Grile

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Ajustarea decalajului recesionist presupune:

a) o temperare a creşterii ofertei agregate pe termen scurt (OATS); b) o diminuare a nivelului ofertei agregate pe ternen lung (OATL); c) o relansare economică; d) o intensificare a schimburilor comerciale externe; e) o diminuare a nivelului cererii agregate (CA).

2. Ajustarea decalajului inflaţionist presupune:

a) o stimulare a creşterii cererii agregate (CA); b) un control riguros al creşterii preţurilor; c) o relaxare a controlului şomajului pentru a menţine inflaţia la un nivel scăzut; d) o temperare a activităţilor economice pentru a se evita „supraîncălzirea economiei”; e) o infuzie de investiţii străine cu scopul de a creşte oferta agregată pe termen scurt (OATS).

3. Ciclicitatea macroeconomică reprezintă:

a) un semn al crizei sistemului capitalist; b) o consecinţă a instabilităţii politice, militare şi economice pe plan mondial; c) o înlănţuire a decajalelor de tip recesionist şi de tip inflaţionist; d) o consecinţă a schimbărilor democratice a partidelor la guvernare; e) un fenomen specific ţărilor în dezvoltare.

4. Creşterea cheltuielilor guvernamentale are ca efect direct:

a) reducerea consumului; b) creşterea economiilor; c) creşterea înclinaţiei marginale spre consum; d) reducerea cererii agregate; e) creşterea cererii agregate.

5. O politică fiscală orientată spre creşterea impozitelor poate fi însoţită de unul dintre efectele următoare:

a) încurajarea investiţiilor agenţilor economici; b) diminuarea investiţiilor agenţilor economici; c) creşterea profiturilor firmelor; d) creşterea numărului angajaţilor; e) creşterea pe termen lung a veniturilor bugetului de stat.

6. Care dintre următoarele situaţii nu are ca efect creştere economică?

a) promovarea progresului tehnologic; b)creşterea nivelului de instruire al angajaţilor; c) creşterea producţiei bunurilor de capital; d) creşterea şomajului; e) creşterea exporturilor.

7. Alegeţi afirmaţiile corecte:

a)politicile anticiclice au rolul de a menţine decalajele PIB în limite normale; b) keynesienii nu neagă posibilitatea existenţei echilibrului macroeconomic; c) noii economişti clasici consideră: creşterea este perfect compatibilă cu echilibrul macroeconomic cu condiţia ca pieţele să evolueze eficient, d)a,b,c.

8. Modelul de creştere economică Harrod:

a) are în vedere echilibrul dintre investiţii şi economisire, b) introduce ideea de stabilizatori ai creşterii economice, c)corelează creşterea economică cu creşterea forţei de muncă; d)a,b,c.

9. Modelul lui Robert Solow:

a) cercetează rolul investiţiilor în creşterea economică, pornind de la multiplicatorul investiţiilor,

b) are în vedere echilibrul dintre investiţii şi economisire,

c) este apreciat drept baza de pornire pentru dezvoltarile moderne ale modelelor de crestere economica, demonstrand ca echilibrul economic si cresterea economica sunt compatibile, inca conditiile unei influente diferentiata a ratei economisirii asupa variabilelor si parametrilor modelului,

d) reprezintă un model economic al migraţiei umane, pornind de la ideea că migraţia este un fenomen economic şi că decizia individului de a migra poate fi abordată raţional.

10. Valoarea adăugată brută la nivelul unei unităţi economice reprezintă:

a) diferenţa dintre veniturile din vânzări şi plăţile către furnizori; b) un element al produsului intern brut, obţinut prin agregarea valorilor adăugate de toate unităţile dintr-o economie, într-un an; c)un instrument util de măsurare a rezultatelor economice efective la nivelul unităţii; d) produsul intern brut;

a + b + c ;

a + b + c + d;

a + c + d.

11. Produsul intern net (PIN) reprezintă produsul intern brut (PIB) minus:

a) consumul intermediar; b) consumul de capital fix; c) soldul veniturilor cu străinătatea; d) impozitele indirecte nete; e) consumul privat de bunuri şi servicii.

12. Un indicator exprimat în preţurile pieţei:

a) nu cuprinde impozitele indirecte nete; b) cuprinde impozitele directe; c) cuprinde impozitele indirecte nete; d) cuprinde subvenţiile de exploatare; e) nu cuprinde amortizarea.

13. Agentul economic Renault-Dacia, în calitate de societate nefinanciară are ca funcţie principală:

a) producerea serviciilor nemarfare; b) producerea de bunuri destinate pieţei; c) plata daunelor în caz de accidente auto; d) transformarea resurselor financiare; e) colectarea resurselor financiare.

14. Care dintre elementele de mai jos reprezintă retrageri din fluxul circular al venitului:

a) economiile; b) investiţiile; c) taxele; d) importurile; e) a + c + d.

15. Care din afirmaţiile de mai jos este adevărată?

a) PIB cuprinde doar bunurile/serviciile destinate consumului final; b) PIB se referă la bunurile produse pe parcursul unei perioade, deci este variabilă de flux; c) PIB reprezintă valoarea adăugată brută la nivel naţional; d) PIB calculat prin metoda veniturilor eprezintă suma veniturilor aferente factorilor de producţie antrenaţi în activitatea economică dintr-o ţară, într-un an; e) toate cele de mai sus.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile.doc

Alte informatii

grile nerezolvate