Grile Achizitii Publice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile Achizitii Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Fiecare întrebare grila poate avea unul, două sau mai multe răspunsuri corecte.

GRILE ACHIZITII PUBLICE

1. La o licitatie deschisa, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul

autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis, de regula, nu mai târziu de:

a) 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertei;

b) 6 zile inainte de data limita de deschidere a ofertei;

c) 6 zile inainte de data limita de depunere a unei contestatii;

2. Cuantumul garantiei de bună executie nu trebuie sa depaseasca:

a) 10 % din valoarea garantiei de participare;

b) 10 % din valoarea estimata a contractului de achizitie;

c) 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie.

3. Termenul minim cuprins intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere

a ofertelor in cadrul unei proceduri de licitatie deschisa, pentru atribuirea unui contract de

lucrari cu o valoare estimata mai mare de 4.845.000 euro, fara publicarea unui anunt de

intentie, fara transmiterea anuntului de participare la JOUE si fara documentatie accesibila in

SEAP, de catre o autoritate contractanta care nu desfasoara activitati relevante este de:

a) 52 zile;

b) 45 zile;

c) 47 zile.

4. Ce tip de procedura se poate aplica din cele mentionate mai jos atunci cand valoarea estimata

a unui contract de furnizare este de 150.000 euro:

a) Achizitie directa;

b) Cerere de oferte;

c) Licitatie deschisa.

5. Achizitia directa se poate realiza atunci cand valoarea estimata a achizitiei, cumulate pe

parcursul unui an, este mai mica de:

a) 1.000.000 euro;

b) 125.000 euro;

c) 15.000 euro.

6. In cazul in care, din motive de natura tehnica, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii

unui anumit anunt , spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, responsabilitatea

transmiterii spre publicare a anuntului respectiv prin mijloace proprii, ii revine:

a) ANRMAP;

b) CNSC;

c) Autoritatii contractante

7. Cuantumul garantiei de participare la procedura nu trebuie sa depaseasca:

a) 10 % din valoarea estimata a contractului de achiziţie;

b) 5 % din valoarea estimata a contractului de achizitie;

c) 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie.

8. Care sunt criteriile de atribuire aplicate, conform legislatiei aplicabile achizitiilor publice:

a) "pretul cel mai scazut" si "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic";

b) "pretul cel mai mare" si "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic";

c) "pretul cel mai bun" si "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic".

9. In cazul in care autoritatea contractanta atribuie un contract de furnizare avand o valoare

estimata de 80.000 euro, si in cazul in care au depus oferte mai multi operatori economici iar

comunicarea cu rezultatul procedurii a fost transmisa prin fax catre toti operatorii, autoritatea

contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica numai dupa implinirea

termenului de:

a) 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii;

b) 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii;

c) 5 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.

10. Contractele de achizitie publica sunt:

a) contractele de lucrari, contractele de furnizare si contractele de servicii;

b) contractele de colaborare, contractele de inchiriere si contractele bancare;

c) contractele de munca, contractele de cesiune si contractele de asigurare.

11. Care din cele mentionate sunt proceduri de atribuire ale contractului de achizitie publica:

a) Licitatia deschisa;

b) Cerere de oferte.

c) Negociere directa

12. Ce contine in mod obligatoriu sectiunea "Caiet de sarcini" din cadrul Documentatiei de

atribuire:

a) specificatii tehnice;

b) criterii de calificare;

c) factori de evaluare.

13. Cine verifica fiecare anunt transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP,

in cazul in care valoarea estimata a contractului are pragul necesar verificarii:

a) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP);

b) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC);

c) Unitatea Centrala de Verificare a Achizitiilor Publice (UCVAP).

14. Prin care dintre urmatoarele modalitati documentele scrise pot fi transmise:

a) Prin posta;

b) Prin fax;

c) Prin nota telefonica, d) Prin mijloace electronice;

15. De regula, procedura de licitatie deschisa, se desfasoara:

a) intr-o singura etapa;

b) in doua etape;

c) in trei etape.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Achizitii Publice.doc