunt folosiţi: a. indicatorii calitativi

Devansarea sau întârzierea plăţilor în cadrul rambursării creditelor: a. diminuează expunerile faţă de riscul ratei dobânzii din unele operaţiuni de împrumut

Din punct de vedere formal, se consideră că starea de certitudine: b. desemnează cazurile în care anticipările privind fluxurile viitoare sunt unice sau variază într-o marjă foarte strânsă

După conţinutul şi natura lor riscurile sunt: a. comerciale şi necomerciale

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestiunea Riscului in Afaceri.xls