Grile CSIE Rezolvate

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Grile CSIE Rezolvate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Problemele de baza ale economiei sunt:

a) ce producem ? sau cât producem ? b) ce producem ? cum producem ? pentru cine producem ? c) cât producem ? sau pentru cine producem ? d) ce producem ? sau cum producem ? e) ce si cât producem fara a avea importanta cum producem.

2. O economie produce doar doua bunuri X si Y. În cazul în care curba posibilitatilor de productie este concava în raport cu originea sistemului de axe, costul de oportunitate pentru bunul X în raport cu bunul Y:

a) este constant; b) este crescator; c) este descrescator; d) nu poate fi determinat;

e) este egal cu rata marginala de substitutie a celor doua bunuri.

3. Care dintre urmatoarele enunturi sunt proprii unei abordari normative în stiinta economica:

a) indicele preturilor bunurilor de consum în anul 2004 a fost de 109.7%; b) rata somajului de 8,3% este prea mare; c) rata medie a dobânzii la creditele de consum a fost de 22%; d) ritmul de crestere a economiei României în anul 2004 a fost de 5.5%;

e) indicele bursier BET a depasit maximul istoric înregistrat anul trecut.

4. Problema fundamentala a economiei se refera la:

a) corelarea productiei de bunuri de consum cu aceea de bunuri-capital; b) corelarea fluxurilor de investitii cu fluxurile de economii; c) necesitatea unui ritm înalt al inovarii tehnologice; d) corelarea caracteristicilor nevoilor si dorintelor cu cele ale resurselor si bunurilor; e) cresterea continua a eficientei tuturor activitatilor economice.

5. Costul de oportunitate reprezinta:

a) cheltuielile efective ale producatorului; b) valoarea în unitati monetare a celei mai bune alternative sacrificate de alocare a resurselor; c) costul suplimentar pe care-l suporta producatorul atunci când mareste productia cu o unitate; d) ajustarea preturilor ca urmare a modificarilor cererii si ofertei;

b) e) cheltuielile efectuate pentru realizarea unei unitati de produs.

6. Microeconomia se ocupa cu studiul:

a) a) modului cum consumatorii si producatorii aleg sa utilizeze resursele si impactul acestor alegeri pe diferite piete; b) protectiei sociale; c) somajului si inflatiei ca fenomene de dezechilibru; d) cresterii economice; e) modului în care guvernul îsi constituie veniturile si cheltuieste sumele colectate la buget.

7. Macroeconomia se ocupa cu studiul:

a) a) actiunilor economice ale populatiei unei regiuni; b) deciziilor întreprinderilor de mari dimensiuni; c) preturilor si productiei întreprinderilor apartinând unei ramuri industriale;

b) d) economiei nationale privita ca un întreg;

c) e) alocarii resurselor economice la nivelul producatorului individual.

8. Macroeconomia studiaza urmatoarele probleme, cu exceptia:

a) a) cresterii PIB-ului; b) cauzelor inflatiei si politici de diminuare a sa; c) segmentului de piata interna ce revine unei societati pe actiuni; d) somajului;

b) e) încasarilor si platilor în valuta ale unei tari.

Grile CSIE 2005

9. Nu reprezinta un atribut definitoriu al proprietatii:

a) posesiunea; b) non-rivalitatea; c) folosinta; d) dispozitia; e) uzufructul.

10. Sistemele economice ale societatii umane reprezinta:

a) un rezultat al abordarii sistemice a domeniului economic; b) modalitati de organizare a activitatii economice în cadrul societatii; c) rezultatul abordarilor ideologice a problemelor economice; d) structuri sociale implicate în viata economica;

e) structuri de management ale societatii umane.

11. Nu reprezinta caracteristica esentiala a sistemului economiei de piata:

a) proprietatea privata asupra factorilor de productie; b) urmarirea de catre indivizi a propriului interes; c) interventia limitata a statului în economie;

d) planificarea distributiei principalelor resurse la nivel social;

e) manifestarea libera a initiativei agentilor economici.

12. Reprezinta un punct slab al sistemului economiei de piata:

a) eficienta economica ridicata; b) libertatea economica; c) libertatea politica;

d) democratia reala; e) inegalitatea mare în distributia veniturilor între membrii societatii.

13. Un nivel ridicat al protectiei sociale într-un sistem al economiei de piata presupune:

a) o interventie omniprezenta a statului în economie; b) un buget de stat atât de ridicat astfel încât proprietatea publica sa fie dominanta în economie; c) un înalt nivel de dezvoltare economica si sociala; d) o contradictie în termeni, referitor la capitalism;

e) un sistem numit „socialism de piata”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile CSIE Rezolvate.pdf