Grile Microeconomie si Macroeconomie

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Grile Microeconomie si Macroeconomie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 117 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Care dintre urmãtoarele caracteristici nu aparþin activitãþii

economice?

a) este principala formã de activitate practicã;

b) este guvernatã de principiul raþionalitãþii;

c) este o activitate eminamente practicã, transformatoare;

d) este independentã de mediul natural;

e) este o acþiune cu finalitate.

2. Nevoile economice, ca motivaþie esenþialã a activitãþii economice:

a) sunt limitate;

b) reprezintã un obiectiv secundar al activitãþii oamenilor;

c) exprimã relaþia dintre subiect, ca purtãtor al nevoii, ºi obiectul

destinat satisfacerii acesteia;

d) sunt condiþionate numai obiectiv;

e) sunt condiþionate numai subiectiv.

3. Nu reprezintã caracteristicã a nevoilor economice:

a) sunt nelimitate ca numãr;

b) dispar prin satisfacere;

c) sunt sinonime cu interesele economice;

d) sunt complementare;

e) sunt concurente.

4. Caracteristica principalã a resurselor este:

a) abundenþa;

b) calitatea;

c) raritatea;

d) utilitatea;

e) finalitatea.

5. Când economia realizeazã combinaþii de producþie aflate în interiorul

frontierei posibilitãþilor de producþie:

a) resursele sunt folosite eficient;

b) producþia este inferioarã nivelului din perioada de referinþã;

c) producþia este superioarã nivelului din perioada de referinþã;

d) resursele sunt utilizate ineficient ºi/sau incomplet;

e) nevoile economice sunt satisfãcute integral.

6. Curba care aratã combinaþiile de bunuri pe care economia poate sã le

producã la un moment dat utilizând resursele disponibile este:

a) funcþia de producþie;

b) curba expansiunii producþiei;

c) curba posibilitãþilor de producþie;

d) linia bugetului;

e) curba de indiferenþã.

7. Într-o economie de piaþã, alocarea resurselor se realizeazã prin:

a) deciziile guvernului;

b) decizii administrative;

c) tehnologiile de producþie;

d) sistemul de preþuri;

e) plan.

8. Un bun economic:

a) nu este un bun „rar”;

b) este produs în exclusivitate de cãtre firme;

c) nu poate face obiectul tranzacþiilor în naturã;

d) are preþul strict pozitiv;

e) este oferit într-o cantitate mai mare decât cantitatea cerutã la orice

nivel al preþului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Microeconomie si Macroeconomie.pdf